31 Ağustos 2017 Perşembe

Bela ve Musibet Anında Okunacak DuaEbu Zeyd ve Muhammed oğlu Abdullah el Kayravani’den naklen şu olay anlatılmaktadır: “Ben şu duadan daha süratli icabet edilen bir duaya rastlamadım. Zalimlere, hainlere, hırsız ve eşkıyalara karşı veya bir bela ve musibet anında bu dua ile Allah’a dua edilirse Cenabı Hakk bu duaya süratle icabet eder” buyurmuşlardır.

“Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir,ve egusai ,Ya Allah,Ya Allah, Allahümme ya Badiü la bidayete leke,ya daimü la nifade leke,Ya Hay,Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet,ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini vel dünya vel ahireti vel emel,vel cesed vel mal ,vel veled,vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin, inneke ala küllü şey\’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak


iletişim : lenayla@outlook.com

Vesveseden Kurtulmak İçin


Vesvese her ne konuda olursa olsun insanı üzen, rahatsızlık veren bir durum. Sanırım okuyan insanların da en çok çektiği konulardan biri. Bu dertten muzdarip o kadar çok arkadaşımız var ki… Umarım aşağıdaki okumalar dertlerine çare olur. En önemlisi şeytanın bu oyunu yüzünden okumaktan asla vazgeçmemektir. Okumaya devam ettikçe, şeytan sizi vazgeçiremeyeceğini gördüğünden önce vesvesenin geliş sıklığı azalır sonra da tamamen kaybolur.

Velilerin bazıları, vesveseyi, şeytanın imanı bütünlere verdiğini, imandan iflas etmiş insanların vesvese değil  inkarın kör kuyusu içinde kaldıklarını, hırsızın viranelerde değil mamur yerlerde dolaştığını, bir iman hırsızı olan şeytanın da tıpkı öyle olduğunu söylerler. Vesvese geldiğinde şeytanı sevindirecek şeylerden biri de üzgün görünmenizdir.  Bu bakımdan kendinizi üzmeden, kulaklarınızı şeytanın fısıltılarına tıkayıp ibadetlerinize devam edin.

1- Bir kimse içindeki vesveselerden kurtulmak isterse, elini kalbinin üzerine koysun ve şöyle desin :

“Sübhânel Melikil Kuddûsil Hallâkıl Fe’âl”

Bunu 7 kez tekrar ettikten sonra arkasından şu âyeti kerimeyi okusun :

“İn yeşe’ yüzhibküm ve ye’ti bi halkın cedîd”

Bunun neticesinde vesveseden kurtulduğunu yakinen görecektir.

2- Eğer bir kimse kendi üzerinde vesveseli bir durum  görse, hiç yeri yokken bir takım şüphelerle kıvransa dursa hemen şöyle dua ederek kendisine gelmelidir.:

“Hüvel evvelü vel âhıru vez zâhiru vel bâtınu ve hüve bi külli şey’in alîm”

3- Kendisinde içinden çıkılmaz karışık ruh halleri gören kimsenin hemen Kelime_i Tevhid getirmesi, yani :

“Lâ ilâhe illellâh, Muhammedün resûlüllâh” demesi çok faydalı olacaktır.

Şeytan  herhangi bir kimseden Kelime-i Tevhid’i duyar duymaz onunla olan ilgisini keser. Vesveseyi def etmek için en tesirli ilaçlardandır.

4- Şems saatinde Er-Rahim ism-i şerifini 258 defa okuyanlar vesvese hastalığından kurtulurlar.

5- Yine 212  “Ya Mâlikel Mülk” vesveseye karşı okunabilecek esmalardandır.

6- Bir kağıda 66 defa Es-Selâm yazıp kırk sabah suyundan içen kimse vesveseden kurtulur.


Hacet Çalışmaları, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler, Yıldız Düşüklüğü, Her  türlü spritüel danışmanlık, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  iletişim : lenayla@outlook.com


26 Ağustos 2017 Cumartesi

Mucizevi Bir Dua


Aşağıdaki ayetleri bir kimse herhangi bir şey üzerine yazar ve bir tarafına bağlar veya asarsa, eğer o zamana kadar evlenmemişse derhal evlenir.

Eğer kendisine unutkanlık hali arız olmuşsa, derhal şifa bulur. Eğer daha başka herhangi bir hastalığa yakalanmışsa yakalandığı hastalıktan kurtulmasına vesile olur.

Daha önce fakir ise, bu tertibi yerine getirdikten sonra fakirlikten kurtulur ve bu tertip hürmetine Cenabı Hakk o kimseyi zengin yapar.

3 defa yazılıp 42 defada üzerine okunması önerilir. Yazmaya gücü yetmeyenler 7 ya da 21 gün süreyle günde 42 defa niyetlerini belirterek üzerlerine okuyabilirler.

 Her gün sabah öğlen alşam olmak üzere 3 defa okunursa tesiri güçlendirilebilir.

Çok güzel sonuçlar aldığını söyleyen arkadaşlarımız var. Mutlaka deneyin derim. Hatta gelişmeleri de yorumlara yazarsanız başkalarına da bir faydanız olur, sevaba girersiniz.

'' Ve la temüddenne aynenke ila mettana bihi ezvacem minhüm zehratel hayatid dünya li neftinehüm fih ve rizku rabbike hayrun ve ebka. Ve'mur ehleke bis salati vasta bir aleyha la nes'elüke rizka nahnü nerzükuk vel akıbetü lit takva. ''  (Taha suresi 131. ve 132. Ayet )      
        
Hacet Çalışmaları, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler, Yıldız Düşüklüğü, Her  türlü spritüel danışmanlık, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  lenayla@outlook.com

25 Ağustos 2017 Cuma

Muhabbet ve Dilek için


Bir kimseden dilek ve haceti olan ve ona kendisini sevdirerek işini gördürmek isteyen kimse abdest alıp yolda giderken 51 defa Besmele çeker ve ardından 70 defa 'Sübhaneke La-İlahe İlla Ente Ya Rabbe Külli Şey-İn Ve Varisehü Ve Razikahü Ve Rahimehü' der ve müracaatta bulunursa Allah o kimsenin talep ve muradını reddettirmez, Hatta sevgi ve iltifatla karşılanır.

Yine herhangi bir dilek ve hacet için Pazar sabahı güneş doğarken 124 defa okunursa dilekler reddedilmez. 

Aynı zamanda bu duayı çokça okumaya devam eden kimselerin kalpleri hikmet ve hidayet nuruyla dolup taşar.iletişim : lenayla@outlook.com

Dilek, Rızık ve Borçların Kolay Ödenmesi için Çok Kuvvetli Bir DuaAşağıda gelen mübarek duayı zaman zaman Peygamber Efendimizin okuduğu ve çok makbul bir dua olduğu bizlere de tavsiye buyurdukları ri­vayet olunmaktadır.
Bismillâhirrahmânirrahîm,
Allâhümme edhıl alel kubîris-sürûr.
Allâhümme ağni külle fakîr
Allâhümme eşbi’ külle câi’
Allâhümmeksi külle aryan
Allâhümmakdi deyne külle ğarîb
Allâhümme fükke külle esîr
Allâhümme aslih külle fâsidin min ümûril müslimîn
Allâhümmeşfi külle merîd
Allâhümme südde fakrenâ bi-ğınâke
Allâhümme ğayyir sûe hâlenâ bi-husni halik

Allâhümmkdî annaddeyni ve ağninâ minel-fakri inneke alâ küllişey-in kadîriletişim : lenayla@outlook.com

24 Ağustos 2017 Perşembe

İsteğine Nail Olmak İçin


İstediğin her türlü matluba nail olmak için sabah, öğle, ikindi ve akşam namazından sonra 18 defa, yatsı namazından sonra 28 defa olmak üzere Fatiha Suresini yanlışsız olarak okuyup ardından 3 defa şu dua okunur :

Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Yâ tebernâ ğânâ kefâ bernedâyi huddâyi yûhan zâlikallâhi rabbil âlemin. Allahümme inni eselüke bi sûretil fâtihati ve bi sirrillezi intavet aleyhi sûretil fâtihati en tüsallî ve tüsellime alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve en tefal lî kezâ ve kezâ. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

Not: “kezâ ve kezâ” yazan yerde dileğinizi söylemelisiniz.Hacet Çalışmaları, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler, Yıldız Düşüklüğü, Her  türlü spritüel danışmanlık, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  lenayla@outlook.com

22 Ağustos 2017 Salı

Rızık Celbi


Rızkı dar ve kârıda az olup sıkıntı içerisinde bulunan bir kimse Cuma gecesi sabaha doğru kalkıp güzelce bir abdest alıp, iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra kıbleye karşı iki diz üzerine otursun. Besmele-i şeriften sonra 3 İhlas ve 1 defa Fatiha suresini okuyup, Yâsîn Sûresini okumaya başlasın. ”Selâmün kavlen min rabbin rahîm” ayetine geldiği zaman 21 defa bu Ayeti tekrar edip, Yâsîn’i bitirdikten sonra şu duayı okusun
“Allâhümme innî eselüke bi hakki hâzihis sûretiş şerîfeti bi hakki Selâmün kavlen min rabbin rahîm. En terzuknî rizkan halâlen tayyiben allâhümme innî eûzü bike min şiddetil fakri ve belâed dîne allâhümmec alenî mineş şâkirîn.”

Bu tertip üzere Yâsîn sûresini iki kez daha okuyup tamamladıktan sonra 3 defa salavati şerife getirirse, Allah c.c. ın izniyle sıkıntıdan kurtulur. Rızkı bollaşır ve kârı da çoğalır.
Her Cuma gecesi yapmanızı öneririm, Allah kabul etsin.


Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler, Her  türlü spritüel danışmanlık, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  lenayla@outlook.com

19 Ağustos 2017 Cumartesi

Uzaktaki Sevdiğini Getirmek İçin


Bir kimse uzaktaki bir sevdiğini getirmek için, önce güzel bir boy abdesti alır arkasından 99 kez  ''Estağfirullahel azim ve etubu ileyh'' denir. Sonra  iki rekat hacet namazı kılıp her rekatta Fatiha ve 3 İhlas okuyup namazını bitirince de 120 defa aşağıdaki duayı okur : 

'' Bismillahirrahmanirrahim.. Allahümme ecalil Kur'ane lena fiddünya karinen ve fil kabri münisen ve fil kıyameti şefian bi rahmetike ya erhamerrahimin..Elhamdülillahi rabbil'alemin Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin iyyakenestain İhdinassıratel müstakim. Sıratellezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin(Amin)'' 


Bu celbi öneren kişi “istediğiniz olmazsa bana lanet edin” diyerek çok etkili bir dua olduğunu söylüyor. Açık bir günde hayırlı bir gezegen saatinde, cavi buhuru yakarak yapmanızı ardından da 20.000 de “Ya Vedud” okumanızı tavsiye ederim. 


iletişim : lenayla@outlook.com

15 Ağustos 2017 Salı

Dargınları Barıştıran Çok Etkili Bir Celp


Açık bir Pazar gününün ilk saatinde (Güneş saatinde), haber almak istediğiniz, barışmak istediğiniz, sizi aramasını istediğiniz kişiye niyet edilerek 1000 Ya Latif ardından da 100 Salavat-ı Fatih okunur. İstenen kişi pişmanlıkla geri döner. Her türlü hacetin gerçekleşmesi için de okunabilir. Çok etkili bir celptir.

Ben bunu bir arkadaşımızın nişanlısıyla barışması için yaptım tam 5 gün sonra beklediğimiz telefon geldi. Herkese denemesini tavsiye ederim. Bir okumada olmuyorsa açık olan birkaç hafta Pazar günü sonuç alana kadar yapabilirsiniz. 


Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler, Her  türlü spritüel danışmanlık, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  iletişim : lenayla@outlook.com

12 Ağustos 2017 Cumartesi

Her Türlü Hacet İçin Yasin Sûresi


Her türlü dilek ve bütün işlerinde başarılı olmak için fecrden sonra ve sabah namazından önce Allah rizası için iki rekat namaz kılınır. Namazdan sonra 10 defa Yâsîn Sûresi ve 70 defa da şu ismi a’zam okunur :

“Ahûnün kâfün edümme hamme hâün âmîn”

Ardından bir defa :

“Eselüke allâhümme yâ men hüve ahûnün kâfün edümme hamme hâün âmîn en tefal lî kezâ ve kezâ” okunur. 

“Keza ve keza” yazan yerde dilekler söylenir. İstedikleriniz kabul olup, bütün işlerinizde de başarılı olursunuz.


iletişim : lenayla@outlook.com

10 Ağustos 2017 Perşembe

Kanser ve MS Hastaları Dikkatine! : Kapari Mucizesi


Kanser hastaları ve yakınlarının en büyük sorunlarından biri de kemoterapi, baskılanan bağışıklık sistemleri, kemik iliğinin düzgün çalışmaması ya da çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle hemoglobin, trombosit ve lökositlerin sürekli düşmesidir. Ne yazık ki modern tıp buna pek bir çözüm getiremiyor. Çok araştırmayı sevmeyen, bilmediği için de doğal tedavilere şiddetle karşı çıkan doktorlar sayesinde ne yazık ki hem hastalar hem de yakınları çok büyük sıkıntılarla karşılaşabiliyorlar. Oysa doğada her şeyin bir çaresi var.

Evliya Çelebi, 400 yıl önce yazdığı Seyahatname’sinin, Çorum’un Osmancık İlçesini tanıttığı bölümde; “İşte bu kumlu toprakta, bu iklim şartlarında GEBRE adında bir yemiş yetişiyor ve bu yöre halkı bu yemişin sirkeli turşusunu yapıyor. Bu turşu, hastalıklara deva olmasından, zindelik, sağlık ve güç vermesinden dolayı çok faydalı’ cümleleri ile KAPARİ’den bahsediyor.”
Kapari; fosfor, potasyum ve kalsiyum bakımından oldukça zengin bir bitki. Killi toprakları seven bu bitki, güneşe olan düşkünlüğü sebebiyle genellikle güneşe bakan yamaçlarda kendiliğinden yetişiyor. Çiçek tomurcuklarında oldukça fazla A vitamin ve protein vardır.

Uluslararası Kanser Enstitüsü’nde yapılan araştırmalar, kapariyi; antitümör aktivitesi sağlayan “ekstrakt”ın hazırlanmasında kullanılan bitkiler arasına sokmuştur.

Kapari, özellikle Antalya’nın Tekirova bölgesindeki tüm sahillerde bulunabilir. O çevredeki marketlerin hemen hemen hepsinde, kapari tomurcuğunan yapılmış turşular bulunabilir. Kaparinin meyvesinden de turşu yapılır. Meyvesinden yapılan turşu daha da faydalıdır.

Yaptığım araştırmalarda kan değerlerinin dengelenmesi bakımından özellikle reçelinin önerildiğini gördüm. Antitümör aktivitesiyse hasta olan olmayan herkes bakımından tüketilmesi için yeterli bir neden sanıyorum. 

Aşağıdaki videoyu da mutlaka seyredin derim.

Kapari Reçeli'nin Yararları

1 – Trombositopeni (Trombosit Eksikliği) Lökositopeni (Lökosit Eksikliği) nde, Trombosit ve Lökosit hücrelerinin sayısını arttığı görülmüştür.

2 – Lösemi başta olmak üzere, tüm kanser çeşitlerinde ve kan eksikliğinde ortaya çıkan olumsuz kan değerlerini düzene soktuğu görülmüştür.

3 – MS, (Multiple Skleroz – Bir çeşit sinir rahatsızlığı) tedavisinde etkisi görülmüştür.

4 – Protein fazlalığında ortaya çıkan GUT rahatsızlığını tedavi edici özelliği görülmüştür.

5 – Hücre yenileme özelliği nedeni ile uzun ve kaliteli yaşam sürdürdüğü görülmüştür.Diğer Faydaları

Ağrı kesici, Kabızlık giderici,
İdrar ve ödem söktürücü,
Balgam söktürücü,
Solucan düşürücü,
Cinsel Gücü Artırıcı (Afrodizyak etkisi),
Romatizma,
Felç, İskorbit hastalığı (C Vitamini Eksikliği),
Kan bozuklukları,
Gut hastalığı,
Antitümör,
Hemoroid,
Dalak büyümesi,
Kalça rahatsızlıkları,
Adet düzenleyici ve sancıları,
Diş ağrıları ve Karaciğer fonksiyonlarını düzenleyici,
Böbrekte oluşan taşların düşmesine yardımcı olur.iletişim : lenayla@outlook.com

9 Ağustos 2017 Çarşamba

İş Bulmak İçin


En çok yardım istenen konulardan biri de işsizlik ne yazık ki… Bu konuyla ilgili, çok kısa sürede  inanılmaz güzel sonuçlar alan arkadaşlarımıza önerdiğimiz dua, esma ve tertipleri aşağıda görebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, artık umudunu kaybetmiş, iş aramaktan vazgeçmiş, başka bir sorunu nedeniyle bana gelen arkadaşlarımız bile bu dualar  sayesinde çok şükür iş buldular. Hatta bazıları o kadar kısa süre buldular ki kendileri bile çok şaşırdılar.  Kaybedecek bir şeyiniz olmadığına göre ve de okuyacak bol bol zamanınız olduğuna göre siz de hemen başlayın derim.

Elbette bu konuda dikkat etmemiz gereken şeyler var. Örneğin; okumaya başlayacağınız ilk gün ve saati çok önemlidir. Pazar günü(ilk Güneş saati ya da sonraki hayırlı saatlerden biri), Çarşamba gecesi hayırlı bir saat (Salı akşam ezanından sonra), Perşembe günü (İlk Jüpiter saati ya da sonraki tüm hayırlı saatler), Cuma günü (İlk Venüs saati ya da Cuma namazından sonraki tüm hayırlı saatler) okumaya başlamanız ve elbette (ne yazık ki bir çoğunuz hala önemini idrak edemese de) açık bir günde başlamanız dualarınızın kabul olması için önemlidir. Başlamadan Havas’ın şartlarını da bir kez okumanızı tavsiye ederim.

Allah kabul etsin.

1- ''Yâ Letiful lutefai ya rahimur ruhamâu ezhib anni...(çalışmak istediğin işi veya işyerini söyle) innekeel tuful lutefai ve erhamür ruhamâu'' 129 defa okunur. 7 gün okursanız daha iyi olur. Çok tesirli bir zikirdir. Allah'ın Latif ismi ismi azamdır.

 2- “Ya Allahü Ya Rahmanü Ya Rahiymü Ya Hannanü Ya Mennanü Ya Bedi’as semavati verl erdı Ya Malikel Mülkü Zül Celali vel İkram.” Sabah akşam en az 10 kez, açık günlerde mümkünse 100 kez okumak iyi olur. Hiç ümit edilmeyen yerden rızık gelir, bozulan işler yoluna girer.

3- Yusuf suresi 54. 55. ve 56. Ayetler bir kağıda yazılıp cam şişe içine konur. Sonra niyet edilip 5 kere okunur ve de suya üflenir.

Bu sudan sürekli içilir. Su azaldıkça çoğaltılır. Bu formül ile çok kişi iş bulmuştur. Arapça bilmeyen latincesini yazsın.

Arapçası :
وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونى بِه اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسى فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكينٌ اَمينٌ
قَالَ اجْعَلْنى عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنّى حَفيظٌ عَليمٌ
وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى الْاَرْضِ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنينَ 

54. Ve kalel melikü'tunı bihı estahlıshü li nefsı fe lemma kellemehu kale innekel yevme ledeyna mekınün emın 

55. Kalec'alnı ala hazainil ard innı hafıyzun alım 

56. Ve kezalike mekkenna li yusüfe fil ard yetebevveü minha haysü yeşa' nüsıybü bi rahmetina men neşaü ve la nüdıy'u ecral muhsinin.

Yine yukarıdaki ayetlerin her namaz sonrası 5 kez okunması da iş bulmak için önerilen diğer bir uygulama.

4- Devlet kapısında veya herhangi bir yerde işleri sürüncemede kalan veya bir kimseden dileği olan kişi bu dileğinin yerine gelmesini arzu ederse; Yâsîn Sûresini 25 defa okuyup, dileği olan yere giderse, Allah'ın izniyle dilediği şey yerine getirilir.

5- Yine devlet kapısında yada herhangi yüksek makamda işi olanlar, evden çıkmadan önce 7 Yasin Sûresini (memba suyu iyi olur) bir bardak suya okuyup suya nefes ettikten sonra, hem bu sudan içer ve hem de elini yüzünü silerek müracaat ve talepte bulunurlarsa reddedilmez.. Okumadan önce Ya Rabbim şuradaki işim hayırlısıyla sonuçlansın diye niyet etmeyi unutmayalım.

6- Cuma günü sabah namazından önceki Jüpiter saatinde kıbleye karşı dizüstü oturup 313 Ayet-el Kürsi okuduktan sonra “Ey Rabbim bu ayeti kerime hürmetine, Bedir savaşına katılan 313 sahabe hürmetine rızkımı temin edebileceğim ve senden başkasına muhtaç olmayacağım bir iş nasip et” diye dua edilirse, Allah C.C. o kişinin duasını kabul eder.

7- ''Ya müfettihu fettih. Ya müferricü ferric. Ya müsebbibu sebbib. Ya müyessiru yessiril fetha vel ferecü minke Ya Fettah, Ya Aliym iyyakena'büdü ve iyyake nesteıyn.'' 

Anlamı : Ey açıcı Rabbim! önümdeki engelleri kaldır. Ey darlıkları gideren Halikım! Darlıkları gider. Ey sebepleri yaratan Rabbim! Bir sebep yarat. Ey kolaylıkları meydana getiren, önümü aç çünkü darlıkları gidermek sendendir. Ey rızık kapılarının açıcısı her şeyi bilen Rabbim! ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isterim.

Bu duayı tüm istekleriniz, sevgi, iş, para vb her tür hayırlı istek için yapılır.

8- El Bedi:  Emsalsiz,benzersiz ve örneksiz olarak hayret verici alemleri yoktan icat edip yaratan,eser ve ihsnalarıyla her yerde ve her şeyde apacık görünen.
Zikir Sayısı : 86
Gezegeni : Müşteri

El Bedi esmasını her gün (86) defa okuyan kimse kısa zamanda ummadığı ve beklemediği yerlerden yardım alır. Çeşitli nimetlere kavuşur ve zengin olur.Bu ismin zikrine devam eden kimseler,şeref ve itibar sahibi olurlar. Yüksek makam ve mevki sahibi olurlar. Bu ismi zikredenler sanatında ilerler, başarılı olur. Görülmemiş icatlarda bulunur. Bilmediğini anlama gücü oluşur. Zarar ve ziyandan kurtulur. İşsiz olan iş bulur, işini kaybeden işine kavuşur.

Bir meslek sahibi kimse yazıp üzerinde iken her namazdan sonra 86 kez veya her gece 430 kez Yâ Bedi esmasını okumayı vird edinirse mesleginde kimsenin ulaşamayacağı başarıya ulaşır. Daima Allah’ın yardımına nail olur. Yaptığı işler çok kıymet kazanır. İcatlarında muvaffak olur.

Vazifesinden uzaklaştırılmış bir memur bu esmayı 7 gece 8000’er kez okursa kısa zamanda vazifesi başına döndürülür.

9- El-Evvel : Bütün eşyadan önce var olan demektir.
Zikir Sayısı : 37
Gezegeni : Güneş

Büyük ebcede göre hesaplanıp (37×37=1369) olarak okunması da tavsiye edilmektedir. El-Evvel ismini her gün veya her namazdan sonra (37) kere zikreden kimse,Cenab-ı Hak tarafından bütün istek ve ihtiyaçlarına kavuşturur.Duası kabul olur.
Esaslarına uygun olarak zikreden kimsenin giriştiği her iş başarıya ulaşır. Hiç bir teşebbüsünden zarara uğramaz. Maddi ve manevi bir çok faydalar sağlar.
Bu ismi sürekli okuyan bir öğrenci, daima sınıfın birincisi olur. Memur okursa mesleğinin en üstlerinde olur.
10- Er-Rafi : Dilediğinin makam ve mertebesini yükselten,dostlarını yücelten;dilediğini aziz kılan. Zillettten izzete terfi ettiren,düşeni kaldıran,dereceleri artıran.
Zikir Sayısı : 351
Gezegeni : Güneş
.
Bu ismin ve terkibinin müthiş bir tesir gücü vardır.Dünya ve ahiret derecelerini yükseltmek isteyenler,hakl arasında sevilip sayılmak ,şeref ve itibar görmek ve yücelmek,Allah tarafından sevilmek isteyenler bu mübarek ismin etkisiyle istediklerine ulaşabilirler.
Bu ismin zikrine devam edip vird edinenlerin gam,kasavet ve kederi kalkar.Zulmünden korkulan bir kimsenin huzuruna girilmezden önce 70 kere okuyan kimse,o zalimin zulmünden emin olur. Saldırı ve malının gasp edilmesinden korkan kimse 70 kere okursa korunur.
Gece yarısı 351 defa okuyan kimse,gönül rahatlığına ulaşır.İşlerinde kolaylık görür.Zenginleşir.İsteğine kavuşur.

Kısacası her türlü işte başarılı olmak,makam ve mevkide yükselmek,şeref ve itibar sahibi olmak isteyenlere ,bu ismin zikrine devam etmelidirler.
Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler, Her  türlü spritüel danışmanlık, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  iletişim : lenayla@outlook.com

3 Ağustos 2017 Perşembe

İç Huzursuzluğu, Hastalık ve Borç Altında Kıvrananların Duası


Bir gün Resulü Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz, arkadaşları ile otururlarken Sülemi kabilesinden adamın biri ağlayarak Resulü Ekrem (s.a.v)’in huzuruna geldi. Efendimiz (sa.v):

“Ey Beni Sülemi kabilesine mensub kişi! Seni üzüp ağlatan şey nedir?”

“Namaza kalkınca bende bir hezeyan meydana geliyor. Uyuyunca kötü ve çirkin rüyalar görüyorum. Çok defa beni yakalayan vesvese dinimi harap ediyor”.

“Ey Sülemi! Sende meydana gelen şeyler Allah’ın lanetine uğrayan şeytanın işleridir. Benim sana öğreteceklerime dikkat et. Miraca gittiğimde Âlemlerin Rabbi’nin bana yedinci kat semada iken öğrettiği on dokuz ism-i şerifi öğreteceğim.

O isimlerden dördü İsrafil (a.s.)’ın alnında, dördü Mikail (a.s.)’ın alnında, dördü Cebrail (a.s.)’ın alnında, dördü Azrail (a.s.)’ın alnında, üçü Arş-ı Ala’yı taşıyan Namusu Ekber isimli meleğin alnına yazılmıştır.

Bu meleğin kanadının biri doğuda, biri batıda, başı Arş-ı Ala’nın altındadır. Eğer Allah-ü Teala O’na semaları, aralarındaki, içindekileri ve üstündekileri yutmasını emretseydi, bir anda yutup, yok ederdi.”

“Anlattıklarınızı aynen tasdik ediyorum. Doğrudur, Ey Allah’ın Rasulü! “dedi. Bunun üzerine Rasulü Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdular:

“O on dokuz kelimeyle sıkıntıda olan dua ederse, Allah sıkıntısını giderir. İç huzursuzluğu olan okursa, Allah-ü Teala iç huzursuzluğunu giderir. Kaybolan okursa ailesine kavuşur. Hasta okursa şifa bulur. Borçlu okursa borcunu öder. Bu duanın bulunduğu evden Allah-ü Teala, iblisi ve askerlerini uzaklaştırır. Sende bu duayı sabah ve akşamları oku, dileğini söyle.”

Dua şudur:

Allâhümme innî es’elüke ya rahmânü ya rahîmü ve ya cârel müste’cirîne ve ya emânel hâifîne ve ya ımâde men lâ ımâde lehû ve ya senede men lâ senede lehû ve ya zuhra men lâ zuhra lehu ve ya hırzed duafâi ve ya azîmer racâi ve ya münkızel helkâ münciyel garkâ ve ya muhsinü ve ya mücemmilü ve ya mun’ımü ve ya müfaddılü ve ya azîzü entellezi secede leke sevâdül leyli ve dâv’ün nehâri ve şüâüş şemsi ve hefifüş şeceri ve deviyyün nahli ve nûrul kameri ya Allahü ya Allahü ya Allahü lâ şerîke leh! Es’elüke en tusalliye alâ muhammedin ve alâ âli Muhammed.”


Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler, Her  türlü spritüel danışmanlık, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  iletişim : lenayla@outlook.com

Aile Huzuru İçin


Geçimsiz aile bireyleri ve evde huzursuzluk kadar insanın hayatını zehir eden başka bir şey yoktur herhalde. Bu konuda yapabileceklerinizi bir araya toparlamaya çalıştım. İnşallah faydasını görürsünüz. Aklıma geldikçe yeni eklemeler yapıp yazıyı güncelleyeceğimden arada döner bakarsınız yine. 

1-Fetih Sûresinin son ayeti 99 defa suya okunup bu su aile fertlerinin yediklerine ve içtiklerine katılır. Ayrıca, bu sudan evin dört köşesine serpilir. Böylece, Allah’ın izniyle ailedeki geçimsizlik kalkar ve yerini son derece derin bir muhabbete bırakır.

2- Bir Fatiha, üç İhlas okunarak sevabı Hz. Peygamber (s.a.v)’in ruhu şerifine hediye edilir. Ardından 7 kez aşağıdaki ayet-i kerime okunursa huzurlu bir aile hayatına vesile olur.

“Hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym”

3- Eşinin kırıcılığından, ahlakının kötülüğünden eziyet gören kişi bir bardak suya ”Ya Hafizu” ismi şerifini okuyup nefes ederek eşine içirirse huyunun güzelleşmeye başladığını görür.

4- Eşinizin, ailenizdeki bireylerin her türlü kötü huylarından kurtulup, doğru yola yönelmesini sağlamak için Hud Sûresi 75. Ayet okunur. Her anlamda kişinin duygu, düşünce ve davranışlarının değişmesini sağlar. Haneye huzur gelir. Asabi ve inatçı kişilerin bu huylarından vazgeçmeye başladığı görülür. Kişinin daha fazla Allah’a yönelip yasaklardan yanlışlardan arınmasına büyük etkisi olur. Sizden nefret edenlerin hoşgörüyle size bakmasını sağlar.

Hud Sûresi 75. Ayet : “İnne ibrahıme le halımün evvahüm münıb”

Anlamı : “Çünkü İbrahim çok içli ve Allah’a yönelen bir kimseydi.”

Günlük vird şeklinde okuyabileceğiniz gibi çabuk etkisini görmek için kişinin yediği, içtiği şeylere de okuyabilirsiniz.

5- Sürekli huzursuzluk çıkaran eşler için her gün evde 5 kez Kureyş Suresi okunur.

6- Sürekli hakaret eden, kötü sözler söyleyen eşler ve asi çocuklar için 786 besmele bir miktar suya okunarak içirilir. Durumları düzelene kadar tekrarlanır.

6- Asabi, sorunlu, huzursuz, şiddete meyilli eşler için aşağıdaki Esmaları da okuyabilirsiniz:

88 Ya Halim
209 Ya Muksıt
100 Ya Vedud
812 Ya Habir
161 Ya Mani 
1001 Ya Dârr 
630 Ya Müntekim 
551  Ya Müetali 
770 Ya Müzill 
998 Ya Hafız 


Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler, Her  türlü spritüel danışmanlık, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  iletişim : lenayla@outlook.com

İsm-i Rahman Duası ve Sırları


Bir gün Resulü Ekrem mescitte otururken Cebrail (a.s.) geldi. Efendimize şöyle dedi: “Cenabı Hak selam gönderdi. Bir hediye verdi. Bu hediye senden önce gelip geçen hiçbir Peygambere verilmemiştir.” Efendimiz de Cebrail (a.s.)’a şöyle dedi:

“Kardeşim Cebrail! Bu duayı okumanın sevabı ne kadardır?”

“Ya Muhammed! Eğer bütün denizler mürekkep, melekler ve insanlar kâtip, ağaçlar kalem olsaydı, bu duanın sevabını yazamazlardı. Ya Muhammed! Arş-ı Azam’ı taşıyan melekler bu duanın gücü ile taşırlar. Ben de bu duanın kuvveti ile semaya çıkar, yere inerim. Azrail (a.s.) bu duanın gücü ile canları alır.
Bu dua Cennet’in kapısında yazılıdır. Kim bu duayı okursa dünyanın ve Ahiret’in belalarından emin olup, ani ölümden kurtulur. Kıyamet Günü’nde Cehennem’in hararetinden nefsini korumuş olur. Kıyamet Günü’nde Senin yüce şefaatine nail olur.
Allah rızası için bu duayı okuyan kimsenin üzerine Allah (c.c.) rahmetini indirir. Bin türlü bela, kaza, afat, dünya zahmetleri ve Ahiret korkularından emin kılar. Ömründe bir defacık okuyanın Kıyamet Günü’nde yüzü Ay gibi parlayacak, onu gören mahşer halkı – Bu hangi Peygamberdir ki, Hakk Teâlâ ona bu kadar mertebe verdi – diyeceklerdir. Bunun üzerine o anda bir nida gelir:
“O Peygamber veya melek değil, bir kuldur. Ancak o, dünyada bu duayı okumuştu.”

1- Her kim bu duayı on beş defa okursa veya üzerinde taşırsa bütün borçlarından Allah’ın izni ile kurtulur. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Musa, İsa, İbrahim, Muhammed – Allah’ın selamı üzerlerine olsun – sevapları gibi Allahû Teâlâ sevap ihsan eder. Cebrail (a.s.), dedi ki:

“Ya Muhammed! Bu duayı müminlere (Allah’ın ve Resulü’nün emirlerini kabul edip, icaplarını yerine getirenlere) öğret, münafıklara (İslam’ız diyip de emirlerini yerine getirmeyenlere) öğretme.”

2- Bu duanın gereğini İslam’ca yaşamak suretiyle yerine getirerek okuyan veya üzerinde bulunduran kimse dünyanın ve Ahiret’in azabından emin olur. Bir Hac ve Umre sevabı verilir.

3- Kim abdestli olarak on beş defa okuyup yatarsa, Hz. Muhammed (s.a.v.)’ı rüyasında görür.

4- Hacet veya bir dileği olan kimse okursa, dilek ve haceti gerçekleşir.

5- Hasta üzerine okunursa şifa bulur.

6- Günahkâr bir kimse yaptıklarına pişmanlık duyarak okursa günahları affedilir. Bir kimsenin bir malı çalınsa veya biri kaçsa onları geri getirmek için dört rekât namaz kılınır. Zammı Sure ile birlikte onar kere İhlâs-ı Şerif okunmalı. Namaz sona erince bu dua bir defa okunursa Allah’ın izni ile kaçan ve çalınan geriye gelir.

7- Düşmanın fenalığından korunmak için iki rekât namaz kılarak bu dua okunursa düşmanın fenalığı o kimseye dokunmaz.

8- Bu duayı duyan melekler, okuyan kimse için:
“Ey Rabbimiz! Bu kulunu bağışla!” derler.
Bu duayı okuyana Allahû Teâlâ o kadar sevap verecek ki, o sevap sayesinde Cehennem azabından emin olacak, şefaatten mahrum olmayacaktır. Resulü Ekrem (s.a.v.) muharebelerde bu duayı okur, zafer kazanırlardı.

Ebu’d-Derda (r.a.): “Resulü Ekrem (s.a.v.) bu duayı bana vasiyet etti. Her gece okur, O’nu rüyamda görürdüm” demiştir.

Hz. Ömer (r.a.): “Resulü Ekrem’in vefatından sonra bu duayı okurdum. Hak Teâlâ bana nusret ihsan ederdi.”

Hz. Osman (r.a.): “Kuran-ı bu duanın bereketi ile cem ettim.”

Hz. Ali (k.v.): “Bu duayı okuyan taze gül gibi olur” demişlerdir.

İsm-i Rahman Duası :

Bismillâhirrahmânirrahim.
Sübhâneke yâ Allâhü Teâleyte yâ Rahmânü. Ecirna minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Rahıymü. Teâleyte yâ Kerîmü. Ecirna minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Evvelü. Teâleyte yâ Âhıru. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Latıyfü. Teâleyte yâ Habîru. Ecirna minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Kaviyyü. Teâleyte yâ emînü. Ecirna minen nâri bi afvike yâ Mücîru. 
Sübhâneke yâ Muhyî. Teâleyte yâ Mümîtü. Ecirna minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhaneke yâ Karîbü. Teâleyte yâ Rakıybü. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Hamîdü. Teâleyte yâ Mücîdü. Ecirna minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Bâkıy. Teâleyte yâ Hakku. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Mübînü. Teâleyte yâ Şekuru. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Habîru. Teâleyte yâ Kebîru. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru. 
Sübhâneke yâ Ğafuru. Teâleyte yâ Şekuru. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Müteâli. Teâleyte yâ Fe’âlü. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Vâhıdü. Teâleyte yâ Mâcidü. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Vehhâbü. Teâleyte yâ Razzâku. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Kâimü. Teâleyte yâ Kayyûmü. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Mu’tıy. Teâleyte yâ Semiy’u. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Besıyru. Teâleyte yâ Nesıyru. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Alîmü. Teâleyte yâ Halîmü. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Azıymü. Teâleyte yâ Hakîmü. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Tâhiru. Teâleyte yâ Mütahhiru. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Cemîlü. Teâleyte yâ Celîlü. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Mâlikü. Teâleyte yâ Kuddusü. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Müıynü. Teâleyte yâ Mübînü. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Azîzü. Teâleyte yâ Hafîzu. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Mütekebbiru. Teâleyte yâ Müsavviru. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Muktediru. Teâleyte yâ Mükaddimü. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Kâbidu. Teâleyte yâ Bâsitu. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Sültânü. Teâleyte yâ Deyyânü. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Hannânü. Teâleyte yâ Mennânü. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Refiy’u. Teâleyte yâ Şefiy’u. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Veliyyü. Teâleyte yâ Kaviyyü. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Müızzü. Teâleyte yâ Müzillü. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Ehadü. Teâleyte yâ Samedü. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Kahhâru. Teâleyte yâ Ğâffâru. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Ferdü. Teâleyte yâ Vitru. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Muhsıy. Teâleyte yâ Mübdiü. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Allâmü. Teâleyte yâ Selâmü. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Hayyü. Teâleyte yâ Kayyûmü. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Kadîru. Teâleyte yâ Habîru. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Hafıyzu. Teâleyte yâ Mühıytu. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Kâdiru. Teâleyte yâ Kâhiru. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâ Tevvâbü. Teâleyte yâ Vehhâbü. Ecirnâ minen nâri bi afvike yâ Mücîru.
Sübhâneke yâÂhiyyen Şerâhiyyâ. Teâleyte lâ ilâhe illâ ente. İllâ billâhil aliyyil azıym.
Sübhâneke yâ zel celâli vel ikrâmi ve sallellâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihit tayyibînet tâhirîn.

Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler, Her  türlü spritüel danışmanlık, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  iletişim : lenayla@outlook.com