31 Mart 2018 Cumartesi

Husul-u Murad İçin

Eline geçmesi zor olan herhangi bir memuriyetin, bir davanın, bir eşin, bir işin lehine neticelenmesi için cumartesi günü bir kez, pazar günü 3 kez, pazartesi günü 5 kez, salı, çarşamba ve perşembe günleri 7 kez, cuma günü de sala vaktinden evvel 11 defa Fetih Suresini okunur ve buna işin ehemmiyetine göre üç hafta ya da daha fazla devam edilirse mutlaka matlup ve muradına nail olunur.Lütfen blog paylaşımlarıyla ilgili sorularınız için yorum bölümünü kullanınız. Maille herkese, aynı sorulara ayrı ayrı cevap vermem mümkün olamıyor. Teşekkür ederim 🙏

Çalışmalarımız hakkında bilgi almak için adınız, yaşınız ve sorunlarınızı içeren kısa mailinizi lenayla@outlook.com adresine gönderebilirsiniz.

30 Mart 2018 Cuma

Recep Ayı 15. Gecesi ve Günü


Hatırlatma : Pazar akşamı Recep ayının 15. gecesi ve Pazartesi günü de 15. günü, kaçırmayalım ! 

Rivayete göre; Adem (as): 

“Ya Rabbi ! Vakitlerin ve günlerin sana en sevgilisini bana bildirir misin?” diye yalvardığında, Allah-ü Teala ona şöyle buyurdu: 

“Günlerin bana en sevgilisi, Recep’in 15. günüdür. Her kim bana Recep’in 15. gününde oruç, namaz ve sadakayla (manen) yaklaşmak isterse ve ibadette bulunursa; benden ne isterse, mutlaka ona veririm. Benden af isterse, mutlaka onu bağışlarım. 

Ey Adem! Recep’in 15. Günü her kim, namusunu koruyarak, malından sadaka vererek, oruçlu ve zikir üzere bulunursa, onun için cennetten başka bir karşılık yoktur.”
(Nüzhetül-Mecâlis) 

Recep’in 15. Gecesini ihya etmek hakkında rivayet edildi ki: 

“Recep’in 15. Gecesi, Allah-ü Teala’nın Musa (as) ile konuştuğu ve İdris (as)’ı semaya yükselttiği bir gecedir. Allah-ü Teala o gece, kulların amel defterleriyle görevli meleklere:
Onların divanlarına bir bakın ve ne kadar günah varsa silip, onun yerine sevap yapın” diye seslenir. (Nüzhetül-Mecâlis) 

Pek çok dini gün ve gecede olduğu gibi, bu mübarek gecede de yapılacak ibadetler mevcuttur. Bu gece kılınacak namaz şu şekildedir;

14 rekât namaz kılınır; her rekâtında bir “Fatiha”, yirmi “İhlâs”, üç kere “Felaküç kere “Nas” surelerini okunur, namazı bitirince on kere salâvat getirilir, 30 kere de: “Sübhânallâhi velhamdü lillâhi Velâ ilahe illallâhû vallâhû ekber” denilir.


Lütfen blog paylaşımlarıyla ilgili sorularınız için yorum bölümünü kullanınız. Maille herkese, aynı sorulara ayrı ayrı cevap vermem mümkün olamıyor. Teşekkür ederim 🙏😍

Çalışmalarımız hakkında bilgi almak için adınız, yaşınız ve sorunlarınızı içeren kısa mailinizi lenayla@outlook.com adresine gönderebilirsiniz.

Rızkı Çoğaltmak ve Bereketlendirmek İçin


Bu mübarek dua rızkı çoğaltmak ve bereketli olmasını sağlamak içindir. Rızkımız yerde, gökte, az ve çok her ne ise onu Mevla'dan istiyoruz. Rızkımızın bilhassa helâl olması için bu duayı ısrarla tekrar edersek, faydasını yakında inşallah görürüz.

"Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es'elüke bismikel azîmil-a'zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba'iden karribhu, ve in kâne kâriben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü ve in kâne kesîren ihfazhü bil bereketi"

Anlamı: Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah'ım, eğer rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir."

iletişim : lenayla@outlook.com

29 Mart 2018 Perşembe

Celb ve Teshir İçin


Yedi gece yatsı namazını kıldıktan sonra 7 Yasin-i Şerif okunur. Ve her Yasin'den sonra 1500 defa "Yâ Seriyu yâ Mücîb" esmaları okunur. Esmalar okunurken her yüzde bir kere "Yâ seriyu isra bi celbi fülanete binti fülanete ilâ fülan ibni fulanete" denir.

iletişim : lenayla@outlook.com

28 Mart 2018 Çarşamba

Bela, Sıkıntı ve Düşmanlara Karşı : "Yâ Hû"


Bir belayı, bir musibeti, bir sıkıntıyı, bir korkuyu, bir düşmanı, zalim bir hakimi, bir hırsızı ve bunların şerrini seri bir şekilde önlemek istersen : Gece yarısı kalkıp güzelce bir abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılıp, kıbleye yönelerek 1511 defa "Ya Hû" der ve dileğini Allah'tan istersin. İsteğin çok seri bir şekilde Allah (cc) katında kabul olur.


iletişim : lenayla@outlook.com

27 Mart 2018 Salı

Evden Çıkarken Okunacak Dua


Bir kimse evden dışarı çıkarken aşağıdaki duayı okursa istemediği kötü şeyleri görmez ve Allah (cc)'ın izniyle korunur, istediği şeyler de yerine gelir.

Okunacak dua budur :
"Bismillâhi alâ nefsî ve dîni ve mâli ve veledi allâhümme raddınî bimâ kadaytü ve bârikli fimâ kaddarte hattâ lâ ühıbbe te'hîra mâ acceltü ve lâ ta'cîle mâ aharte."

iletişim : lenayla@outlook.com

26 Mart 2018 Pazartesi

Kalp Gözü Açılır


Bu salavatı okuyanın kalp gözü açılır. İlmi bilgisi artar. Ruhu ile yüce âlemleri seyreder.

"Salli ve sellim ve bârik yâ Alimü alâ men ılmühû min ledün Hakîmin Alîm."

Anlamı : Ey her şeyi bilen Allah'ım ! Salatını, esenliğini bilgisi ve ilmi her şeyi bilen tarafından verilen Efendimiz'in üzerine indir ve onu mübarek kıl.


iletişim : lenayla@outlook.com

25 Mart 2018 Pazar

Rızık Kapıları Açılır

Bu salavatı sürekli okuyana hiç ummadığı yerden rızık gelir, Allah (cc) üzerine nimetlerini yağdırır. Darlık çekenler okumalıdır.

"Salli ve sellim ve bârik yâ Razzâku alâ men yedühû feyyâdatün bil erzâk." 

Anlamı : Ey herkesin rızkını veren Allah'ım! Rahmetini, esenliğini, fakir fukaraya bolca dağıtan Efendimizin üzerine indir.

iletişim : lenayla@outlook.com

24 Mart 2018 Cumartesi

Daima Huzurlu Olmak İçin


Sabah akşam bu salavatı üçer defa okuyanların günahları affedilir. Sevinci ve huzuru daimi olur. Duası kabul edilir. Dileğine kavuşur. Düşmanlarına karşı yardım edilir.

"Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin fil evvelîne ve salli alâ seyyidinâ Muhammedin fil âhırîne ve salli alâ seyyidinâ Muhammedin fin nebiyyine ve salli alâ seyyidinâ Muhammedin fil mürselîne ve salli alâ seyyidinâ Muhammedin fil meleil alâ ilâ yevmid dîn.

Anlamı : Allah'ım Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a evvelkiler ve sonrakiler bulunduğu müddetçe rahmet et. Efendimiz'e Peygamberlerin ve mürsellerin içinde bulundukça rahmet et. Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a melekler topluluğundan kıyamete kadar rahmetini indir.iletişim : lenayla@outlook.com

23 Mart 2018 Cuma

Recep Ayının İlk Cuma Günü Kılınacak Namaz


Recep ayının ilk Cuma günü öğle ile ikindi arası 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 7 Ayetel Kürsi, 5 İhlas, 5 Felak, 5 Nas okunur. Selam verdikten sonra 25 defa “La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azimil kebiril müteali.” okunur. Sonunda “estağfirullahe ve etübü ileyhi” diye 10 kere tevbe edilir.
Allah kabul etsin.

iletişim : lenayla@outlook.com

22 Mart 2018 Perşembe

Regaip Kandili Namazı


Recep kelimesinin “Re” harfi, Allah Teâlâ’nın rahmetine; “Cim” harfi, Allah Teâlâ’nın cömertliğine; “Be” harfi, Allah Teâlâ’nın birr-u ihsanına  delalet eder. Allah Teâlâ Recep ayında, başından sonuna kadar kullarına üç şekilde izzet ve ikramda bulunur. Bunlardan birisi, az emekle bol rahmet ve bereket; ikincisi cömertlikte sınırsızlık, yani bu aya hürmet eden kullarına bol bol vermesi demektir. Üçüncüsü, cefasız birr-u ihsandır, ki iyilik üzerine iyilik, yardım üzerine yardım, bağışlama üzerine bağışlamadır.

O bakımdan Allah Teâlâ’nın kullarına tevbe kapısını, affetme mağfiret eyleme kapısını açmış olduğu bir ayın kapısından geçmiş oluyoruz. Demek ki Recep ayında tevbe edeceğiz, Allah Teâlâ’nın affını, mağfiretini isteyeceğiz.

 “Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. “
(Tevbe Suresi, 128)

“… Recebin ilk Cuma gecesinden gafil olmayın, çünkü o, meleklerin, kendisine (rağbet edilecek bol bahşişler ve mükafatlar anlamına gelen ) ‘Reğaib’ ismini verdikleri bir gecedir.  O gecenin üçte biri geçince, göklerde ve yerde bir melek bile kalmayıp hepsi  Kâ’be ve civarında toplanırlar .
O anda Allahû Te’âlâ onlara bir tecelli ile muttali olarak: ‘Ey benim meleklerim! Benden dilediğinizi isteyin’ buyurur. Onlarda ‘Senden dileğimiz, Recep orucunu tutanları bağışlamandır’derler.

Allâh-u Te’âlâ da : ‘Muhakkk Ben bunu yaptım buyurur. 

(Hâfız Muhammed İbni’n-Nâsır, İbni’l Husayn, Meclis No:14, Abdülkadir-i Geylâni, el-Ğunye,1/331, Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, Zebîdî,)

Allah (c.c) katında zamanların değerleri birbirine eşittir. Ancak öyle zamanlar vardır ki o zamanlarda öyle hadiseler olur ki, o vakte diğer zaman dilimlerinden daha üstün bir değer kazandırır. Receb-i Şerîfin ilk Cuma gecesine isabet eden Regâib Gecesi de bu müstesna zamanlardan biridir.

Bu gece, yalvarış ve yakarışların Yüce Mevla’ya sunulduğu ve O’nun rahmetinden af istenildiği umut, huzur ve müjde gecesidir. Regaib, "pek çok ihsan" manasına gelen "Ragibe" kelimesinin çoğuludur. Bu gecede Cenab-ı Hakk engin rahmetiyle tecelli edip sonsuz mağfiretiyle muamelede bulunduğu için geceye bu isim verilmiştir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir.

Peki Regaib Kandili'nde nasıl ibadet etmeli. Regaib Kandili gecesinde hangi namazlar kılınmalı?
Aslında Regaip gecesine özel bir namaz bulunmamakla birlikte Peygemberimiz (s.a.v)’in bu gecede 12 rekat bir namaz kıldığı kabul edilir.

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurdu:

“Allah’ın herhangi kadın veya erkek kulu bu namazı kılarsa Allahu Teâlâ onun bütün günahlarını bağışlar.
İsterse onun günahları deniz köpüğü kadar, kumların sayısı, dağların ağırlığı, yağmurların damlaları, ağaçların yaprakları kadar olsun.
Ve o kimse kendi yakınlarından 700 kişiye kıyamet günü şefaatçi olur.

Kabrine girdiğinin ilk gecesi bu namazın sevabı kendisine gelir; tatlı dilli, güler yüzlüdür.
Ona şöyle der:

– “Ey dostum, seni müjdelerim, bütün zorluklardan kurtuldun.”

O kimse bu gelene sorar:

– “Sen kimsin? Vallahi senin yüzünden daha güzel yüzlü birisini hiç görmedim. Senden daha tatlı konuşanı da hiç dinlemedim. Senin kokundan daha güzel kokulu birini de koklamadım.”

Şu cevabı alır:

– Ey dostum, ben senin namazının sevabıyım. Falan sene Recep ayının şu gecesinde o namazı kılmıştın. Bu gece sana geldim ki arkadaşın olayım, yalnızlığını gidereyim, her ne işin varsa onu göreyim. Kıyamet günü sura üflendiği zaman da, kıyamet günü toplanılan meydanda sana başının üstünde gölgelik edeceğim.
Seni müjdelerim, yüce Mevla’dan sana gelecek hayır hiç eksik olmayacak...

Kaynak: Günyet’üt-Tâlibin / Abdülkadir Geylani (k.s)

Regaip Kandili Namazı

Regaib Gece'sinde (yani Regaib Kandili'nde) akşam ile yatsı arasında 12 rekat “Hacet Namazı” kılınır (bazı kaynaklarda imsak vaktine kadar kılınabileceği söyleniyor).

İslâm âlimleri, bu on iki rekat namaza “Hacet Namazı” adını vermişlerdir. Bu gecede kılınacak namaz 12 rekattir. Bu namazın kılınışı şöyledir:

Her rekatta Fatihadan sonra 3 Kadir Suresi ile 12 İhlas Suresi okunur. Her iki rekatta bir selam verilerek 12 rekat tamamlanır.

Namaz bittikten sonra 7 kere veya (vakti varsa ve ibâdetini uzatmak istiyorsa, ibâdetten zevk ve neşe alıyor, huzur duyuyorsa) 70 kere; Salavât-i Ümmiyye okur:

“Allâhümme salli alâ seyyidina Muhammedin Nebiyyil-Ümmîyyi ve alâ Âlihî ve sahbihi ve sellim"


Daha sonra secdeye kapanarak 70 kere :

"Subbûhun-kuddûsun (Rabbünâ ve Rabbüna ve) Rabbül melaiketi ver-ruh.” okunur.

Ve secdeden “Allâhü Ekber” diyerek doğrulup oturur. İki secde arasında otururken şu istiğfar 70 kez okunur :

“Rabbiğfır verhâm ve tecâvez amma tâ'lemu, inneke entel azizül-ekrem” okunur.

Bu dua bitince tekrar tekbir ile ikinci secdeye kapanır.

İkinci secdede yine 70 kere:

"Subbûhun-kuddûsun (Rabbünâ ve Rabbüna ve) Rabbül melaiketi ver-ruh.”  okunur ve dilekler en samimi şekilde Allahü Teala’ya arz edilir.

Allah kabul etsin.iletişim : lenayla@outlook.com

16 Mart 2018 Cuma

Üç Aylar : Recep Ayında Yapılacak İbadetler


Çok şükür bu yıl da Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan mübarek üç ayların ilkini karşılamamıza saatler kaldı. Recep ayında yapılacaklar, kılınacak namazlar, tutulacak oruçlar, yapılacak ibadetler ve faziletlerini bir kez daha hatırlayalım.   

Recep ayının en önemli üç gecesi; ilk gecesi (18 Mart 2018 Pazar), ilk Cuma gecesi (22 Mart 2018 Perşembe - Regaip Kandili) ve 27.gecesidir (13 Nisan 2018 Cuma Mirac Kandili).

*****
Recep ayının ilk gecesini ibadetle geçiren sabaha bağışlanmış olarak çıkar.
Kalplerin öldüğü günde Recebin ilk gecesini ihya edenin kalbi ölmez. Allahu Teala onun üzerine başının tepesinden hayırları yağdırır, anasının kendisini doğurduğu gibi günahlardan çıkar ve günahkarlardan cehennemi hak etmiş (70.000) yetmiş bin kişiye şefaatçi kılınır.
Her kim Recep aynın ilk gecesinde akşam namazını kıldıktan sonra; her rekatta 1 Fatiha Suresi ve 1 İhlas Suresi okumak suretiyle, 2 rekatta bir selam vermek üzere 20 rekat namaz kılarsa kazanacağı sevapla sıratı şimşek gibi geçer.
Recep ayı içinde otuz rekat namaz kılınır. Bu otuz rekatın on rekatı Recep ayının ilk on günü içinde kılınır. İkinci on rekatı da ikinci on günü içinde kılınır. Üçüncü on rekatı da üçüncü on günü içinde kılınır. Her rekatta fatiha okunduktan sonra üç kere ihlas suresi okunur, ihlası okuduktan sonra da üç kere de Kâfirun suresi okunur. Bütün rekatlar bu şekilde okunarak tamamlanır. Bu namazın kılınma zamanı nafile namazların kılınacağı vakitlerdir. Belli bir vakti yoktur.
Recep Ayı Namazı’nın Kılınışı
“Yâ Rabbî, beni, dünyayı teşrifleriyle nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Receb-i şerif hürmetine, feyz-i ilâhine, afv-ı ilâhine, rızâ-i ilâhine nâil eyle. Âbid, zâhid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyle. Rızâ-i şerifin için, Allâhü Ekber.”
Her rekatta:
1 Fatiha, 3 İhlâs, 3 Kafirun Suresi okunur.
2 rek’atte bir selâm verilir. Böylece 10 rekat namaz tamamlanır.
İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra:
11 defa “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr” okunup dua edilir.
İkinci on gün içinde yani Receb’in 11’i ile 20’si arasında kılınan 10 rekattan sonra:
11 defa: “İlâhen vâhıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyûmen dâimen ebedâ” okunup dua edilir.
Üçüncü on gün içinde, yani Receb’in 21’i ile 30’u arasında kılınan 10 rekattan sonra da:
11 kere: “Allâhümme lâ mânia limâ â’tayte, velâ mû’tiye limâ menâ’te, velâ raadde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-â’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-â’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-âliyyi’l-â’le’l-kerîmi’l-vehhâb. Yâ vehhâbü yâ vehhâbü yâ vehhâb” okuyup dua edilir.
Recebin ilk gününün orucu üç senenin günahlarına, ikinci günü iki senenin günahlarına, üçüncü günü bir senenin günahlarına kefarettir. Sonraki her gün tutulan oruç bir aylık bağışlamadır.
Recebin ilk gününü oruçlu geçiren kimseden cehennem gökle yer arası kadar uzaklaşır.
Her kim Recebin yarı gecesinde (15. gecesi) 14 rekat namaz kılar, her rekatta 1 Fatiha, 20 İhlas, 3 Felak, 3 Nas sürelerini okur; namaz bitince, 10 kere salat, 30’ar kere de “Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah” derse Allahu Teala ona sevaplarını yazmak, Firdevs Cennetinde kendisi için ağaçlar dikmek üzere bin melek yollar. O geceye kadar yaptığı bütün günahları siler, bir dahaki seneye kadar günah yazmaz, her okuduğu harfe karşılık cennette ona köşk bina eder, her rekata karşılık cennette ona şehir verir.

Receb ayının ilk gününü, ortasındaki günü ve son gününü oruçlu geçirmek tamamını tutmuş gibi sevaptır.
-Alıntıdır-


Üç Aylar Çalışmaları, Yıldızname, Esma, Sevgi çalışmaları, Yıldız yükseltme, Kısmet ve kişiye özel çalışmalar için iletişim : lenayla@outlook.com

10 Mart 2018 Cumartesi

Hastalıklara Şifa


Malumunuz üç ayların başlamasına sadece bir on günümüz kaldı. Çok mübarek, çok faziletli, Allah'ın rahmetinin yağmur gibi yağdığı gün ve gecelerle dolu bir dönem kapıda olunca rutin işlerimize ek olarak, benim gibi heyecanla dolup taşan arkadaşlarımızla ön hazırlıklara başladık, çok çalışkanız :) Blog paylaşımlarını da biraz ihmal ettik bu yüzden.
Ne zamandır şifayla ilgili esma ve okumaları bir başlık altında toparlamak istiyorum, bir giriş yapalım artık. Hazır ay küçülme fazındayken, kötü alışkanlık ve hastalıklardan kurtulmanın tam zamanı. Arada size okumaların yanı sıra doğal şifa reçeteleri de vermeye çalışacağım.  Ama önce neler okuyabiliriz onlara bir bakalım. Vakit buldukça yazıyı güncelleyeceğim, arada bir bakarsınız.

1- Allah ismi şerifi yetmiş defa bir kağıda yazılır, bir bardak su içine bırakılarak bu sudan içilirse Allah'ın izniyle hastalıktan kurtulur. Bütün hastalıklara karşı kullanılır.

2- Şifa niyeti ile 112 defa "Ya Mâlik" bir defa "Allahümme entel melikul hakkullezi lâ ilâhe illâ ente. Yâ Allah, yâ Selâm, yâ Kâfi" ve üç defa da "Yâ şifâel kulûb" diye hastanın üzerine okunur. Allah'ın izniyle hasta şifaya kavuşur. Yeter ki sadakatle okunsun.

3- Sıkıntı ve bunalım geçiren kimse Zühre saatinde 129 adet Ya Latıyf" okursa bu durumdan kurtulur. Yine hasta kimse abdestli olarak her gün 100'er defa okumaya devam ederse elemden ve hastalıktan kurtulur.

4- Yasin Suresi her "mübin"den sonra 422 kez Ya Şafi çekmek suretiyle baştan sona bir kez okunur.

5- El Muhyi ismi şerifi her gün seher vakti 1000 kez okunur.

6- El Hayy ismi şerifi 18, 324 ya da 518 kez hastalıklara şifa için her gün Güneş saatinde okunur.

7- Er-Rahman ismi şerifi 7 gün Güneş saatinde hasta üzerine okunup üflenir, bir bardak suya nefes edilerek bu su hastaya içirilir.

8-  Yedi gün 1000 adet besmele hastaya ve bir bardak suya okunursa hasta Allah'ın izniyle şifa bulur.


iletişim : lenayla@outlook.com