16 Aralık 2017 Cumartesi

Seri Etkili Hacet Duası


Bir kimse Cenab-ı Haktan acele bir hacetini isteyecek olursa Yasini Şerifin 78. Ve 79. Ayetini içine alan aşağıdaki dua ile Cenabı Allah’a dua ederse Allah (cc) o kimsenin duasına icabet ederek hacetini verir :

"Allahümme inni eselüke bi ismikel azimal azami ve nebiyyukel mükerremi siyyidina muhammedin Sallalahu Aleyhi ve Sellem en tefale bima ente ehlühü. Vela tefal b ima ene ehluhu inneke ehlüt takva ve ehlul mağfireti. Ve darabe lena meselen ve nesiye halkah kale men yuhyilizame ve hiye ramim. Kul yuhyihellezi enşeehu evvele meretin ve hüve bikülli halkın alim. Allahümme hafif anna sıklul evzar, verzukna matsetel verzukna matsetel ebrar ve sarrif anna vesna sel-leyl ven-nahar va’tik rikabena minel nari ve abaüna ve ümmehatüna bi rahmetike ya erhamur-rahimin. Ya Aziz Ya Saffar. Ya Kerim ve yes’el hacetehu.
Ellezi cealeleküm mineşşeceril ahdari naran fe iza entüm minhu tükudün. Eveleysellezi halakessemavati vel ardı bi kadirin ala en yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alim. İnnema emruhu iza erade şeyen en yekule lehü kün feyekün. Bismillahirrahmanirrahim.. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyyakenabudu ve iyyake nestain. İhdines saratel müstakim. Sıratellezine en amte aleyhim veleddallin. Amin… Ya hadiyel müdillin la hadi gayruke (7 defa) ihdinessıratel müstakim. Sıratellezine en amte aleyhim ve melektehum esraru esmaüke ya Rabbel Alemin ve yes’el hacetü.

Gayril mağdubi aleyhim veleddallin ya mübin (7 defa) Allahümme sahharali el mülke velmelekut la ilahe illa ente ya zel celali vel ikram. Ya Hay Ya Kayyum (3 defa) Bike esteğisu ya muğis eğisni (4 kez) Ya mücib ecib daveti vakti haceti ya erhamurrahimin (37 defa) Allahümme inni eselüke bi ismikel azimül azami ve nebiyyükel mükerremi muhammedin sallallahu aleyhi ve selem (4 kez) en tefal bima ente ehlühü vela tefal bima ena ehlühü, inneke ehlül takva ve ehlül mağfireti. Allahümmerzukna hayrud-dünya ve naimül ahreti ve tüb aleyna sekeratül mevti ya samiül esvat. Allahümme selimna ve sellim dinena vela teslüb vaktel nezi imanena vela tefnina indel mevti. Allahümmehfezna minel illeti fil gürbeti ve minel illeti indel iddeti ve minel şekaveti indel hatemi. Allahümme’calni mükessiran il zikrike mueddiyen lihakkike raciyen li va’dike haifen min vaidüke radiyen fi kulli halin anke. Ferric hemmi veksif gammi vakdi haceti ya kadil hacat ve ecib daveti ya mücibül davet bi hakkı hazihil sureti vağfirli veli valideye ve li cemiül müslimin vel müslimat ve mü’minine vel mü’minat inneke semiün karib mucibud davet bi rahmetike ya erhamurrahimin ve yesel hacetehu." 
Yıldız Yükseltme, Kısmet açma,  Evlilik, İkili ilişkilerle İlgili Sorunlar,  Hacet Çalışmaları, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler ve her  türlü spiritüel danışmanlık ilgili çalışmalarımız için iletişim : lenayla@outlook.com

Rızık Darlığının Giderilmesi


Rızık bakımından sıkıntıya düşmüş bir insan rızkının genişlemesi için aşağıda zikredeceğimiz duayı 40 defa tekrarlayarak Cenab-ı Haktan rızkının bollaşmasını isterse Allah (cc) o kimsenin samimi duasını kabul ederek duasına icabet eder, hacetini vermiş olur:

“Allahümme sahharli el mülke vel melekut la ilahe illa ente ya zel celali vel ikram ya hayyu ya kayyum bike estağisu ya mugisu eğinsi”

Yine bir kimse sıkıldığı veye daraldığı zaman, rızkının genişlemesi için aşağıdaki kısa duayı 37 defa okursa Allah (cc) hacetini vermiş olur :

“Ya mucibu, ecib da’veti vakidu haceti birahmetike ya erhamurrahimin”  

Yıldız Yükseltme, Kısmet açma,  Evlilik, İkili ilişkilerle İlgili Sorunlar,  Hacet Çalışmaları, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler ve her  türlü spiritüel danışmanlık ilgili çalışmalarımız için iletişim : lenayla@outlook.com


15 Aralık 2017 Cuma

Harflerin Sırları : Zayıflamak İçin

Bir yılın daha sonuna geldik, geriye sadece onbeş gün kaldı. Bu yıl da istediği kiloya inemeyenler olduğunu biliyorum. Siz de onlardan biriyseniz vakit kaybetmeden hemen aşağıdaki tertibe başlamanızı tavsiye ederim. Ben bir haftada 1 kilo vermeyi başardım ki fazlası iyi değil zaten biliyorsunuz. Harflerin sırları olduğunu bilenler için şaşırtıcı değil elbette. İnananlar Allah’ın izniyle çok hızlı sonuç alabilirler. Şüpheyle yapılan her amelse başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkum tabii ki. Açık bir günde Venüs ya da Güneş saatinde başlamak iyi olur. Arada yeşil çay ve tabii bol bol su içmeyi de ihmal etmeyin.

100 Estağfirullah, 7 Fatiha ve 11 İhlas okuduktan sonra sevabını Peygamber Efendimizin ruhlarına bağışlıyoruz. Her gün kullandığımız bir aynaya yazmayan bir kalemle “Sin” س harfi yazdıktan sonra  sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez bu aynaya bakarak 41 defa aşağıdaki duayı yapıyoruz:

“Ya Rabbim zayıfı şişmanlatan, şişmanı zayıflatan Sen’sin. Sin harfinin hatırına beni zayıflat. Ya Selam Ya Allah, Ya Selam Ya Allah, Ya Selam Ya Allah”

Hepsi bu kadar işte 😊 Düzenli uygulayan ve sonuç alan arkadaşlarımız yorum yaparlarsa başka arkadaşlarımıza da ilham olur, sevaba girerler. Nice sağlıklı günlere…  
iletişim : lenayla@outlook.com

2 Aralık 2017 Cumartesi

Yüz Güzelliği İçin Dua

Pazartesi akşam grup çalışmasında arkadaşlarımızla aşağıdaki güzellik duasına başladık. Duayı bulduğum kaynak oldukça iddialı şeyler söylemiş. 7 günde mucizeler yaratacak kadar etkili diyor. 6. günün sonu itibariyle mucize olmasa da yüze bir nur geldiğini, cildin gerçekten güzelleştiğini memnuniyetle söylemeliyim J Bana göre en ez 40 gün devam etmeli. Hatta sürekli de okunabilir. Zaten 5 dakikanızı bile almıyor, ne kaybedersiniz ki ? Yalnız siz siz olun güzelleşeceğim diye, verilen esmaları 3 den fazla, zikir şeklinde okumaya kalkmayın sakın.

Formül şöyle :

Yatsı namazından sonra (hayırlı bir gezegen saati tercih etmeye çalışalım) güzelce abdest alıyoruz. Euzü besmele çekip Peygamber efendimizin dualardan önce söylememizi tavsiye ettiği üzere  bir kez :
“Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab”
Anlamı: “Yüce, ulu ve lütufkâr olan Rabbimi tesbih ederim”
dedikten sonra 1 kez Fatiha Suresini okuyoruz. Ardından aşağıdaki 12 esmanın her birini  3 kez tekrarladıktan sonra ara vermeden diğerine geçiyoruz. Esmaların sırası çok önemli, buna dikkat edelim.
1- El Musavvir (3 kez)
2- El Latif (3 kez)
3- El Mücib (3 kez)
4- El Vedud (3 kez)
5- El Hamid (3 kez)
6- El Kadir (3 kez)
7- El Muktedir (3 kez)
8- El Batın (3 kez)
9- En Nur (3 kez)
10- Er Reşid (3 kez)
11- El Azim (3 kez) 
12- Er Rahman (3 kez)
okuduktan sonra yine 1 Fatiha okuyup ellerimize üfleyip yüzümü mesh ederek amin diyoruz. Allah kabul etsin.

Not : Ardından Peybamberimiz (S.A.V)'in Ebu Katade'nin genç kalması için lütfettiği aşağıdaki duayı da okuyabiliriz:

"Bismillahirrahmanirrahim. Efleha vecheke Allahümme barik lehu fi ş'rihi ve beşerihi"

Anlamı : Allah yüzünün güzelliğini arttırsın. Allah'ım saçını ve vücudunu kendisi için mübarek kıl.

Ebu Katade (ra) bu duanın bereketiyle yetmiş yaşında vefat ettiği zaman on beş yaşında bir genç gibi görünüyordu.iletişim : lenayla@outlook.com

28 Kasım 2017 Salı

Dedikoduları Önlemek İçin

Düşmanlarının aleyhinde konuşmalarını önlemek, hakkında yapılmış kötü propagandaları unutturmak, üstlerinin sana kızmalarını engellemek, dostluk ve yakınlıklarını sağlamak için yedi renkli ibrişim alınırarak Yasin Sûresi okunmaya başlanır. İlk “mübin”e kadar okunarak niyet edilerek ibrişime bir düğüm atılır. Sonra Yasin’in başına dönülerek ikinci “mübin”e kadar okunarak yine bir düğüm yapılır. Bu şekilde yedi düğüm atılan ibrişim balmumu ile mumlanıp naylona sarılarak cüzdan ya da çantada taşınır. Bu ameliyenin Açık bir Cuma günü sala vaktinde yapılması etkisini kat kat arttıracaktır.


Yıldız Yükseltme, Kısmet açma,  Evlilik, İkili ilişkilerle İlgili Sorunlar,  Hacet Çalışmaları, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler ve her  türlü spiritüel danışmanlık ilgili çalışmalarımız için iletişim : lenayla@outlook.com

19 Kasım 2017 Pazar

Büyü Bozmak İçin


Bir çoğunuzun aslında pek de ilgisi olmamasına rağmen üzerinizde büyü olduğunu düşündüğünüzü ve her işinizin ters gitmesini bu büyüye bağladığınızı gelen mesaj dolayısla biliyorum. Bu nedenle size kendi kendinize yapabileceğiniz kadar basit ve etkili bir büyü bozma işlemi vermek istiyorum.

İki çile yorgan ipliği alıp çözdükten sonra her birine 101 adet çözülür ilmek yapılır. Beyaz porselen bir kase alıp içine bir miktar su koyduktan sonra ipliklerden birini eline alıp filan kimsenin maruz bulunduğu sihiri  bozmak niyetiyle diye bir defa Euzü, Besmele çektikten sonra Felak suresini okuyup düğümün birini çözer ve su dolu kaseye bırakır, bu suretle diğer kalan 100 düğüm de, her birine birer Felak okumak suretiyle çözülür, sonra diğer ipliği eline alıp ona da Nas suresi okuyarak çözersiniz.

Her çözülen düğümden sonra ipliği porselendeki suya bırakmak lazımdır. Okuma tamamlandıktan sonra suyun bir kısmı içilmek üzere başka bir kaba ayrılır. Ve bu sudan üç gün sabahları azar azar içilir. Kalan suyun içindeki iplikleri iyice sıktıktan sonra kurumak üzere bir yerde muhafaza olunur. Ve bu suyun üzerine hariçten bir miktar daha su ilave edilerek, bununla bir leğen içinde yıkandıktan sonra leğende birikmiş suyu da ayak değmeyen temiz bir yere veya bir bahçeye döker. İplikler kuruduktan sonra ilgili kişinin ikamet ettiği yerde tütsü olunur.


Yıldız Yükseltme, Kısmet açma,  Evlilik, İkili ilişkilerle İlgili Sorunlar,  Hacet Çalışmaları, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler ve her  türlü spiritüel danışmanlık ilgili çalışmalarımız için iletişim : lenayla@outlook.com

23 Ekim 2017 Pazartesi

Herkes Tarafından Beğenilmek İçin...


Bir kimse yüzünün nurlu ve parlak olmasını, herkes tarafından beğenilip sevilmeyi isterse her gün aşağıdaki duayı 120 defa okumalıdır. Her ne niyetle okunursa okuyanın duası kabul olur.

“Yâ Nûre külli şey’in ve hüdâhü entellezi felakaz-zulümâti nûrühû”

Yıldız Yükseltme, Kısmet açma,  Evlilik, İkili ilişkilerle İlgili Sorunlar,  Hacet Çalışmaları, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler ve her  türlü spritüel danışmanlık ilgili çalışmalarımız için 
iletişim : lenayla@outlook.com

22 Eylül 2017 Cuma

Evde Bereket İçin


Hicri yılbaşını kutladığımız bu hayırlı günlerde, okullar açılmış, masraflar artmış, zorlu mevsim kış kapıya dayanmışken herkesin en çok ihtiyaç duyduğu bolluk&bereket konusunda bir okuma paylaşmak istedim. Okumayı bugün (akşam ezanına kadar) hayırlı bir gezegen saatinde ya da Pazar günü yine hayırlı bir gezen saatinde yapmanızı tavsiye ederim.
Güzelce abdest aldıktan sonra evimizin bereketi için niyet edip küçük bir (doğal malzemeden yapılmış olsun) kaba koyduğumuz bir miktar kalın tuzun üzerine 40 defa aşağıdaki duayı okuyup üflüyoruz. “Kim bu tuzu evinde bulundurursa, Allah’ın izni ile evde bereket hasıl olacaktır“ denir. Yeni yılın herkese her anlamda bereketli, güzel günler getirmesini diliyorum.
Okunacak dua:
“Lâ ilâhe illellâhül ğaniyyül hâdir razzâk. Lâ ilâhe illellâhül keriymül vâsiul vehhâbü züt tavl. Lâ ilâhe illâ hüvel cevâdül mütefaddıl. Ve sallelâhü alâ seyyidina muhammedin ve âlihi ve sahbihî  ve selleme tesliymâ.”

Yıldız Yükseltme, Kısmet açma,  Evlilik, İkili ilişkilerle İlgili Sorunlar,  Hacet Çalışmaları, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler ve her  türlü spritüel danışmanlık ilgili çalışmalarımız için iletişim : lenayla@outlook.com

16 Eylül 2017 Cumartesi

Dargınları Barıştırmak İçin


Cuma gecesi yani Perşembeyi Cumaya bağlayan gece yatsı namazının farzını kılıp son sünnete kalkmadan “Ya Rabbi filan kulun (anne adıyla söylemek iyi olur) bana dönsün ve muhabbet etsin” diye niyet edilip  Fetih Suresi okunmaya başlanır, ”zalike fethan kariba” ayetinden sonra 312 defa  ” Ya Rakib ” okunur ve ardından bir defa “Allahümme bi hürmeti kelamikel kadim ve bi hürmetike habibikel muhammedin mustafa il kerim ” okunup ardından tekrar dileğiniz dile getirilip Fetih Suresine kaldığınız yerden devam edip bitirir ve yatsı namazını tamamlarsınız. Çok etkili bir celp olup Allah izin verirse mutlaka sonuç alınır.Yıldız Yükseltme, Kısmet açma,  Evlilik, İkili ilişkilerle İlgili Sorunlar,  Hacet Çalışmaları, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler ve her  türlü spritüel danışmanlık ilgili çalışmalarımız için iletişim : lenayla@outlook.com

11 Eylül 2017 Pazartesi

Hayatınıza Aşkı ve Sevgiyi Çekmek İçin


Yeryüzünde ne kadar kadın ve erkek varsa hepsinin kalbini çekmek için aşağıdaki dua her sabah 3 kere okunur. Allah’ın izniyle hayretler içinde kalacağınız durumlar hasıl olur.

En azından açık günlerde hayırlı bir saatte mutlaka okumanızı tavsiye ederim, bir kaç ay içinde (kişiye göre değişiyor, daha kısa sürede de olabilir) farkı görürsünüz.

 “Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil azizil muteze bi uluvve izzehi azizen ve küllü azizin bi izzetillah ya’tezzune ya azizü teazzeztü bi izzetike fe meni’tezze bi izzetike fehüve azizün la zülle badehü ve menitezze biduni izzetike fe hüve zel’ilün innellahe kaviyyün aziz ve innehü le kitabün azizün ve yansurekallahu narsan aziza lekad caeküm resulün min enfusiküm azizün yuhıbbınehüm ve yuhısebınehü allahümme e’izzeni fiy uyuni halkıke ve ekrimni beynehüm ve lekad kerremna beni ademe ve innehü le kuranün kerim fiy kitabin meknun la yemessehu illal mutahharun tenzilün min rabbil alemin ve elkaytü aleyke muhabbeten minni ve litusne’a ala ayni iz temşi uhtike fetekulu hel uddulüküm ala men yekfuluhü ferecaneke ila ümmüke key tekarre aynuha ve la tahzene fekatelte nefsen fe neccannake minel gammi ve fetannake fetunen asallahu en yecale beyneküm ve beynel lezine adeytüm minhüm meveddetüm vallahu kadir vallahu gafurun rahim allahümme elif beyni ve beynel halaiki küllühüm ecmain kema ellefte beyne ademe ve Havva ve kema ellefte beyne İbrahim aleyhisselam ve sara ve hacer ve kema ellefte beyne musa ve turi sina ve kema ellefte beyne seyyidina muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve beyne alihi radıallahu anhüm ve ümmetihi rahimehümüllahu ve kema ellefte beyne Yusuf ve züleyha kad şeğefeha hübb ben inna leneraha fiy delalin mubin kalu tallahi tefteu tezkürü yusufe hattakune harazen ev tekune minel halikine ya temhısa ya temhısa ya meştaba ya betraşisa ya şelihusa ya meslehusa ya samedü kafiyen ahiyyen şerahiyyen azuniya asbavutin ali şeddayi ya mücliye azimil umuri la ilahe illa hüvel hayyul kayyum allahümme elkıl ülfete veş şefkate vel muhabbete fiy kulubi beni ademe ve benatı Havva ecmain hasseten (özellikle muhabbeti istenenin adı söylenecek) kalbe ehaztü ve akadtü cevarihanu bihakkı şehidallahu ve kul huvallahu ve hasbiyallahu ela inne hizbullahi hümül galibun ve sallallahu ala seyyidina muhammedil nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve selemle teslimen kesiren ila yevmiddin velhamdülillahi rabbil alemin”
Çalışmalarımıza katılanların yorumları için tıklayınız.

Yıldız Yükseltme, Kısmet açma,  Evlilik, İkili ilişkilerle İlgili Sorunlar,  Hacet Çalışmaları, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler ve her  türlü spritüel danışmanlık ilgili çalışmalarımız için iletişim : lenayla@outlook.com

1 Eylül 2017 Cuma

Her Esma Zikredilmez!


İnternetin yaygın kullanımı sayesinde Havas İlminden haberdar olmayan kalmadı. Gizli İlimlerin sırlarını (!) açıklayan yüzlerce site açıldı kitap basıldı. Uygulaması en kolay görünen Esma okumaları herkesin elinde, dilinde dolaşır oldu. Gerçekten de özellikle Arapça bilmeyenler için, hatasız okuma yapmak açısından Esmaül Hüsna okumak çok daha mantıklıdır. Esmalar sihirli değnek gibidir ama yanlış ve bilinçsiz okumalar yarardan çok zarar getirebilir ki bunu söyleyen yok!

Her esma okunmaz, zikir olarak çekilmez desek de ne yazık ki bir çoğunuz gidip asla zikredilmemesi gereken Celali esmaların okunmasının muhteşem (!) etkilerini, faziletlerini anlatan yanlış kaynaklardan bulduğunuz okumaları yapıyorsunuz.

Havasın, Esmaül Hüsna okumalarının temeli  bedene giren, insanlara musallat olan kâfir, suflî cinleri çıkarıp bedeni bu cinlerden temizlemek ve müslüman, iyi ruhanilerden, meleklerden yardım almaktır. El-Kahhar, el-Şedid, El-Müzil El Müntekim, El Mümit, El Kaim, El-Kavi, El-Kadir, Zül-Batşiş-Şedid, El-Muktedir gibi isimleri zikrederken melaike Azrail’den yardım istediğinizi ve onu çağırdığınızı biliyor muydunuz ? Bu isimlerin zikri Hz. Azraile aittir. Davetinize icabet edip de geldiğinde ne yapacağınız, nasıl göndereceğiniz konusunda bir fikriniz var mı ? Sizi üzen, zalim kişiye ceza vermeye çalışırken kendiniz yanmayacağınızı mı düşünüyorsunuz ?

Her Esmanın bir yardımcı meleği vardır. Dünyada her şey  ilahi bir düzen içinde işler. Ölüm meleği de, Kahır meleği de melektir ve bu düzen içinde görevlerini yapmaları doğaldır. Ama ölümün bizim bakımımızdan çok arzulanır bir şey olduğu söylenebilir mi ? Bile bile davet eder misiniz ?  Bu işler çocuk oyuncağı değil. Özellikle celali esmalardan uzak durun yoksa başınız beladan kurtulmaz. Bu kadar çok okuyorum niye her şey ters gidiyor diye düşünür durursunuz sonra.

Esma-i Hüsna okumada amaç hayatın devamlılığına uygun isimlerin zikredilmesidir. Yokluğa ve zulme, kahır ve gazaba neden olacak isimlerinden uzak durulmalıdır. İsimler; anlamlarına göre tecelli edeceğinden, kahır ve gazabı, yıkım ve ölümü davet edecek isimlerin zikrinden uzak durulması gerekir. Bu nedenle; İslam’da beddua yasaklanmış, “Mü’min ya hayır konuşsun yahut sussun” buyrulmuştur.

Özet olarak Anlamlarına göre,olumsuz esmâların zikrinden uzak durulmalı, hayata ve hidayete davet etmek dururken, dolaylı yahut doğrudan ölümü, kahrı, gazabı davetin haksızlık olacağı, zikri yapanın sorumlu tutulacağı unutulmamalıdır. Her türlü dua çıktığı merciye yani okuyana döner. Bunun anlamı siz birisine veya bir eşyaya beddua ederseniz, o kötü duanız önce sizde tecelli eder, demektir.  ”Yuvalarına ateş düşsün” derseniz, yuvanıza ateş düşecek demektir. Allah hidayet versin, akıl fikir versin derseniz, hidayet ve akıl önce sizde tecelli edecek, eğer hak ediyorsa, dua yahut beddua karşı tarafta da tecelli edecektir. Eğer beddua ettiğiniz kişi masumsa veya kendini korursa zarar gören sadece siz olacaksınız demektir. 

Havas ve Esmalar'la ilgili diğer yazımızı okumanızı tavsiye ederim : Havas İlmi

Hacet ÇalışmalarıDoğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler, Yıldız Düşüklüğü, Her  türlü spritüel danışmanlık, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  iletişim : lenayla@outlook.com

31 Ağustos 2017 Perşembe

Bela ve Musibet Anında Okunacak DuaEbu Zeyd ve Muhammed oğlu Abdullah el Kayravani’den naklen şu olay anlatılmaktadır: “Ben şu duadan daha süratli icabet edilen bir duaya rastlamadım. Zalimlere, hainlere, hırsız ve eşkıyalara karşı veya bir bela ve musibet anında bu dua ile Allah’a dua edilirse Cenabı Hakk bu duaya süratle icabet eder” buyurmuşlardır.

“Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir,ve egusai ,Ya Allah,Ya Allah, Allahümme ya Badiü la bidayete leke,ya daimü la nifade leke,Ya Hay,Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet,ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini vel dünya vel ahireti vel emel,vel cesed vel mal ,vel veled,vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin, inneke ala küllü şey\’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak


iletişim : lenayla@outlook.com

Vesveseden Kurtulmak İçin


Vesvese her ne konuda olursa olsun insanı üzen, rahatsızlık veren bir durum. Sanırım okuyan insanların da en çok çektiği konulardan biri. Bu dertten muzdarip o kadar çok arkadaşımız var ki… Umarım aşağıdaki okumalar dertlerine çare olur. En önemlisi şeytanın bu oyunu yüzünden okumaktan asla vazgeçmemektir. Okumaya devam ettikçe, şeytan sizi vazgeçiremeyeceğini gördüğünden önce vesvesenin geliş sıklığı azalır sonra da tamamen kaybolur.

Velilerin bazıları, vesveseyi, şeytanın imanı bütünlere verdiğini, imandan iflas etmiş insanların vesvese değil  inkarın kör kuyusu içinde kaldıklarını, hırsızın viranelerde değil mamur yerlerde dolaştığını, bir iman hırsızı olan şeytanın da tıpkı öyle olduğunu söylerler. Vesvese geldiğinde şeytanı sevindirecek şeylerden biri de üzgün görünmenizdir.  Bu bakımdan kendinizi üzmeden, kulaklarınızı şeytanın fısıltılarına tıkayıp ibadetlerinize devam edin.

1- Bir kimse içindeki vesveselerden kurtulmak isterse, elini kalbinin üzerine koysun ve şöyle desin :

“Sübhânel Melikil Kuddûsil Hallâkıl Fe’âl”

Bunu 7 kez tekrar ettikten sonra arkasından şu âyeti kerimeyi okusun :

“İn yeşe’ yüzhibküm ve ye’ti bi halkın cedîd”

Bunun neticesinde vesveseden kurtulduğunu yakinen görecektir.

2- Eğer bir kimse kendi üzerinde vesveseli bir durum  görse, hiç yeri yokken bir takım şüphelerle kıvransa dursa hemen şöyle dua ederek kendisine gelmelidir.:

“Hüvel evvelü vel âhıru vez zâhiru vel bâtınu ve hüve bi külli şey’in alîm”

3- Kendisinde içinden çıkılmaz karışık ruh halleri gören kimsenin hemen Kelime_i Tevhid getirmesi, yani :

“Lâ ilâhe illellâh, Muhammedün resûlüllâh” demesi çok faydalı olacaktır.

Şeytan  herhangi bir kimseden Kelime-i Tevhid’i duyar duymaz onunla olan ilgisini keser. Vesveseyi def etmek için en tesirli ilaçlardandır.

4- Şems saatinde Er-Rahim ism-i şerifini 258 defa okuyanlar vesvese hastalığından kurtulurlar.

5- Yine 212  “Ya Mâlikel Mülk” vesveseye karşı okunabilecek esmalardandır.

6- Bir kağıda 66 defa Es-Selâm yazıp kırk sabah suyundan içen kimse vesveseden kurtulur.


Hacet Çalışmaları, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler, Yıldız Düşüklüğü, Her  türlü spritüel danışmanlık, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  iletişim : lenayla@outlook.com


26 Ağustos 2017 Cumartesi

Mucizevi Bir Dua


Aşağıdaki ayetleri bir kimse herhangi bir şey üzerine yazar ve bir tarafına bağlar veya asarsa, eğer o zamana kadar evlenmemişse derhal evlenir.

Eğer kendisine unutkanlık hali arız olmuşsa, derhal şifa bulur. Eğer daha başka herhangi bir hastalığa yakalanmışsa yakalandığı hastalıktan kurtulmasına vesile olur.

Daha önce fakir ise, bu tertibi yerine getirdikten sonra fakirlikten kurtulur ve bu tertip hürmetine Cenabı Hakk o kimseyi zengin yapar.

3 defa yazılıp 42 defada üzerine okunması önerilir. Yazmaya gücü yetmeyenler 7 ya da 21 gün süreyle günde 42 defa niyetlerini belirterek üzerlerine okuyabilirler.

 Her gün sabah öğlen alşam olmak üzere 3 defa okunursa tesiri güçlendirilebilir.

Çok güzel sonuçlar aldığını söyleyen arkadaşlarımız var. Mutlaka deneyin derim. Hatta gelişmeleri de yorumlara yazarsanız başkalarına da bir faydanız olur, sevaba girersiniz.

'' Ve la temüddenne aynenke ila mettana bihi ezvacem minhüm zehratel hayatid dünya li neftinehüm fih ve rizku rabbike hayrun ve ebka. Ve'mur ehleke bis salati vasta bir aleyha la nes'elüke rizka nahnü nerzükuk vel akıbetü lit takva. ''  (Taha suresi 131. ve 132. Ayet )      
        
Hacet Çalışmaları, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler, Yıldız Düşüklüğü, Her  türlü spritüel danışmanlık, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  lenayla@outlook.com

25 Ağustos 2017 Cuma

Muhabbet ve Dilek için


Bir kimseden dilek ve haceti olan ve ona kendisini sevdirerek işini gördürmek isteyen kimse abdest alıp yolda giderken 51 defa Besmele çeker ve ardından 70 defa 'Sübhaneke La-İlahe İlla Ente Ya Rabbe Külli Şey-İn Ve Varisehü Ve Razikahü Ve Rahimehü' der ve müracaatta bulunursa Allah o kimsenin talep ve muradını reddettirmez, Hatta sevgi ve iltifatla karşılanır.

Yine herhangi bir dilek ve hacet için Pazar sabahı güneş doğarken 124 defa okunursa dilekler reddedilmez. 

Aynı zamanda bu duayı çokça okumaya devam eden kimselerin kalpleri hikmet ve hidayet nuruyla dolup taşar.iletişim : lenayla@outlook.com

Dilek, Rızık ve Borçların Kolay Ödenmesi için Çok Kuvvetli Bir DuaAşağıda gelen mübarek duayı zaman zaman Peygamber Efendimizin okuduğu ve çok makbul bir dua olduğu bizlere de tavsiye buyurdukları ri­vayet olunmaktadır.
Bismillâhirrahmânirrahîm,
Allâhümme edhıl alel kubîris-sürûr.
Allâhümme ağni külle fakîr
Allâhümme eşbi’ külle câi’
Allâhümmeksi külle aryan
Allâhümmakdi deyne külle ğarîb
Allâhümme fükke külle esîr
Allâhümme aslih külle fâsidin min ümûril müslimîn
Allâhümmeşfi külle merîd
Allâhümme südde fakrenâ bi-ğınâke
Allâhümme ğayyir sûe hâlenâ bi-husni halik

Allâhümmkdî annaddeyni ve ağninâ minel-fakri inneke alâ küllişey-in kadîriletişim : lenayla@outlook.com

24 Ağustos 2017 Perşembe

İsteğine Nail Olmak İçin


İstediğin her türlü matluba nail olmak için sabah, öğle, ikindi ve akşam namazından sonra 18 defa, yatsı namazından sonra 28 defa olmak üzere Fatiha Suresini yanlışsız olarak okuyup ardından 3 defa şu dua okunur :

Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Yâ tebernâ ğânâ kefâ bernedâyi huddâyi yûhan zâlikallâhi rabbil âlemin. Allahümme inni eselüke bi sûretil fâtihati ve bi sirrillezi intavet aleyhi sûretil fâtihati en tüsallî ve tüsellime alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve en tefal lî kezâ ve kezâ. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

Not: “kezâ ve kezâ” yazan yerde dileğinizi söylemelisiniz.Hacet Çalışmaları, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler, Yıldız Düşüklüğü, Her  türlü spritüel danışmanlık, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  lenayla@outlook.com

22 Ağustos 2017 Salı

Rızık Celbi


Rızkı dar ve kârıda az olup sıkıntı içerisinde bulunan bir kimse Cuma gecesi sabaha doğru kalkıp güzelce bir abdest alıp, iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra kıbleye karşı iki diz üzerine otursun. Besmele-i şeriften sonra 3 İhlas ve 1 defa Fatiha suresini okuyup, Yâsîn Sûresini okumaya başlasın. ”Selâmün kavlen min rabbin rahîm” ayetine geldiği zaman 21 defa bu Ayeti tekrar edip, Yâsîn’i bitirdikten sonra şu duayı okusun
“Allâhümme innî eselüke bi hakki hâzihis sûretiş şerîfeti bi hakki Selâmün kavlen min rabbin rahîm. En terzuknî rizkan halâlen tayyiben allâhümme innî eûzü bike min şiddetil fakri ve belâed dîne allâhümmec alenî mineş şâkirîn.”

Bu tertip üzere Yâsîn sûresini iki kez daha okuyup tamamladıktan sonra 3 defa salavati şerife getirirse, Allah c.c. ın izniyle sıkıntıdan kurtulur. Rızkı bollaşır ve kârı da çoğalır.
Her Cuma gecesi yapmanızı öneririm, Allah kabul etsin.


Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler, Her  türlü spritüel danışmanlık, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  lenayla@outlook.com

19 Ağustos 2017 Cumartesi

Uzaktaki Sevdiğini Getirmek İçin


Bir kimse uzaktaki bir sevdiğini getirmek için, önce güzel bir boy abdesti alır arkasından 99 kez  ''Estağfirullahel azim ve etubu ileyh'' denir. Sonra  iki rekat hacet namazı kılıp her rekatta Fatiha ve 3 İhlas okuyup namazını bitirince de 120 defa aşağıdaki duayı okur : 

'' Bismillahirrahmanirrahim.. Allahümme ecalil Kur'ane lena fiddünya karinen ve fil kabri münisen ve fil kıyameti şefian bi rahmetike ya erhamerrahimin..Elhamdülillahi rabbil'alemin Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin iyyakenestain İhdinassıratel müstakim. Sıratellezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin(Amin)'' 


Bu celbi öneren kişi “istediğiniz olmazsa bana lanet edin” diyerek çok etkili bir dua olduğunu söylüyor. Açık bir günde hayırlı bir gezegen saatinde, cavi buhuru yakarak yapmanızı ardından da 20.000 de “Ya Vedud” okumanızı tavsiye ederim. 


iletişim : lenayla@outlook.com

15 Ağustos 2017 Salı

Dargınları Barıştıran Çok Etkili Bir Celp


Açık bir Pazar gününün ilk saatinde (Güneş saatinde), haber almak istediğiniz, barışmak istediğiniz, sizi aramasını istediğiniz kişiye niyet edilerek 1000 Ya Latif ardından da 100 Salavat-ı Fatih okunur. İstenen kişi pişmanlıkla geri döner. Her türlü hacetin gerçekleşmesi için de okunabilir. Çok etkili bir celptir.

Ben bunu bir arkadaşımızın nişanlısıyla barışması için yaptım tam 5 gün sonra beklediğimiz telefon geldi. Herkese denemesini tavsiye ederim. Bir okumada olmuyorsa açık olan birkaç hafta Pazar günü sonuç alana kadar yapabilirsiniz. 


Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler, Her  türlü spritüel danışmanlık, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  iletişim : lenayla@outlook.com

12 Ağustos 2017 Cumartesi

Her Türlü Hacet İçin Yasin Sûresi


Her türlü dilek ve bütün işlerinde başarılı olmak için fecrden sonra ve sabah namazından önce Allah rizası için iki rekat namaz kılınır. Namazdan sonra 10 defa Yâsîn Sûresi ve 70 defa da şu ismi a’zam okunur :

“Ahûnün kâfün edümme hamme hâün âmîn”

Ardından bir defa :

“Eselüke allâhümme yâ men hüve ahûnün kâfün edümme hamme hâün âmîn en tefal lî kezâ ve kezâ” okunur. 

“Keza ve keza” yazan yerde dilekler söylenir. İstedikleriniz kabul olup, bütün işlerinizde de başarılı olursunuz.


iletişim : lenayla@outlook.com

10 Ağustos 2017 Perşembe

Kanser ve MS Hastaları Dikkatine! : Kapari Mucizesi


Kanser hastaları ve yakınlarının en büyük sorunlarından biri de kemoterapi, baskılanan bağışıklık sistemleri, kemik iliğinin düzgün çalışmaması ya da çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle hemoglobin, trombosit ve lökositlerin sürekli düşmesidir. Ne yazık ki modern tıp buna pek bir çözüm getiremiyor. Çok araştırmayı sevmeyen, bilmediği için de doğal tedavilere şiddetle karşı çıkan doktorlar sayesinde ne yazık ki hem hastalar hem de yakınları çok büyük sıkıntılarla karşılaşabiliyorlar. Oysa doğada her şeyin bir çaresi var.

Evliya Çelebi, 400 yıl önce yazdığı Seyahatname’sinin, Çorum’un Osmancık İlçesini tanıttığı bölümde; “İşte bu kumlu toprakta, bu iklim şartlarında GEBRE adında bir yemiş yetişiyor ve bu yöre halkı bu yemişin sirkeli turşusunu yapıyor. Bu turşu, hastalıklara deva olmasından, zindelik, sağlık ve güç vermesinden dolayı çok faydalı’ cümleleri ile KAPARİ’den bahsediyor.”
Kapari; fosfor, potasyum ve kalsiyum bakımından oldukça zengin bir bitki. Killi toprakları seven bu bitki, güneşe olan düşkünlüğü sebebiyle genellikle güneşe bakan yamaçlarda kendiliğinden yetişiyor. Çiçek tomurcuklarında oldukça fazla A vitamin ve protein vardır.

Uluslararası Kanser Enstitüsü’nde yapılan araştırmalar, kapariyi; antitümör aktivitesi sağlayan “ekstrakt”ın hazırlanmasında kullanılan bitkiler arasına sokmuştur.

Kapari, özellikle Antalya’nın Tekirova bölgesindeki tüm sahillerde bulunabilir. O çevredeki marketlerin hemen hemen hepsinde, kapari tomurcuğunan yapılmış turşular bulunabilir. Kaparinin meyvesinden de turşu yapılır. Meyvesinden yapılan turşu daha da faydalıdır.

Yaptığım araştırmalarda kan değerlerinin dengelenmesi bakımından özellikle reçelinin önerildiğini gördüm. Antitümör aktivitesiyse hasta olan olmayan herkes bakımından tüketilmesi için yeterli bir neden sanıyorum. 

Aşağıdaki videoyu da mutlaka seyredin derim.

Kapari Reçeli'nin Yararları

1 – Trombositopeni (Trombosit Eksikliği) Lökositopeni (Lökosit Eksikliği) nde, Trombosit ve Lökosit hücrelerinin sayısını arttığı görülmüştür.

2 – Lösemi başta olmak üzere, tüm kanser çeşitlerinde ve kan eksikliğinde ortaya çıkan olumsuz kan değerlerini düzene soktuğu görülmüştür.

3 – MS, (Multiple Skleroz – Bir çeşit sinir rahatsızlığı) tedavisinde etkisi görülmüştür.

4 – Protein fazlalığında ortaya çıkan GUT rahatsızlığını tedavi edici özelliği görülmüştür.

5 – Hücre yenileme özelliği nedeni ile uzun ve kaliteli yaşam sürdürdüğü görülmüştür.Diğer Faydaları

Ağrı kesici, Kabızlık giderici,
İdrar ve ödem söktürücü,
Balgam söktürücü,
Solucan düşürücü,
Cinsel Gücü Artırıcı (Afrodizyak etkisi),
Romatizma,
Felç, İskorbit hastalığı (C Vitamini Eksikliği),
Kan bozuklukları,
Gut hastalığı,
Antitümör,
Hemoroid,
Dalak büyümesi,
Kalça rahatsızlıkları,
Adet düzenleyici ve sancıları,
Diş ağrıları ve Karaciğer fonksiyonlarını düzenleyici,
Böbrekte oluşan taşların düşmesine yardımcı olur.iletişim : lenayla@outlook.com

9 Ağustos 2017 Çarşamba

İş Bulmak İçin


En çok yardım istenen konulardan biri de işsizlik ne yazık ki… Bu konuyla ilgili, çok kısa sürede  inanılmaz güzel sonuçlar alan arkadaşlarımıza önerdiğimiz dua, esma ve tertipleri aşağıda görebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, artık umudunu kaybetmiş, iş aramaktan vazgeçmiş, başka bir sorunu nedeniyle bana gelen arkadaşlarımız bile bu dualar  sayesinde çok şükür iş buldular. Hatta bazıları o kadar kısa süre buldular ki kendileri bile çok şaşırdılar.  Kaybedecek bir şeyiniz olmadığına göre ve de okuyacak bol bol zamanınız olduğuna göre siz de hemen başlayın derim.

Elbette bu konuda dikkat etmemiz gereken şeyler var. Örneğin; okumaya başlayacağınız ilk gün ve saati çok önemlidir. Pazar günü(ilk Güneş saati ya da sonraki hayırlı saatlerden biri), Çarşamba gecesi hayırlı bir saat (Salı akşam ezanından sonra), Perşembe günü (İlk Jüpiter saati ya da sonraki tüm hayırlı saatler), Cuma günü (İlk Venüs saati ya da Cuma namazından sonraki tüm hayırlı saatler) okumaya başlamanız ve elbette (ne yazık ki bir çoğunuz hala önemini idrak edemese de) açık bir günde başlamanız dualarınızın kabul olması için önemlidir. Başlamadan Havas’ın şartlarını da bir kez okumanızı tavsiye ederim.

Allah kabul etsin.

1- ''Yâ Letiful lutefai ya rahimur ruhamâu ezhib anni...(çalışmak istediğin işi veya işyerini söyle) innekeel tuful lutefai ve erhamür ruhamâu'' 129 defa okunur. 7 gün okursanız daha iyi olur. Çok tesirli bir zikirdir. Allah'ın Latif ismi ismi azamdır.

 2- “Ya Allahü Ya Rahmanü Ya Rahiymü Ya Hannanü Ya Mennanü Ya Bedi’as semavati verl erdı Ya Malikel Mülkü Zül Celali vel İkram.” Sabah akşam en az 10 kez, açık günlerde mümkünse 100 kez okumak iyi olur. Hiç ümit edilmeyen yerden rızık gelir, bozulan işler yoluna girer.

3- Yusuf suresi 54. 55. ve 56. Ayetler bir kağıda yazılıp cam şişe içine konur. Sonra niyet edilip 5 kere okunur ve de suya üflenir.

Bu sudan sürekli içilir. Su azaldıkça çoğaltılır. Bu formül ile çok kişi iş bulmuştur. Arapça bilmeyen latincesini yazsın.

Arapçası :
وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونى بِه اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسى فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكينٌ اَمينٌ
قَالَ اجْعَلْنى عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنّى حَفيظٌ عَليمٌ
وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى الْاَرْضِ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنينَ 

54. Ve kalel melikü'tunı bihı estahlıshü li nefsı fe lemma kellemehu kale innekel yevme ledeyna mekınün emın 

55. Kalec'alnı ala hazainil ard innı hafıyzun alım 

56. Ve kezalike mekkenna li yusüfe fil ard yetebevveü minha haysü yeşa' nüsıybü bi rahmetina men neşaü ve la nüdıy'u ecral muhsinin.

Yine yukarıdaki ayetlerin her namaz sonrası 5 kez okunması da iş bulmak için önerilen diğer bir uygulama.

4- Devlet kapısında veya herhangi bir yerde işleri sürüncemede kalan veya bir kimseden dileği olan kişi bu dileğinin yerine gelmesini arzu ederse; Yâsîn Sûresini 25 defa okuyup, dileği olan yere giderse, Allah'ın izniyle dilediği şey yerine getirilir.

5- Yine devlet kapısında yada herhangi yüksek makamda işi olanlar, evden çıkmadan önce 7 Yasin Sûresini (memba suyu iyi olur) bir bardak suya okuyup suya nefes ettikten sonra, hem bu sudan içer ve hem de elini yüzünü silerek müracaat ve talepte bulunurlarsa reddedilmez.. Okumadan önce Ya Rabbim şuradaki işim hayırlısıyla sonuçlansın diye niyet etmeyi unutmayalım.

6- Cuma günü sabah namazından önceki Jüpiter saatinde kıbleye karşı dizüstü oturup 313 Ayet-el Kürsi okuduktan sonra “Ey Rabbim bu ayeti kerime hürmetine, Bedir savaşına katılan 313 sahabe hürmetine rızkımı temin edebileceğim ve senden başkasına muhtaç olmayacağım bir iş nasip et” diye dua edilirse, Allah C.C. o kişinin duasını kabul eder.

7- ''Ya müfettihu fettih. Ya müferricü ferric. Ya müsebbibu sebbib. Ya müyessiru yessiril fetha vel ferecü minke Ya Fettah, Ya Aliym iyyakena'büdü ve iyyake nesteıyn.'' 

Anlamı : Ey açıcı Rabbim! önümdeki engelleri kaldır. Ey darlıkları gideren Halikım! Darlıkları gider. Ey sebepleri yaratan Rabbim! Bir sebep yarat. Ey kolaylıkları meydana getiren, önümü aç çünkü darlıkları gidermek sendendir. Ey rızık kapılarının açıcısı her şeyi bilen Rabbim! ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isterim.

Bu duayı tüm istekleriniz, sevgi, iş, para vb her tür hayırlı istek için yapılır.

8- El Bedi:  Emsalsiz,benzersiz ve örneksiz olarak hayret verici alemleri yoktan icat edip yaratan,eser ve ihsnalarıyla her yerde ve her şeyde apacık görünen.
Zikir Sayısı : 86
Gezegeni : Müşteri

El Bedi esmasını her gün (86) defa okuyan kimse kısa zamanda ummadığı ve beklemediği yerlerden yardım alır. Çeşitli nimetlere kavuşur ve zengin olur.Bu ismin zikrine devam eden kimseler,şeref ve itibar sahibi olurlar. Yüksek makam ve mevki sahibi olurlar. Bu ismi zikredenler sanatında ilerler, başarılı olur. Görülmemiş icatlarda bulunur. Bilmediğini anlama gücü oluşur. Zarar ve ziyandan kurtulur. İşsiz olan iş bulur, işini kaybeden işine kavuşur.

Bir meslek sahibi kimse yazıp üzerinde iken her namazdan sonra 86 kez veya her gece 430 kez Yâ Bedi esmasını okumayı vird edinirse mesleginde kimsenin ulaşamayacağı başarıya ulaşır. Daima Allah’ın yardımına nail olur. Yaptığı işler çok kıymet kazanır. İcatlarında muvaffak olur.

Vazifesinden uzaklaştırılmış bir memur bu esmayı 7 gece 8000’er kez okursa kısa zamanda vazifesi başına döndürülür.

9- El-Evvel : Bütün eşyadan önce var olan demektir.
Zikir Sayısı : 37
Gezegeni : Güneş

Büyük ebcede göre hesaplanıp (37×37=1369) olarak okunması da tavsiye edilmektedir. El-Evvel ismini her gün veya her namazdan sonra (37) kere zikreden kimse,Cenab-ı Hak tarafından bütün istek ve ihtiyaçlarına kavuşturur.Duası kabul olur.
Esaslarına uygun olarak zikreden kimsenin giriştiği her iş başarıya ulaşır. Hiç bir teşebbüsünden zarara uğramaz. Maddi ve manevi bir çok faydalar sağlar.
Bu ismi sürekli okuyan bir öğrenci, daima sınıfın birincisi olur. Memur okursa mesleğinin en üstlerinde olur.
10- Er-Rafi : Dilediğinin makam ve mertebesini yükselten,dostlarını yücelten;dilediğini aziz kılan. Zillettten izzete terfi ettiren,düşeni kaldıran,dereceleri artıran.
Zikir Sayısı : 351
Gezegeni : Güneş
.
Bu ismin ve terkibinin müthiş bir tesir gücü vardır.Dünya ve ahiret derecelerini yükseltmek isteyenler,hakl arasında sevilip sayılmak ,şeref ve itibar görmek ve yücelmek,Allah tarafından sevilmek isteyenler bu mübarek ismin etkisiyle istediklerine ulaşabilirler.
Bu ismin zikrine devam edip vird edinenlerin gam,kasavet ve kederi kalkar.Zulmünden korkulan bir kimsenin huzuruna girilmezden önce 70 kere okuyan kimse,o zalimin zulmünden emin olur. Saldırı ve malının gasp edilmesinden korkan kimse 70 kere okursa korunur.
Gece yarısı 351 defa okuyan kimse,gönül rahatlığına ulaşır.İşlerinde kolaylık görür.Zenginleşir.İsteğine kavuşur.

Kısacası her türlü işte başarılı olmak,makam ve mevkide yükselmek,şeref ve itibar sahibi olmak isteyenlere ,bu ismin zikrine devam etmelidirler.
Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler, Her  türlü spritüel danışmanlık, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  iletişim : lenayla@outlook.com