29 Nisan 2017 Cumartesi

Velleyl Sure-i Şerifesinin HassalarındanHerhangi bir kimse bir Arabi ayın ilk Pazar gecesinden Yatsı namazlarının son sünneti ile vitri arasında 40 kere: “Leyi” suresini okur ve buna kırk gece devam eder, arkasından da on bir kere aşağıda yazılı duayı okur ve her günün esmalarını adetleri kadar zikir ederse Cenabı Hakk, o kuluna hazine-i gaybından kendisini kendi kapısından başkasına muhtaç olmayacak şekilde herkesten müstağni kılacak bir ihsanda bulunur.

HAFTANIN HER GÜNÜNE MAHSUS OKUNACAK ESMALAR
Pazar günü.(174) kere “Yâ Hayyü yâ Kayyûm*”
Pazartesi günü (1095) kere:“Yâ Zelcelâli vel ikrâm*”
Salı günü (556) kere:“Yâ Rahmânü yâ rahıym
Çarşamba günü (311) kere:“Yâ Kuddûsü yâ mennân*”
Perşembe günü (2006) kere :“Yâ Evvelü yâ âhiru yâ zâhiru yâ bâtınü*”
Cuma günü (77) kere:“Yâ Hû yâ Allâh”
Cumartesi günü (127) kere:“Yâ ezeliyyel ezelî” esmaları okunur.

17 Nisan 2017 Pazartesi

Hacet Namazı


Kötülükleri def etmek, iş bulmak, başarılı olmak, kazanç ve bolluk bereket için tam bir inançla yatsıdan sonra 4 rekat namaz kılınır. İlk rekatta Fatiha’dan sonra 10 İhlas, ikinci rekatta 20 İhlas, üçüncü rekatta 30 İhlas, dördüncü rekatta 40 İhlas okunur. Bir kez :

“Ellezîne kâle lehumun nâsu innen nâse kad cemeû lekum fahşevhum fe zâdehum îmânâ(îmânen), ve kâlû hasbunâllâhu ve ni’mel vekîl(vekîlu)”

ayeti okunarak “hasbunâllâhu ve ni’mel vekîl(vekîlu).” kısmı 100 kez tekrarlanarak ardından bir kez 

 “Fenkalebû bi ni’metin minallâhi ve fadlin lem yemseshum sûun, vettebeû rıdvânallâh(rıdvânallâhi), vallâhu zû fadlin azîm(azîmin)” (her 100 kerede 1 kez) okunur.


Bu şekilde toplam 1900 kez “hasbunâllâhu ve ni’mel vekîl(vekîlu)” okunarak 19 gece buna devam edilir ve Cenabı Hakk’ın ihsanı beklenir.
Bolluk&Bereket ÇalışmalarımızŞifa Çalışmalarımız, spritüel danışmanlık, doğum kodu Esmalarınız, açık günler, kısmet açma, iş bulma, başarı&terfi, evlilik, alım-satım işleri, ikili ilişkilerle ilgili sorunlarınız için  iletişim : lenayla@outlook.com

6 Nisan 2017 Perşembe

İbadet Sevgisi ve İbadetlerde Devamlılık için


Çok istemesine rağmen bir türlü ibadetlerinde devamlılık gösteremeyenler, bu niyetle  her gün 18 defa Ayetel Kürsi okurlarlarsa bir süre sonra Allah kalplerini ibadet nuruyla doldurur.

Her gün ve gece yatarken 100 defa "Ya Baisü" ismi şerifini zikre devam edenler ibadete karşı istek duymaya başlarlar.

Yine her gün 409 "Ya Tevvabü" zikrine devam edenler ibadetten zevk almaya başlarlar.

En az 41 gün  9 istiğfar, 9 salavattan sonra istenilen sayıda aşağıdaki Esma okunur, sonra yine 9 salavatla okuma sonlandırılır. Ruhsal arınma ve ibadet sevgisi için çok etkilidir. Uygulayan kişinin namaz, oruç gibi ibadetlere başlayıp bu ibadetlerde devamlılık sağladığı defalarca tecrübe edilmiştir.

 “Ya latıfün ya latıyf. Bi lutfikel hafiyyü bil kudretilletiy isteveytü biha alel arş”Bolluk&Bereket Çalışmalarımız, Şifa Çalışmalarımız, spritüel danışmanlık, doğum kodu Esmalarınız, açık günler, kısmet açma, iş bulma, başarı&terfi, evlilik, alım-satım işleri, ikili ilişkilerle ilgili sorunlarınız için  iletişim : lenayla@outlook.com

5 Nisan 2017 Çarşamba

Üzüntü Duyulduğunda Okunacak Dua


Üzüntü ve kederden kurtulmak için aşağıdaki dua okunur :

"Ya Hayyu, Ya Kayyum, birahmetike estağiysü "

Anlamı : "Ey ölmeyen, diri ve her şeyi ayakta tutan Allah'ım! Rahmetine sığınırım"
Bolluk&Bereket, Şifa, Açık günler, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esmalarınız, İş&Aşk Kısmet çalışmalarımız için iletişim : lenayla@outlook.com