23 Aralık 2016 Cuma

Yeni Bir İşe Başlarken Okunacak DualarBildiğiniz gibi her işe besmele ile başlamak sünnettir. Besmelesiz başlanan iş bereketsiz olur. Bunun yanı sıra aşağıdaki duaları okursanız hem zorluklarla karşılaşmazsınız hem de başladığınız iş daha başarılı sonuçlar verir, hayrınıza olur.

"Rabbenâ âtına min ledünke rahmeten ve heyyi'lena min emrinâ raşedâ."

Mânâsı: "Ey Rabbimiz, bize tarafından bir rahmet İhsan buyur, işimizde bize bir başarı hazırla."(Kehf, 10)

"Rabbişrah lî sadrî ve yessir lî emrî."

Mânâsı:"Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver. Benim için işimi kolaylaştır." (Taha, 25-26)

"Rabbi yessir, ve lâ tüassir, rabbi temmim bi'i-hayr"


Mânâsı:"Rabbim! Kolaylaştır, güçleştirme. Rabbim! Hayırla tamamına erdir."

İletişim : lenayla@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder