28 Aralık 2016 Çarşamba

Ya Vali : Herkes Tarafından Sevilmek ve İşinde Yükselmek İçin


Yeni bir yıla girerken işte ve özel hayatınızda tüm imajınızı, enerjinizi değiştirecek, çok önemli bir esmadan bahsetmek istiyorum:

Ya Vali

Genetik şifremize kodlanmış, bize armağan olarak verilmiş esmalardan “Ya Vali”yi zikredenler iktidar ve güç sahibi olur. Yöneticilik ve liderlik vasıfları ön plana çıkar ve bu alanlarda başarıyı yakalar. Herkes tarafından sevilip sayılmak, yükselmek, şanın ve şerefin artmasını sağlamak amacıyla okunur. Okuyan ilerler ve daima yükselir.

24 Aralık 2016 Cumartesi

2017'de Evlenmek İsteyenler Buraya!


2017’de evlenmek ister misiniz? Bir danışanımdan duyduğum uygulamayı size de anlatayım. Başlangıçta biraz komik geldi ama kendisi bu şekilde evlenen birkaç arkadaşı olduğunu söylüyor. "Olmaz olmaz, deme olmaz olmaz" demişler değil mi? :)

31 Aralık günü gecesi saat tam on ikide beğendiğiniz bir erkek parfümünü üzerinize boca ediyorsunuz (erkekler de bayan parfümünü tabii) camı kapıyı açıyor, mümkünse balkona, bahçeye vs dışarı çkıyorsunuz. “Allah’ım 2017 senesinde benim gibi dürüst, benim gibi sevmeyi ve ne istediğini bilen eşimi karşıma çıkar. Hayırlı kısmetimle evlenmeme yardım et” diye dua ediyorsunuz. Ardından dileğiniz esmaları,duaları da okuyabilirsiniz. Madem deneyip evlenenler var sizin de kaybedecek bir şeyiniz yok değil mi ? Ama dışarı çıkarken sıkı giyinin ki üşütmeyin, olur mu ? :)


2017 bambaşka bir yıl olsun ister misiniz ?

iletişim : lenayla@outlook.com

Kendi Hayatınızda Figüran Olmayın!


2016 tahmin ettiğiniz gibi geçmedi değil mi? Oysa hayatınızın daha sorunsuz, güzel sürprizlerle dolu olacağını düşünmüştünüz. Kendinize daha çok zaman ayıracak, kilo verecek, spora başlayacak, sağlıklı beslenecek, çok su içecek, saçlarınıza, cildinize bakımlar yapacak, hiç olmadığınız kadar çekici olacak, hayatınızın aşkını bulacaktınız… Daha çok kitap okuyacak, kendinizi geliştirecek, yeni bil dil öğrenecektiniz. Yeni bir iş bulacak, işinizde çok başarılı olacak, çok para kazanacak, herkes tarafından çok sevilen, aranan popüler bir insan olacaktınız. Olmadı değil mi?

Şanssızlıklar yakanızı bırakmadı. Ne daha çok okuyabildiniz,  ne kilo verebildiniz, ne hayalini kurduğunuz işi ne de eşi bulabildiniz… Teselli edecekse söyleyeyim yalnız değilsiniz! Milyonlarca insan sizin gibi yine bu yıldan da umduğunu bulamadı. Neden biliyor musunuz? Milyonlarca insan tıpkı sizin gibi nereden başlayacağını bilemedi, kemikleşmiş olumsuz düşünce kalıplarını değiştiremedi. Kendine değer vermeyi beceremedi. Seçecek öz güveni bulamadı, seçilmeyi bekledi. Başkalarının yazdığı bir senaryoda figüran olmaktan ileri gidemedi...

İstedi ama karar verip bir yolda ilerleyemedi. Hayatını değiştirecek “o” adımı atmayı bir bahaneyle hep erteledi. Sorsanız ya vakit yoktu ya nakit… Üç elbise, beş ayakkabı alacak parası oldu ama kendini yatırım yapmaya değer görmedi. Sıkılacak zaman buldu da gelişimine ve mutluluğuna ayıracak vakti olmadı.

Şimdi yeni bir yıl kapıda. Siz yine bu kez başka olacak diyorsunuz. Geçen yıl da öyle düşünmüştünüz değil mi? Bu yıl neden farklı olacak? Hedefler belirlediniz, bu hedeflere ulaşmanızı sağlayacak planlar yaptınız, yöntemler belirlediniz mi? Hayır mı? O halde sadece bir umut sizinki… Umutlu olmak çok güzel tabii ama yeterli mi? Elbette değil… Yeterli olmadığını zaten yıllardır tecrübe ettiniz.

Bir yerlerde bir hata olduğunu kabul edin artık. Tek başınıza bu işi kotaramadığınızı kabul edin. Sizi iyileştirecek şeyin elma olduğunu sanıyorsunuz ama belki de ihtiyacınız olan şey portakal. Hasta olunca doktora, davamız varsa avukata, ekmek alacaksak fırına gideriz. Her konunun bir uzmanı var değil mi? Kendi kendimizi iyileştirecek, hukuk kitaplarını, yasaları yalayıp yutacak, karnımızı doyuracak ekmeğimizi pişirecek ne zamanımız var ne de donanımımız...

Bunun gibi, hayat yolunda gitmiyorsa, her yıl birbirinin tekrarı niteliğinde yanlış ilişkiler yaşıyorsanız, ne yapsanız yaşamınıza sevgiyi, bolluk ve bereketi çekemiyorsanız, pozitif düşünmek isterken kendinizi sık sık karamsarlık girdabında buluyor hatta kaybediyorsanız, hayat artık eski tadı vermiyor, bir zamanlar keyif aldığınız şeyler şimdi anlamsız geliyorsa, umudunuz giderek tükeniyor; yeni güne uyanmak zor geliyorsa, her yıl daha azına razı olmaya başladıysanız… Değişimin vakti gelmiş demektir. Size özel değişim programımız hakkında bilgi almak için lütfen lenayla@outlook.com adresine bir “merhaba” deyin.

21 günlük değişim programı, enerji transferi (para, sağlık, başarı, şans, aşk ve romantizm, bilgelik, güzellik, şifa),  doğum tarihinize göre okumanız gereken esmalar, karakter analizi&esmalarınız, size özel kısmet, aşk, bolluk&bereket, şifa ve başarı çalışmalarımızdan yararlanabilirsiniz. Bu yıl ihtiyacınız olmayan giysilere, eşyalara değil sahip olduğunuz en önemli şeye yatırım yapın; kendinize! Başkalarının yazdığı senaryolarda figüran olmak yerine, kendi hikayenizin baş rolünü oynamanın zamanı gelmedi mi sizce de?

Yolunuz aydın olsun,

Lenaİletişim : lenayla@outlook.com

23 Aralık 2016 Cuma

Yeni Bir İşe Başlarken Okunacak DualarBildiğiniz gibi her işe besmele ile başlamak sünnettir. Besmelesiz başlanan iş bereketsiz olur. Bunun yanı sıra aşağıdaki duaları okursanız hem zorluklarla karşılaşmazsınız hem de başladığınız iş daha başarılı sonuçlar verir, hayrınıza olur.

"Rabbenâ âtına min ledünke rahmeten ve heyyi'lena min emrinâ raşedâ."

Mânâsı: "Ey Rabbimiz, bize tarafından bir rahmet İhsan buyur, işimizde bize bir başarı hazırla."(Kehf, 10)

"Rabbişrah lî sadrî ve yessir lî emrî."

Mânâsı:"Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver. Benim için işimi kolaylaştır." (Taha, 25-26)

"Rabbi yessir, ve lâ tüassir, rabbi temmim bi'i-hayr"


Mânâsı:"Rabbim! Kolaylaştır, güçleştirme. Rabbim! Hayırla tamamına erdir."

İletişim : lenayla@outlook.com

18 Aralık 2016 Pazar

Sihir Etkili Esma : "Ya Cami"


''Ya Cami'' esması mıknatıs etkisi yapan bir enerji alanına sahiptir. Niyet ettiğiniz ve dilediğiniz her şeyi  kolaylıkla hayatınıza çekersiniz. Örneğin hayatınızda sevgi ve aşk istiyorsanız ''Ya Cami Ya Vedud''. Rızık bolluk bereket istiyorsanız ''Ya Cami Ya Rezzak''. Hastalıklarınıza Şifa istiyorsanız ''Ya Cami Ya Şafi''. Bilgi ve zekanızın artmasını istiyorsanız ''Ya Cami Ya Alim'' şeklinde zikredebilirsiniz. Cami esmasının anlamı; toplayan, birleştiren, bir araya getiren demektir.

Amacınıza uygun esmayı belirleyip başına da “Ya Cami' esmasını koymanız, niyet ettiğiniz şeyi daha çabuk size getirecektir. Sihir etkisi yaratan çok önemli bir esmadır. Ya Cami esmasının gezegen saati Jüpiterdir, dolayısıyla Jüpiter gezegeninin saatinde etkisi çok daha fazla olacaktır.

İletişim : lenayla@outlook.com

17 Aralık 2016 Cumartesi

Kolay Rızık İçin Dua


Kolay rızık için: Hergün sabah ve yatsı namazından sonra üçer defa Vâkıa' Sûresini, birer defa da aşağıdaki duayı okumaya devam eden kimseye rızkını Allah (C.C.) beklemediği ve ümit etmedigi yerden kolayca gönderir.

Okunacak dua :

"Bismillâhirrahmânirrahîm. Bi mehmehûbin mehmehûbin zî lutfin hafiyyin bi sa'saın sa'saın zin nûri vel behâi bi sehsehûbin sehsehûbin zil ızzis sâmihi vel azameti vel kibriyâi vel kudreti ves sultâni allâhümme innî eselüke bismikel merfûatilletî a'taytehü men si'te min evliyâike ve elhemtehü asfiyâike ve hassate bihâ min ahbebte min ahbâbike en tu'tînî rizkan min ındike tugnî bihi fakrî ve takta bihi alâikıs seytâni min Sadrî inneke entel hannânül mennânül vehhâbür rezzâkul fettâhul bâsitul cevvâdül kâfî elganiyyul mu'niyyul kerîmül mu'tıyyül latîfül berrür rahîmüs vâsiüs sekûrür rabbül gafûru vel fadli ven neami vel cûdü vel keremi allâhümme innî eselüke bi hakkike ve hakku nebiyyike ve rasûlike en tümeddenî min cûdike ve keremike ve fadlike ve hsânike ve lutfike ve imtinânike yâ sâdikul va'di yâ mu'tıyyenbilâ haddü lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn. Allâhümme yessirlî rizkan halâlen tayyiben ve ecib da'vetî bi hakki sûretil vâkıati ve bi hakki ismikel azîmül a'zamü ve bi hakkim seyyidinâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve selleme ve âlihi ve ashâbihit tayyibînet tâhirîne ve bi hakki fekacin mahmet fettâhun kâdirun câbirun mu'tiyyun hayrur râzikîne mugnîl bâisül fekîru tevvâbün lâ yüâhızü bil cerâimi allâhümme yessirlî rizkan halâlen min ındike ve acillî bihi yâ zelcelâli vel ikrâmi yâ kâfî yâ kefîlü erhamnî bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihi ve itbâıhi ve ensârihi ve ezvâcihi ve zürriyyâtihi ve ehli beytihi ecmeîne ve sellim. Sübhâne rabbike rabbil ızzeti ammâ yesufûn. Ve selâmün alel murselîn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn"

İletişim : lenayla@outlook.com

16 Aralık 2016 Cuma

Ayrı Olanları Birleştiren Etkili Yasin Okuması


Gece yarısından sonra bir tane Yasin okunur. Yasin Suresinin içinde bulunan her mübine gelindiğinde 1000 kez ''Ya Cami Ya Vedud'' zikri bir arada okunur. Birleşene kadar sık sık uygulanır, uzakta olana daha geç etki eder. En etkili celblerdendir. Yasin Suresi'nde 7 yerde Mübin geçmektedir, Yani toplamda 7000 adet ''Ya Cami Ya Vedud'' okunacaktır.

Bir diğer çok etkili okuma da şu şekilde yapılır: Yasin Suresi ilk mübine kadar 52 kez okunur, 53.de ise tüm Sure okunarak tamamlanır.


iletişim : lenayla@outlook.com

15 Aralık 2016 Perşembe

Bolluk ve Bereket İçin Ya Şekur


Bu esmaya devam edenlerin rızıkları günden güne artar. Bolluk ve bereket içinde yaşarlar. Her gün 100 defa ''Suphanallahi ve bi hamdihi suphanallahil azim'' duasını okunur, ardından 526 defa da Ya Şekur esması zikredilirse bütün maddi sıkıntılardan kurtulup refaha erilir.

iletişim : lenayla@outlook.com

Başarı Hikayeleri : Tarladan Newyork'a !


Garanti Bankası`nın, Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği`nin (KAGİDER) işbirliği ile gerçekleştirilen "2016 Yılı Türkiye`nin Kadın Girişimcisi Yarışması"nda Jüri Özel Ödülüne layık görülen Ümmiye Koçak’ın başarı hikayesi:

1957 yılında Adana'da Çelemli Köyü'nde doğan Koçak, köyde yapılan okuma seferberliği sayesinde ilkokulu bitiriyor. Ancak 10 kardeş oldukları için ilkokuldan sonra okula devam edemeyen Ümmiye Hanım, okuduğu kitaplarla kendisini geliştirmeye başlıyor. İlk okuduğu kitap Maksim Gorki’nin “Ana” kitabı olan Koçak, eline geçen para ile kitap almaya ve kendisini geliştirmeye devam ediyor.

19 yaşında evlendikten sonra Mersin Arslanköy’e taşınan Ümmiye Hanım, çeyiz olarak kitaplarını da yanında götürüyor. 2001 yılında eşinin de desteğiyle köy kadınlarının hayatını diğer insanlara ve dünyaya göstermek için “Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğunu” kuruyor.
  

"Kadınlar ilk önce karşı çıktı. Ne tiyatrosuymuş, başımıza iş çıkarma dediler.”
Kurduğu topluluk ilk olarak Remzi Özçelik'in "Taş Bademleri" adlı oyununu sahneye koyuyor.

Tarlada çalışıp kazandığı paralarla “Yün Bebek” filmini yazıp, yönetiyor ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde galası yapılıyor. Bu film ile New York Avrasya Film Festivali'nde "Sinemada en iyi Avrasyalı Kadın Sanatçı" ödülünü kazanıyor.

“İlk başlarda çok eleştiren oldu, azmimizi kırmak istediler ama yılmadık, çalıştık ve sonunda başardık. Adımızı hem Türkiye'ye, hem de dünyaya duyurmayı başardık."

32 yıllık evli ve 3 çocuk annesi olan 57 yaşındaki Ümmiye Koçak bugüne kadar 11 tiyatro oyunu yazdı. Koçak, Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile yaklaşık 500 kez sahneye çıktı ve oyunlarını Türkiye'nin dört bir yanında 30 bine yakın kişi izledi. Genelde kadınların sorunlarını ve ataerkil toplum yapısına başkaldırışı kaleme alan Koçak, iklim değişikliği gibi çevresel konuları anlatan oyunlar da kaleme almış.

iletişim : lenayla@outlook.com

Evden Para Kazanmak


Bu blog sayesinde Tekirdağ’dan Gaziantep’e, Muğla’dan Giresun’a, Manisa’dan Erzurum’a kadar bir çok ilimize ulaştığımı sevinçle görüyorum. Aldığım haberlerse genelde pek o kadar sevindirici şeyler değil yazık ki... Doğal olarak insanlar, genelde,“çok mutluyum lay lay lom !” demek için benimle iletişime geçmiyorlar. Hepsinin bir derdi var. Aşk acısı çekenler ağırlıklı olmakla birlikte, çare aranan ikinci en önemli sorunun maddi sıkıntılar ve işsizlik olduğunu görüyorum.

İki dil bilen, üniversite mezunu pırıl pırıl insanların bile bu durumda olması gerçekten çok üzücü ve düşündürücü…  Ama oturup üzülmenin kimseye bir yararı  olmayacağından hareketle, "ne yapabiliriz"i sorgulamak daha mantıklı. Ben bu durumu fırsata çevirmenin bile mümkün olduğunu düşünüyorum. Japoncada krizin aynı zamanda fırsat demek olduğu söylenir değil mi ?

Bir yandan iş ararken bir yandan da evde boş boş oturup, kötü senaryolar yazmak yerine bir şeyler yapmak için harekete geçmenin bir zararı olmaz sanırım.

Pek çok insanın hayalini süsleyen kendi işini kurmak ve kendi kendisinin patronu olmaktır değil mi? Oysa bir yere bağlı çalışmaya başlayıp, tıkır tıkır maaşını almaya alışınca insan kolay kolay bırakıp hayallerinin peşinden gitmeye cesaret edemez.

Sizin hali hazırda bir işiniz olmadığına göre demek ki kaybedeceğiniz bir şey yok. Hiç ilgi ve sevgi duymadığınız bir meslekle ilgili eğitim almış olabilirsiniz. Oysa insanın en başarılı olacağı iş en sevdiği iştir bunu unutmayın. Peki bunu nasıl tespit edeceğiz, nasıl bir yol izleyeceğiz ? • İşe hangi alanlara ilgi duyduğunuzu, en güçlü yanlarınızı, yeteneklerinizi gözden geçirmekle başlayın. Moda tabiriyle “beyin fırtınası”! Aklınıza gelen her şeyi bir deftere yazın.
 • Yazdıklarınızı gözden geçirin ve mevcut durumunuzla en çok örtüşen, en az riskli olanları seçip, neler yapabileceğinizi düşünün.
 • Yeni iş alanınızla ilgili araştırma yapın ve maliyeti ne olur ya da sermayesi en az olacak şekilde bu konuya nasıl giriş yapabilirsiniz hesaplayın.
 • Kaynakları gözden geçirin. Küçük de olsa bir sermaye ihtiyacınız olabilir. Bunu yaparken banka kredisi vb gibi riskli çözümlere yönelmekten kaçının. Daha önce hiç yapmadığınız bir iş sonuçta ve her yeni iş sahibi gibi gerçekten para kazanmanız tahmininizden uzun zaman alabilir.
 • Devletin genç girişimciler için bir takım teşvikleri olabiliyor. Bunları araştırmanız iyi olur ama öncelikle iyi bir fizibilite çalışması yapmanız ve bu işten para kazanabileceğinizi ayrıntılarıyla göstermeniz gerek. (Yazının altındaki linklere bakmanızı tavsiye ederim)
 • Ailenizin, arkadaşlarınızın görüşünü alın, desteğini isteyin. Ne yazık ki yeniliklere pek açık bir toplum değiliz. Girişimci ruhumuz biraz zayıf olduğundan “salla başı al maaşı” düşüncesi, memur zihniyeti hakim. Bu yüzden “yapamazsın, edemezsin” gibi sözlerin hayallerinize sekte vurmasına izin vermeyin. Maddi anlamda değil manevi olarak onlara ihtiyacınız olduğunu söyleyin.
 • Gerekiyorsa kurslara katılın. Konuyla ilgili kitaplar okuyun, ne bulursanız okuyun hatta.
 • Hazır olduğunuzu düşündüğünüzde harekete geçin.

Evden Çalışarak Neler yapabilirsiniz ?

İyi olduğunuzu düşündüğünüz konuda bir blog açabilirsiniz. Belki biraz yavaş ilerler ama özgün şeyler yazarsanız, konunun en iyilerinden olmayı amaçlarsanız adsense, yatırım ortaklığı, bumerang gibi reklam verenler sayesinde başlangıçta biraz az da olsa para kazanmaya başlayabilirsiniz.
Diyelim ki muhteşem yemek yapıyorsunuz ama bir kafe, restaurant vb açma imkanınız yok. Yemek tariflerinizi yazın, görsellerle süsleyin. İşte Size İlham Olabilecek İki Kadın!

Evde sarma, börek, pasta, meze vb. lezzetli şeyler yapıp bunları satabilirsiniz. Çevrenizdeki işyerlerine, hatta komşularınıza kolayca pazarlayabilirsiniz. Evde kendiniz broşürler hazırlayıp, dağıtarak sipariş üzerine çalışabilirsiniz. Broşürlerinize internet adresinizi de yazmanız şık olur hani.

Tanıdığım bir kadın kocası zamansız ölünce, iki çocuğuna bu şekilde bakıp büyüttü, geçimini böyle sağlıyor. Zamanla talep o kadar arttı ki artık siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor, bilginize… Çiğ börek, sarma vs yapacak ne vaktim ne de sabrım olduğundan ben memnuniyetle alıyorum şahsen.

Yine size ilham olabilecek bir kadından daha bahsedeyim. Önceleri hobi olarak kavanoz, ahşap boyama, takı dizaynı yapıp daha sonra çevresinden gelen siparişlere yetişemediğinden,  işinden (yanlış hatırlamıyorsam Kimyager olarak bir yerde çalışıyordu) ayrılıp kendi atölyesini kuran bir kadın…  Şimdilerde ürünlerini neredeyse hemen her alış veriş sitesinde gördüğümüz bir marka yaratmayı başardı. Kendi internet sitesinde de şöyle bir not var “Siz de tasarladığınız ürünlerin satışını gerçekleştirmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz”. Neden olmasın değil mi? Ne güzel bir fırsat işte!

Bunlar sadece çok basit iki örnek, sermaye ihtiyacı da yok denecek kadar az. Eminim oturup ciddi bir şekilde düşünürseniz, sizden çok daha parlak fikirler çıkacaktır. Kendi mesleğinizi yapmak da isteyebilirsiniz ama en azından geçici olarak, iş bulana kadar oyalanacak bir şeyler bulmalısınız. Makale yazmak, dikiş, resim, örgü, çocuklar için parti aksesuarları hazırlamak, özel ders vermek, grafik tasarım vb... Yapmanız gereken tek şey, en güçlü yanınızı bulup bunu nasıl paraya çevireceğinize kafa yormaktır. 

Hobi olarak bile görseniz lütfen bir şeyler yapın. Hiçbir şey yapamıyorsanız çocuk bakabilirsiniz! Çalışmak ayıp değildir. Evde boş oturmak insanı çıldırtabilir hatta bana göre yaşlandırır, öldürür bile! Hadi artık içinizdeki gücün, yaratıcılığınızın, kısacası değerinizin dışarı çıkmasına izin verin!
Ve göreceksiniz her şey güzel olacak…

Yolunuz aydın olsun…

Lena


Faydalı Linkler:

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi
http://www.kagider.org/


iletişim : lenayla@outlook.com

13 Aralık 2016 Salı

Çok Etkili Bir Zenginlik DuasıKim başarılı ve zengin olmak istiyorsa bir gün boyunca başında besmele çekmeden Amenerrasulü duasını çokça okusun. İkinci gün okumasın, sonraki gün yine çokça okusun bu şekilde okumaya devam etsin. 

Çok kısa sürede dünya sizin ayağınıza gelir, şan şeref iş para hepsi gelir… İnansanız da gelir inanmasanız da... Çok kısa sürede mucizeleri yaşamaya başlarsınız, özellikle iş arayanlar bolca okusun..Denenmiş mücerrep bir uygulamadır.Sayı verilmemiş ama 7 gün 41 defa okudum; maddi anlamda çok fazla mucize yaşayıp hayrete düştüm. Aslında en az 100 defa okunabilse çok daha iyi olabilir.

 • Amenerrasulü okunan eve 3 gün şeytan girmez
 • Okuyan ALLAH’ın sevgisini kazanır.
 • ALLAH’ın himayesine girer.
 • Okuyana ferahlık verir. Bütün arzuları ayağına gelir.
 • Yatsıdan sonra okuyan geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevaba nail olur.
AMENERRASULÜ’NÜN OKUNUŞU:

Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.

La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

AMENERRASULÜ’NÜN MEALİ:

O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, Mü’minler de (onlardan) her biri Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı.”Onun (Allah’ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik, (kabul ettik) emrine itaat ettik, Ey Rabbimiz, mağfiretini isteriz. Son varışımız ancak sanadır” dediler.

Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır faidesine, yaptığı şer kendi zararınadır. “Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme, Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil, bağışla, bizi esirge. Sen mevlamızsın bizim. Artık kafirler ruhuna karşı bize yardım et.

Alara Ünlü

iletişim : lenayla@outlook.com

Üzüntü ve İç Sıkıntısından Kurtulmak İçin Dua


Her türlü sıkıntı ve buna bağlı semptomlardan (çarpıntı, boğulacak gibi hissetmek, ağlamak vb) kurtulmak için  7 ya da 11 kez aşağıdaki dua okunur :

"Ya Hayyü Ya Kayyüm. Ya Bediü's Semavati ve'l-Arda min külli kanitun Ya Allah'ü Ya Rahman"

Bunun yanı sıra 462 kez "Ya Basıt" esması zikredilip "Ey yerleri ve gökleri açıp yayan Allah'ım, benim göğsüme genişlik ve ruhuma ferahlık ver" şeklinde dua edilir.


12 Aralık 2016 Pazartesi

Ayrılık Acısı ve İyileşmeMuhtemelen eski sevgilinizden istediğiniz şey, sizi sevmesi, size değer vermesiydi ama önce sizin kendinizi sevmeniz gerekmez mi ? Siz bile kendinize değer vermezken, hayatınız için bir şey yapmazken o niye yapsın ki ? Birine takmışsanız, sürekli onu düşünüyorsanız, o kişi sizin zihninizde, hayatınızda kira ödemeden yer işgal ediyor demektir.

İlişkiniz üzerine sakin kafayla, sevgiyle düşündüğünüzde, aslında ne kadar azına razı geldiğinizi, frekansı sizinle hiç uyuşmayan birine ne kadar çok enerji harcadığınızı fark edersiniz. Aniden midenize bir yumruk yemiş gibi olursunuz. Hatta belki, “ ama çok uyuşuyorduk” diye inkar edersiniz. Bu bir zamanlar için doğru olsa bile, siz kırık kalbinizle orada öylece otururken artık doğru değildir. Geçmişi geride bırakıp ilerlerken, düşüncelerinizin geride kalmasına izin vermeyin. Ve ilişkinizin sonucu olan bu öğretici deneyim için evrene teşekkür edin. Çünkü bu deneyim sizi iyileştiren ve size gerçekte kim olduğunuzu hatırlatan şeydir.

Zihninizde olumlu düşüncelere yer açın. Sevgilim ilişkiye hazır değildi diyerek, onun adına mazeretler üretmek yerine, şöyle deyin:

“Yeni ilişkiler kurmaya hazırım”.

Neden sizinle olmak istemediğini düşünmek yerine, şunu düşünün :

“Benimle olmak isteyen insnların önünü açıyorum.”

Unutmayın, evren sizi test eder. Sizinle olmak isteyip istemediğini bilmeyen kararsız bir takım insanları karşınıza çıkarabilir. Ama siz hep şu telkine sadık kalın:

“Benimle olmak isteyen insanların önünü açıyorum.”

Diyelim ki bir restorana gidip ton balıklı sandviç sipariş verdiniz ama garson önünüze karışık tost getirdi. Özsaygınız yüksekse garsona şöyle dersiniz “ Bu tost harika görünüyor ama ben bunu sipariş etmedim. Ben ton balıklı sandviç istiyorum.” Yani, siparis ettiğiniz şey neyse, onu almak ister, istediğiniz şeyi almakta ısrar edersiniz.

Ama eğer özsaygınız düşükse, sesinizi çıkarmaya korkarsınız ve istemediğiniz şeyi yemek zorunda kalırsınız!

İşte aynı şey ilişkiler için de geçerlidir. Neden sizi ve isteklerinizi yansıtmayan bir ilişkiyi kabul edersiniz ki ? Sevgiliniz size mutluluk getirmediyse, o zaman bir daha böyle bir ilişkiye yazılmazsınız, olur biter.

Eski sevgilinizin kendi hayatına devam ettiğini gördüğünüzde, şunu anımsayın: Siz kendi hayatınızdan sorumlusunuz, onunkinden değil! Dikkatinizi kendinizle olan ilişkinizi geliştirebileceğiniz alanlara kaydırın. Eski sevgilinizle olan hastalıklı bağı beslemek yerine, sevgi ve şefkatinizi neden aileniz ve dostlarınızla olan ilişkinize yönlendirmiyorsunuz? Şu telkinleri deneyin :

“Eski ilişkim tamamlandı ve ben iyileşmeye hazırım.“

“Kendim için tatminkar ve eğlenceli ilişkiler istiyorum.”

“Kendimi tatminkar olmayan ilişkilerin içinde bulursam, onları Evren’e geri göndereceğim.”

Louis Hay

Boşanma ve İyileşme


Boşanmak da evlenmek kadar doğal olsa da bazen insanların psikolojisini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Özellikle de taraflardan birinin dayatması ya da evliliğin kutsallığına gölge düşürecek davranış ve tutumlar sergilemesi durumunda… Kişi çevresindekilerin de yanlış söylemleri sonunda bunalıma girip hayatı kendisine zehir edebiliyor.

Oys a her son gibi “boşanma” da bir başlangıç. Yeter ki yasınızı yaşayıp bir an önce bitirmesini bilin. Kimse boşanacağını düşünerek evlenmez ama her ilişkinin de bir ömrü olduğunu kabul etmek gerekir. İlişkileri canlı organizmalar gibi düşünmek gerek; onlar da doğar, büyür ve ölür. Öncelikle bunu yaşamanızın hayrınıza olduğunu anlamalı ve kabul etmelisiniz. Önünüzde daha yaşayacağınız çok şey var.

Yeni bir hayata başlamak için önce acınızı tamamladığınıza emin olun. Hissettiğiniz tüm olumsuz şeyleri bir kağıda yazarak listeleyin. Listeyi son bir kez okuduktan sonra yakıp küllerini ister rüzgara savurun ister klozete atıp sifonu çekin. Yazdıklarınız “gerçek siz” değildiniz ve kurtuldunuz işte!

İkinci adım olarak bundan böyle nasıl hissedebileceğinizi, nasıl bir insan olacağınızı (olmak isteğinizi) yine bir liste halinde yazın. Yazdıklarınızın şu an gerçek olmaması önemli değil :

Çekici
Güzel
Mutlu
Özgür
Cesur
Eğlenceli vs gibi…

Daha sonra başına “Ben” ekleyin,

Ben Çekiciyim
Ben Güzelim
Ben Mutluyum
Ben Özgürüm
Ben Cesurum
Ben Eğlenceliyim.

Son olarak bu listeyi çoğaltıp evin her yerine asın; makyaj aynanıza, banyoya, buzdolabına… nereye istiyorsanız… Listeyi her gördüğünüzde, nerede karşınıza çıkmışsa mutlaka okuyun, inanın ve yaşayın !

Her okuyuşunuzdan sonra “Muhteşem güzellikte bir gelecek beni bekliyor ve ben ona adım adım yaklaşıyorum” benzeri bir olumla cümlesini mümkünse sesli bir şekilde tekrar edin.
Ve her şey güzel OLACAK…


11 Aralık 2016 Pazar

Maddi Sıkıntıdan Kurtulmak ve Zengin Olmak İçin


7 günde 100.000 kere '' Hasbünellahü Ve Nimel Vekil '' okunur. Rızkınız öyle bir artar ki koyacak yer bulamazsınız.

Zalimin Cezalandırılması için Okunacak Dua


''Fi kulübihim maradun fe za dehum (Size kötülük yapan kişinin adı+anne adı) allahu merada ve lehum (Size kötük yapan kişinin adı+anne adı) azabun elimun bi ma kanü yekzibüne bi hakkı ya kahharül kabıdül şedidel batşi seriül mücibu''

Size kötülük yapan birini pişman etmek için önce 660 kez ''Ya Şedidel Batşi'' dedikten sonra ardından bir kez yukarıdaki dua okunur. Okunan kişi cezasız kalmaz ancak çok dikkatli olunmalıdır, suçsuz birine okursanız siz cezalandırılırsınız. Merkür saatinde okumak daha etkilidir.Niyetinizi başlarken ve bitince tekrar ediniz ve doğru kelimelerle isteyiniz. Kesinlikle büyü değildir.

İnanılmaz Hayatlar...


Kişisel gelişimle biraz ilgilenen herkes Louis Hay adını duymuştur. Peki ya inanılmaz hayat hikayesini ?

Louise Hay, annesiyle babasının boşanması üzerine 18 aylıkken evlatlık verildi. Ancak üç hafta kesintisiz ağladığından annesine iade edildi.

Üvey babasından şiddet gören küçük kız, beş yaşındayken komşularından birinin tecavüzüne uğradı.

On beş yaşında tacizlere daha fazla katlanamayarak evden kaçtı. Tüm çocukluğu fakirlik, acılar ve aşağılanmayla geçtiğinden değersiz olduğuna inancı sonsuzdu- ki hep düşündüğü gibi kendisine değer vermeyen erkekleri hayatına çekti. 16 yaşında hamile kaldı ve kızını 5 günlükken bir aileye vermek zorunda kaldı.

Garsonluk vs gibi birçok değişik işle hayatını idame ettirmeye çalıştı. Sonunda model olmayı başardı. Uzun süre mankenlik yaptı. Bu arada hayatının aşkını bularak evlendi. Birlikte dünyanın her yerini gezdiler. Tüm bu mutlu tabloya rağmen hala kendine olan güvenini kazanabilmiş değildi. Sonsuza dek sürmeyeceğini düşündüğü bu mutluluk da elbette ellerinden kayıp gitti. 14 yıl sonra eşi başka biriyle evlenmek üzere Louise’i terk etti.

Louise, mankenlik işini pek kendisine uygun görmediğinden Transdantal Meditasyon konusunda eğitim alarak bu işe başladı.

Yaşadığı olumsuzluklardan bir türlü kurtulamayan ve bunun kaderi olduğunu düşünen Louise’e bu arada rahim kanseri tanısı kondu. Ameliyat olmayı reddetti. Doktora parası olmadığını söyleyerek 3 ay izin istedi. Kanserin, küçük yaşta tecavüze uğramasının, tacizlerin ve şiddetin yarattığı travmalar sonucunda, kendisini değersiz görmesiyle ilgili olduğunu düşünüyordu.

Sayısız araştırmalar yaptı. Kanser ve alternatif tedavi yöntemleriyle ilgili bulabildiği her şeyi okudu. Düşüncelerini, kendisine bakış açısını değiştirmezse bu hastalığı yenemeyeceğini keşfetti. Refleksoloji seansları, terapiler, beslenme değişikliği, detoks gibi yöntemlerle birlikte düşünce gücüyle kendi kendisini tedavi etmeyi başardı.

Hayatı birçok insana ilham kaynağı olan Louise Hay, bugün kişisel gelişim alanında bir ikon. Günümüz kişisel gelişim kitaplarının dünyada bir milyon gibi bir satış rakamına ulaşması çok başarılı bir kriter olarak değerlendirilirken, kendisinin “You Can Heal Your Life” (Hayatınızı İyileştirebilirsiniz) kitabı elli milyon gibi bir satış adedine ulaşmış, dünyada neredeyse her dilde yayınlanmıştır. Louise L. Hay bu kitap haricinde satış rekorları kıran birçok kitap yazmış ve milyonlarca insanın hayatına değer katmıştır.
Tüm hakları Lena Kasene Akmar tarafından saklıdır. İzinsiz kullanılması kesinlikle yasaktır.

10 Aralık 2016 Cumartesi

Nefes Çalışması


Gün içinde veya gece yatmadan önce, kendinizi stresli hissettiğinizde mutlaka uygulamanızı öneririm.

Her gece endişelenmekten uykularınız mı kaçıyor? Vücudunuzun ihtiyacı olan uykuyu uyuyamıyor musunuz? Eğer bu sorulara ‘evet’ şeklinde cevap veriyorsanız size en kısa sürede uykunuzu getirecek bir ipucu ile tanıştıralım.

İsmi, 4-7-8 tekniği ve Dr. Andrew Weil buna ‘sinir sistemi için doğal bir sakinleştirici’ diyor. Stres seviyesini düşüren meditasyonla bağlantılı olarak yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan bu egzersizi uygulamak da son derece kolay.

Yatma vaktinizin yanı sıra Dr. Weil, bu egzersizi stresle boğuştuğunuz her an yapabileceğinizi söylüyor. Şekeriniz düştüğünde, sevgilinizle tartıştığınızda veya üstesinden gelemediğiniz bir durum olduğunda mutlaka deneyin. Kendinizi çok daha rahatlamış hissedeceksiniz.

İşte 4-7-8 tekniğinin aşamaları:

1. Dilinizin ucunu üst dişlerinizin arkasına yerleştirin ve tüm egzersiz boyunca orada kalmasını sağlayın.

2. Tüm nefesinizi, ıslık sesine benzer bir ses çıkararak, ağzınızdan boşaltın.

3. Ağzınızı kapatın ve burnunuzdan 4’e kadar sayarak yavaşça nefes alın.

4. Nefesinizi tutun ve 7’ye kadar sayın.

5. Nefesinizi, ıslık sesine benzer bir ses çıkararak, 8’e kadar sayarak ağzınızdan boşaltın.

6. Bu bir nefes. Şimdi bu egzersizi 3 kere daha tekrarlayın ve 4’e tamamlayın.

Mevlit Kandilinde Ne Yapmalı ?Yarın Mevlit, Sevgili Peygamberimizin doğum günü... Bu özel günde:

Oruç tut,
Annen ve baban başta olmak üzere, yakınlıklarını ara, ziyaret et, kandillerini kutla,
Kabir ziyaretleri yap, ölmüşlerin ruhuna dua oku,
Sevdiklerine küçük hediyelerle sürpriz yap, çocukları sevindir,
Sadaka ver,
Kur’an oku, dinle,
Salavatlarla, dualarla Peygamberimizi an, namaz kıl, bol bol tövbe ederek af dile,
Sevdiklerinin isimlerini de anarak onlar için dua et,
Geçmişin muhasebesini yap, hatalarını düzelt,
Şükret! Müslüman olarak doğduğun için, sığınacak bir Rabb’in olduğu için ve sana verdiği bütün nimetler için şükret!

Mevlit Kandiliniz kutlu olsun,Tüm hakları Lena Kasene Akmar tarafından saklıdır. İzinsiz kullanılması kesinlikle yasaktır.

Üzerklik Tütsüsü


Üzerlik tohumu kişileri veya mekanları negatif enerjilerden arındıran bir psişik etkiye sahiptir. Ancak adaçayı ile arasındaki fark, üzerlik tohumunun daha sert enerjilerle mücadele edebilme gücüdür. Bu sert enerjiler, metafizik varlıkların yaydığı frekanslardan, büyülere kadar birçok içerik altında toplanabilinir. 

Üzerlik tütsüsünü hazırlamak ve kullanmak

Aktarlardan alınan bir miktar üzerlik tohumunu, temiz bir kap içerisine koyulur ve yakılır, duman çıkmaya başladığında eğer ev tütsülenecekse tüm odalar gezdirilir bu esnada felak ve nas sureleri veya Kuddus esması bolca okunur. Eğer nazardan arındırılmak istenen mekan değil bir insan ise bu takdirde kişi yere oturtulur, üzerlik tohumu yakılır ve kişinin başının üstünde 3-4 dakika tütsü sağdan sola doğru çevrilerek iyice tüttürülür daha sonra ayak taban altında doğru tütsü yine yakılarak dumanlatılır. 

En çok nereler tütsülenmeli?

Üzerlik tohumu ile, ev, iş yeri veya nazar altında bulunan kişiler tütsülenebilinir.. Evlerde tıpkı adaçayı tütsüsünde olduğu gibi, yatak odası, salon, kiler ve mutfak özellikle tütsülenen bölgeler olmalıdır. Gardrop arkaları, dolap altları, koltuk ve yatak altları, duvar dipleri ve köşeleri, eğer var ise yüklük dediğimiz yorgan yastık koyulan büyük dolapların içleri bolca tütsülenen yerler olmalıdır…

Kaç günde bir tekrar edilmeli?

Üzerlik tohumu ile arındırma çalışması ayda 1 kez uygulanmalıdır ancak ihtiyaç hissettiğiniz zamanlarda kullanılmasında bir sakınca söz konusu değildir.

M. Kontejyan

Cinlerle İlgili Bilinmeyenler...Cin, duyularla idrak edilemeyen, insanlar gibi şuur ve iradeye sahip bulunan, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan mü’min ile kafir gruplarından oluşan varlık türü anlamına gelmektedir. Cinler üç sınıfta tasvir edilirler, bunlar havada uçabilenleri, kedi, köpek ve yılan gibi hayvanların şekline girebilenler ve belli bir mekana yerleşen orayı sahiplenen cinlerdir.

Cinlerin hepsi görüntü veremez. Kendi alemlerinden insan alemine hepsi geçemez, ancak bazı cins ve ırklar geçebilir. Kimi eşyayı bir yerden bir yere nakledebilir, kimisi maddeyi geçici bir süre kaybedebilir, kimisi yanına geldiği insanı çeşitli şekillerde hastalandırır bu tip cinler genelde büyü için kullanılan cinlerdir. Kimisi ise insanı rahatlatır. Kimi cinsler korku ve ürperti verir, kimi cinsler ise insanın şehvetini artırır. Cinlerin yaşadıkları yerler de ırklarıyla, cinsleriyle ilgilidir.

Bazıları karanlıklarda, bazıları tuvaletlerde, bazıları ateşte, bazıları mezarlıklarda , bazıları dağlarda ve bazıları suda yaşar.  Burada değinilmesi gereken husus cinlerin neden buraları tercih ettiğidir. Cinler dünya aleminde insanlar ile yaşamaktadır ve genellikle insanların olmayacağı yerleri tercih ederler. Çünkü insanların farkında olmadan kendilerine zarar vermesini istemezler. Bu sebeple insanların ulaşamayacağı veya her zaman uğramayacağı yerleri tercih ederler, ayrıca bazı cin grupları pis yerleri tercih ederler
.

9 Aralık 2016 Cuma

Aşkı Hayatınıza Çekmek için...

hayatına aşk çekmek

Feng Shui’ye inanırsınız,inanmazsınız bilemem ama uzmanların tavsiyelerine bir göz atmanın zararı olmaz diye düşünüyorum:

Hayatınıza bir partner çekmek istiyorsanız veya evliliğinizi daha uyumlu hale getirmek istiyorsanız ilk yapılacak şey; aşk ve evlilikleri yöneten güneybatı pusula yönünün aktive etmek olmalı.
Daha sonra kişisel aşk ve evlilik yönü, yatak odası ve son olarak da oturma odasını aktive etmek gerekir. 

Aşk hayatının canlanması, evliliğin mutlu ve uyumlu şekilde ilerlemesini sağlayan yön evrensel olarak güneybatı yönüdür.

Eğer güneybatı pusula yönü eksik ve sorunlu bir evde yaşıyor, çözümlemesi yapılmadan hayatınıza devam ediyorsanız mutlu ilişkileri ve ilerlemeleri maalesef unutmanız gerekebilir.

Feng Shui açısından güneybatı pusula yönü eksik veya mimari açıdan sorunlu bir ev nelere yol açabilir? 
 • Hayatınıza hep yanlış insanları çekmeniz, 
 • Başlayan ilişkilerin kısa süreli ve hayal kırıklıkları ile sonlanması,
 • Evliliklerde sorunların, uyumsuzlukların başlaması, 
 • Aşk ve evlilik yönü olmakla birlikte aynı zamanda batı pusula yönünden sonra annelikle de ilgili
 • bir yön olduğu için çocuk sahibi olmakta yaşanabilecek sorunlar, 
 • İkili ilişkiler kadar, eğer bir ortakla iş hayatınızı paylaşıyorsanız, anlaşmazlıklar yaşanması gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
 • Hayatınıza bir eş çekmek istiyorsanız özellikle yatak odanızda kişisel aşk ve evlilik yönüne uygun ikili resimler koymanızı tavsiye ederim.
 • Bekarlar yatak başlarını kişisel aşk ve evlilik yönüne bakacak şekilde yerleştirirlerse, hayatlarına aşkı davet edebilirler.
 • Yine yalnızlıktan şikayet edenler yataklarının iki tarafını da aynı ölçü ve rahatlıkta açık bırakmalılar. Müzmin bekarlıktan şikayet edenlere eğer imkan dahilinde ise yataklarını iki kişilik yatakla değiştirmelerini ve yatağın iki tarafının da açık olmasını önerebilirim.

Yatak odalarında çok sık yapılan bir yanlış da yatağın bir tarafının duvara bitişik olması. Bu yerleşim evli çiftlerde birliktelikten sıkılmaya ve sorunlara neden oluyor. Böyle bir yerleşim evrene “eş istemiyorum” mesajı verir. Bu nedenle böyle bir yerleşimden kaçınmalısınız. Yatağın her iki yanı da rahat hareket edilebilecek şekilde açık olmalı.

Özellikle evli çiftler yatak odalarında çift objeler bulundurursa faydalı olur. Tek bir kişiyi betimleyen bir resim, kadın veya erkek figürü bulundurmak feng shui'ye göre bir dekorasyon hatasıdır.
Güneybatı pusula yönü ve kişisel aşk alanınız, kısaca size aşkı getirecek alanlarda kesinlikle dağınıklık olmasın. Işık miktarını artırın. Bu alanların temizliğine dikkat edin. Kırık ya da bozuk eşyalar ile tek objeler-figürler-resimler bulundurmayın.
Aşk ve evlilik alanlarında neyin konumlandırıldığı da feng shui'ye göre oldukça önemli. Örneğin;

 • Salonunuza iki berjer koyabilirsiniz,
 • Beyaz bir vazo içinde kırmızı ve beyaz güller yerleştirebilirsiniz,
 • Çift başlıklı bir lambader kullanabilirsiniz,
 • Yeni evlenmiş bir çiftten bir çift kupa, bardak, fincan alarak herhangi bir aşk alanına yerleştirebilirsiniz,
 • Geceleri bu alanlarda pembe, kırmızı mumlar yakarak canlandırabilirsiniz,
 • Ayrıca kristaller de aşk ve mutluluk dekorasyonu için çok elverişlidir. Örneğin; pembe kuvars kristalleri çok işe yarar. 

Son olarak bu alanlarda kesinlikle eski ilişkilere ait nesneler bulundurmamanızı tavsiye ederim. Unutmayın, aşk alanları göze hoş görünmeli ve davetkar olmalı. Bahsettiğimiz bu basit önerileri uygularsanız hızlı ve şaşırtıcı sonuçlar doğacağını siz de göreceksiniz.


Feng Shui Uzmanı Zeynep AkçayDoğum tarihinizde gizli bir şifre var ! 
Esma çalışması, bir ömür boyu faydasını göreceğiniz en önemli çalışmalarımızdan biridir.  Hepimiz bir takım eksik enerjilerle dünyaya geliriz. Bu da bizim hayatın çeşitli alanlarında olumsuz deneyimler yaşamamıza neden olur. Bu eksik enerjileri tamamlamadığımız sürece sürekli benzer olumsuz şeyleri hayatımıza çeker, negatif durumlarla karşılaşırız. Doğum Kodu Esma çalışmamızla tam doğum tarihinize göre sizde eksik olan enerjileri tespit edip bunları tamamlamanız için okumanız gereken Esmaları belirliyoruz.  Doğru esmalar, doğru şekilde okunduğunda sihirli değnek gibidir. Ancak her Esma her insana uygun olmadığından mutlaka kişiye özel Esmaların uzman bir kişi tarafından tespit edilmesi gerekir. Aksi takdirde fayda sağlayamazsınız. Her insanı şifalandıracak Esmalar farklıdır. Hayatınıza aşkı çekmek için size özel Esma çalışmamızdan faydalanabilirsiniz.
Doğum Kodu Esma çalışmamız için lenayla@outlook.com adresine yazabilirsiniz. 

8 Aralık 2016 Perşembe

Unutmak ve Yola Devam Etmek için...


Sevdiğiniz insandan ayrılmanıza rağmen hala unutumıyor ve olanları hazmedemiyorsanız, içinizde öfke ve nefret varsa, sözün kısası onu affedemiyorsanız yolunuza devam etmeniz zordur. Oysa onu affetmeniz (yaptıklarını haklı görmenizi gerektirmez) kendinizi özgür kılmanızın, kendi değerinizi fark ederek yepyeni bir gelecek inşa etmenizin tek yoludur.

Aşağıda yapacağınız dualar ve okumalar bu konuda size yardımcı olacaktır.

Mümkünse sabah namazından sonra  İnşirah, Duha, Fatiha, İhlas, Felak, Nas sırayla 3'er kez okunur, daha sonra sırasıyla,

99 kez Ya Hafiz 1 Ayet’el Kürsi
99 kez Ya Zü'l-Celal 1 Ayet’el Kürsi
99 Ya Şedidel Batşi 1 Ayet’el Kürsi
Ya Aziz 1 Ayet’el Kürsi
Ya Celil 1 Ayet’el Kürsi
Ya Cami 1 Ayet’el Kürsi
Ya Şafi 1 Ayet’el Kürsi

Okunduktan sonra yeni bir hayat için niyet edilerek şükredilir.

İnşirah Suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1- E lem neşrah leke sadrek(sadreke).
2- Ve vedagnâ anke vizrek(vizreke).
3- Ellezî enkada zahrek(zahreke).
4- Ve refa’nâ leke zikrek(zikreke).
5- Fe inne maal usri yusra(yusren).
6- İnne maal usri yusrâ(yusren).
7- Fe izâ feragte fensab.
8- Ve ilâ rabbike fergab.

İnşirah Suresi Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
1- Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
2- Yükünü senden alıp atmadık mı?
3- O senin belini büken yükü.
4- Senin şânını ve ününü yükseltmedik mi?
5- Şüphesiz zorluğun yanında bir kolaylık vardır.
6- Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.
7- Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul.
8- Yalnız Rabbine yönel.

Duhan Suresi
1.ha mım
2. vel kitabil mübiyn
3. inna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın
4. fıha yüfraku küllü emrin hakiym
5. emram min ındina inna künna mürsiliyn
6. rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy’ul aliym
7. rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn
8. la ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn
9. bel hüm fı şekkiy yel’abun
10. fertekıb yevme te’tis semaü bi dühanim mübiyn
11. yağşen nas haza azabün eliym
12. rabbenekşif annel azabe inna mü’minun
13. enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn
14. sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun
15. inna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun
16. yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun
17. ve le kad fetenna kablehüm kavme fir’avne ve caehüm rasulün keriym
18. en eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn
19. ve el la ta’lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn
20. ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun
21. ve il lem tü’minu lı fa’tezilun
22. fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun
23. fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun
24. vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun
25. kem teraku min cennativ ve uyun
26. ve züruıv ve mekamin keriym
27. ve na’metin kanu fiyha fakihiyn
28. kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn
29. fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn
30. ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn
31. min fir’avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn
32. ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn
33. ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn
34. inne haülai le yekülün
35. in hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn
36. fe’tu bi abaina in küntüm sadikıyn
37. e hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn
38. ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn
39. ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya’lemun
40. inne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn
41. yevme la yuğni mevlen ammevlen şey’ev ve la hüm yünsarun
42. illa mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym
43. inne şeceratez zekkum
44. taamül esiym
45. kel mühl yağlı fil bütun
46. ke ğalyil hamiym
47. huzuhü fa’tiluhü ila sevail cehıym
48. sümme subbu fevka ra’sihı min azabil hamiym
49. zuk inneke entel aziyzül keriym
50. inne haza ma küntüm bihı temterun
51. innel müttekıyne fı mekamin emiyn
52. fi cennativ ve uyun
53. yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn
54. kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn
55. yed’une fiha bi külli fakihetin aminiyn
56. la yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym
57. fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym
58. fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun
59. fertekıb innehüm murtekibun

Fatiha Suresi
Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

İhlas Suresi
Bismillahirrahmanirrahim.
Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yeküllehû küfüven ehad.

Felak Suresi
 Kul, euzü birabbil felâk,min şerri ma halak, ve min şerri gasikin iza vakab,ve min  şerri neffassâti fil ukad,ve min şerri hâsidin iza hased.

Nas Suresi
Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul e'ûzü birabbinnâs. Melikinnâs,  İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs.Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

Ayet’el Kürsi
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, 
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, 
velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim
.

Şifa Niyet Çalışmasına Davet!

Panik Atak ve Depresyon için : Şahmeran Duası


Şahmeran Duası
(her derde deva,panik atak,manik,depresif durumlar ve her istek)
Bu dua kelime-i tevhit ve Esma-i ilahilerden meydana gelmiştir.Ama havas ilminde,üst ve ileri seviyede kuvvetli ve özel amaçlar için kullanılan esmalardan tertip edilmiştir.Bu nedenle bu dua depresif hallere,manik ve panik atağa iyi gelmekte,tertibi yani aşağıdaki okuma şekline uygun olarak hasta tarafından bizzat okunduğunda tedaviye ulaşılmakta ve Allah’ın izniyle hasta iyileşmektedir.
Okuma Şekli;Günde 3 defa 21′er defa olmak üzere okunur ve arkasından dilek Allah’tan istenir.Hastalıktan kurtulmak için ise bizzat ifade edilir.Şahmeran duası her derde deva olabilecek güçte bir duadır ve sadece hastalıktan kurtulmakla sınırlı değildir.
Allah’u la ilahe illa Hüvel Hayyu’l-Kayyum
Allah’u la ilalhe illa Hüve’l-Aliyyu’l-hakim
Allah’u la ilahe illa Hüve’s-Semiu’l-Alim
Allah’u la ilahe illa Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim
Allah’u la ilahe illa hüve’l-Vahidu’l-Ehad
Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Ferdü’l-Varid
Allah’u la ilahe illa hüve Raufu’r-Rahim
Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Aziz’u'r-Rahim
Allah’u la ilahe illa hüve’z-Zahiru’l-Batın
Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Ahadu’s-Samed
Allah’u la ilahe illa hüve’l-Fettahu’l-Alim
Allah’u la ilahe illa Huve’l-Azizu’l-Alim
Allah’u la ilahe illa Huve’l-Hannanu’l-Mennanu’Deyyan
Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Kadiru’l-Kadir
Allah’u la ilahe illa Hüve’Rafiu’l-Alim
Allah’u la ilahe illa Hüve’r-Rabbü’l-Arş’il -Azim
Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Meliku’l-Kudüs
Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Hakku’l-Mübin
Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Baisü’l-Varis
Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Esmau’l-Hüsna
Hüve’l-Hayy’u la ilahe illa Hu.Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diyn
Subhane Birahmetike ya Erhame’r-rahimin.
Ve’l-Hamdu-lillahi Rabbi’l-Alemin
Kaynak:Dr.Arif Arslan

Geçim Sıkıntısından Kurtulmak için Dua


Geçim sıkıntısı çeken kimse her gün 100 kez aşağıdaki duayı okursa sıkıntıdan ve darlıktan kurtulur, bol rızık elde eder:

"La ilahe illallahü'l-Hakimü'l-Kerim. La ilahe illallahü'l-Aliyyü'l-Azim. Sübhane Rabbi's semavati' seb'i ve Rabbi'l-Arşi'l Azim. Ve'l- Hamdüllillahi Rabbi'l- Alemin.
Hastalıklar, Bilinçaltı ve Şifa


Bu listeye bakarak geçirdiğiniz ya da geçirmekte olduğunuz hastalıklarla, listedeki olası nedenler arasında bir bağlantı olup olmadığını görün.
Fiziksel bir sorununuz olduğunda listeyi kullanmanın iyi bir yolu:
1-Sorunun zihinsel nedenine bakın ve bunun sizin için doğru olup olmadığını düşünün. Değilse, sessizce oturun ve kendinize sorun: “Bende bunu yaratan hangi düşünceler olabilir?”
2-Şu sözleri tekrar edin: “Bilincimde bu koşulları yaratan düşünce kalıbını bırakmaya hazırım.”
3-Yeni düşünce modelinizi birçok kez tekrar edin.
4-İyileşmenin zaten başlamış olduğunu varsayıp, kabul edin.
Durumunuz üzerinde her düşündüğünüzde, bu dört basamağı tekrar edin.

ADDİSON HASTALIĞI (Böbreküstü bezi yetmezliği)
Olası Neden: Derin boyutta duygusal yoksunluk. Kendine duyulan kızgınlık.Yeni Düşünce Modeli: Bedenimin, düşüncelerimin, duygularımın bakımını sevgiyle yapıyorum.

ADRENAL SORUNLAR
Olası Neden: Yenilgi duygusu. Kendine aldırış etmemek. Endişe Yeni Düşünce Modeli: Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Kendime bakma isteğini duyuyorum.

AĞLAMAK
Olası Neden: Gözyaşları hayatın ırmaklarıdır. Üzüntü ve korkudaki kadar sevinçte de gözyaşı dökülür. Yeni Düşünce Modeli: Tüm duygularımda huzur içindeyim. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum.

AĞRILAR, SIZILAR
Olası Neden: Sevgiye hasret çekmek. Dokunulmayı özlemek.Yeni Düşünce Modeli: Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Sevecen ve sevilen bir insanım.

AIDS
Olası Neden: Kendini reddetmek, cinsel suçluluk ve yetersizlik duygusu.Yeni Düşünce Modeli: Hayatın kutsal ve görkemli bir ifadesiyim. Cinselliğimden haz duyuyorum. Kendimi seviyorum.

AKCİĞER SORUNLARI
Olası Neden: Hayatı kabul etmemek. Depresyon. Üzüntü. Dolu dolu bir yaşama kendini layık görmeme.Yeni Düşünce Modeli: Hayatım mükemmel bir denge içinde. Hayatı dolu dolu yaşamaya hakkım ve kapasitem var.

AKINTI
Olası Neden: Eşe duyulan kızgınlık. Cinsel suçluluk duygusu. Kendini cezalandırma. Yeni Düşünce Modeli: Başkaları, kendime duyduğum sevgi ve saygının aynalığını yapıyor. Cinselliğimin coşkusunu yaşıyorum.

ALERJİLEROlası Neden: Kime alerji duyuyorsunuz? Kendi gücünü reddetmek. Yeni Düşünce Modeli: Dünya güvenli ve dostça. Güvencedeyim. Hayatla barış içindeyim.

ALKOLİZM
Olası Neden: Ne yararı var? Yararsızlık, suçluluk, yetersizlik duygusu. Kendini reddetme.Yeni Düşünce Modeli: Şu anda yaşıyorum. Her an yeni bir an. Özdeğerimi görmeyi seçiyorum. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum.

ALZHEİMER HASTALIĞI
Olası Neden: Yaşamı terketme arzusu. Hayatı olduğu gibi kabul edememek.Yeni Düşünce Modeli: Her şey doğru zaman ve mekan sıralaması içinde gelişiyor. Her şey olması gerektiği gibi oluyor.

AMFİZEM (Akciğer Hastalığı)
Olası Neden: Yaşam korkusu. Kendini yaşamaya layık bulmama.Yeni Düşünce Modeli: Dolu dolu ve özgür yaşamak en doğal hakkım. Hayatı ve kendimi seviyorum.

AMNEZİ (Hafıza kaybı ya da sorunları)
Olası Neden: Korku, hayattan kaçış. Kendi ayakları üzerinde duramama.Yeni Düşünce Modeli: Zeka, cesaret ve özdeğere daima sahibim. Hayatta olmayı seviyorum.

ANEMİ ( Kansızlık)
Olası Neden: ‘’Evet, ama” yaklaşımı. Haz yoksunluğu. Yaşam korkusu. Yeterli olmama duygusu.Yeni Düşünce Modeli: Hayatın her alanında zevk alacağım çok şey var. Hayatı seviyorum.

ANKSİYETE (Kaygı)
Olası Neden: Hayatın akışına ve gidişatına güven duymamaYeni Düşünce Modeli: Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Hayatın akışına güveniyorum. Güvencedeyim.

ANOREKSİ (Yemek yemeyi tamamen durdurma)Olası Neden: Hayatı reddetmek. Aşırı korku, kendinden nefret ve reddedilmeYeni Düşünce Modeli: Olduğum gibiyim. Olduğum gibi olmaktan mutluyum. Yaşamayı seçiyorum. Hazzı ve kendimi kabul etmeyi seçiyorum.

ANÜS – FİSTULA (Akıntı)
Olası Neden: Gereksiz şeyleri kısmen tutarak atmak. Geçmişin olumsuzluklarına takılı kalmak.Yeni Düşünce Modeli: Sevgiyle geçmişi tümüyle özgür bırakıyorum. Özgürüm. Sevgiyim.

ANÜS – KAŞINMA
Olası Neden: Geçmiş hakkında suçluluk duymak. Pişmanlık.Yeni Düşünce Modeli: Kendimi sevgiyle affediyorum. Özgürüm.

ANÜS – ACI
Olası Neden: Suçluluk duyma. Cezalandırılma arzusu. Yetersizlik.Yeni Düşünce Modeli: Geçmiş geçmişte kaldı. Şimdi kendimi sevmeyi ve onaylamayı seçiyorum.

ANÜS – KANAMA
Olası Neden: Kızgınlık ve öfke.Yeni Düşünce Modeli: Hayatın akışına güveniyorum. Doğru ve yararlı adımlar atıyorum.

APATİ (Çevre ile anormal derecede ilgisizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık)
Olası Neden: Duygulara izin vermemek. Kendini ölü gibi hissetme. Korku.Yeni Düşünce Modeli: Duygularıma izin veriyorum. Kendimi hayata açıyorum. Yaşam deneyimlerine hazırım.

APANDİSİT
Olası Neden: Korku, yaşam korkusu. İyi şeylerin akışını engellemek.Yeni Düşünce Modeli: Güvendeyim. Kendimi gevşetiyor ve hayatın zevkle akmasına izin veriyorum.

APSE
Olası Neden: İncinme, küçümsenme, intikam duyguları içinde dönüp durma.Yeni Düşünce Modeli: Düşüncelerimin özgürleşmesine izin veriyorum. Geçmiş bitti. Huzurluyum.

ARTER (Kanı, Kalpten Diğer Dokulara Taşıyan Kan Damarı)
Olası Neden: Yaşam sevincini taşıyan damarlar.Yeni Düşünce Modeli: Yaşam sevinciyle doluyum. Bu sevinç kalbimin her atışında tüm bedenime yayılıyor.

ARTERİOSKLOZ (Atardamar duvarlarının sertleştiği ve kalınlaştığı durum)
Olası Neden: Direnme, gerginlik. Katışlaşmış dar düşünceler. İyiyi görmeyi reddetmek.Yeni Düşünce Modeli: Hayata ve hazza tamamen açığım. Sevgiyle bakmayı seçiyorum.

ARTRİT (Romatizma)
Olası Neden: Sevilmediğini hissetmek. Eleştirilmek, kırgınlık. Yeni Düşünce Modeli: Sevgiyim. Kendimi sevmeyi ve onaylamayı seçiyorum. Başkalarına sevgiyle bakıyorum.

ARTRİTLİ PARMAKLAR (Romatizmalı Parmaklar)
Olası Neden: Cezalandırma, suçlama arzusu. Kurban olduğunu hissetmek.Yeni Düşünce Modeli: Sevgi ve anlayışla bakıyorum. Tüm yaşadıklarıma sevginin ışığıyla yaklaşıyorum.

ARABA TUTMASI
Olası Neden: Korku. Tutsaklık. Tuzağa düşmüş hissetmek.Yeni Düşünce Modeli: Zaman ve mekan içinde kolaylıkla ilerliyorum. Sevgi çepeçevre beni kuşatıyor.

ASTIM
Olası Neden: Nefes almaya hak duymamak. Boğulmuşluk duygusu ve bastırılmış gözyaşı.Yeni Düşünce Modeli: Hayatımın sorumluluğunu üstlenme güvenini duyuyorum. Özgür olmayı seçiyorum.

ASTIM NÖBETİ
Olası Neden: Korku. Hayata güvenmemek. Çocuklukta takılıp kalmak.Yeni Düşünce Modeli: Büyümekten korkmuyorum. Hayatıma ve kendime güven duyuyorum.

AYAKLAR
Olası Neden: Kendimizi, başkalarını, hayatı anlama kapasitemiz. Yeni Düşünce Modeli: Anlayışım genişliyor. Değişen dünyaya ayak uyduruyorum.

AYAK PARMAKLARI
Olası Neden: Geleceğin küçük ayrıntıları.Yeni Düşünce Modeli: Tüm ayrıntılar kendi kendine yerlerini bulurlar.

AYAK BİLEĞİ
Olası Neden: Hareket ve yol belirlemeyi temsil ediyor.Yeni Düşünce Modeli: Hayatta ileri doğru adımları kolaylıkla atıyorum.

MADURA AYAĞI (Ayakta delikler açan bir mantar hastalığı)
Olası Neden: Dışlanmaktan duyulan çaresizlik duygusu. İleri adım atamama.Yeni Düşünce Modeli: Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. İlerlemek için kendime izin veriyorum.

AYBAŞI (REGL DÖNEMİ) SORUNLARI
Olası Neden: Kadın olmaktan duyulan suçluluk duygusu. Cinsel organların günah, pis olduğu inancı.Yeni Düşünce Modeli: Kadın olarak gücümü ve bedenimin normal işlevlerini kabul ediyorum. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum.

BACAK SORUNLARI- ÜST
Olası Neden: Çocukluk travmalarının etkisinden kurtulamamak.Yeni Düşünce Modeli: Benim için bildiklerinin en iyisini yapıyorlardı. Onları affediyorum.- ALTOlası Neden: Gelecek korkusu. Kıpırdamak istememek.Yeni Düşünce Modeli: Geleceğe güvenle bakıyorum.

BADEMCİKLER
Olası Neden: Korku. Bastırılmış duygular. Tıkanmış yaratıcılık.Yeni Düşünce Modeli: Yüksek düşünceler bende ifade buluyor. Her şey iyiliğim için oluyor.

BAĞIMLILIKLAR
Olası Neden: Kendinden kaçmak. Korku. Kendini sevmeyi bilmemek.Yeni Düşünce Modeli: Artık ne kadar harikulade bir varlık olduğumun farkına vardım. Kendimi sevmeyi ve haz almayı seçiyorum.

BAĞIRSAK SORUNLARI
Olası Neden: Dışkının atılmasını sağlıyor.Eski ve ihtiyaç duyulmayan şeyi atmaktan korkmak.Yeni Düşünce Modeli: Kolaylıkla eskiyi bırakıyor, coşkuyla yeniyi kabul ediyorum.

BAŞ AĞRISI
Olası Neden: Değersizlik duygusu. Korku. Kendini eleştirme.Yeni Düşünce Modeli: Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Yaptığım şeyleri sevgiyle yapıyorum.

BAŞ DÖNMESİ
Olası Neden: Kaçış. Dağınık düşünce. Görmeyi reddetmek.Yeni Düşünce Modeli: Hayatla uyum ve barış içindeyim. Canlı ve mutlu olmakla güven içindeyim.

BAYILMAK
Olası Neden: Korku. Başedememek.Yeni Düşünce Modeli: Hayattaki her şeyle başetme gücüm var.

BEDEN KOKUSU
Olası Neden: Korku. Kendinden hoşlanmamak. İnsanlardan korkmak.Yeni Düşünce Modeli: Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Güven duyuyorum.

BEYİN
Olası Neden: Bilgisayar ve santralı temsil ediyor.- TÜMÖROlası Neden: Yanlış programlanmış inançlar. İnatçılık. Değişmeyi reddetmek.Yeni Düşünce Modeli: Zihnimin bilgisayarını yeniden programlamak çok kolay. Hayat değişimler sürecidir.

BİTKİNLİK
Olası Neden: Can sıkıntısı. Yaptığı işi sevmemek.Yeni Düşünce Modeli: Hayattan coşku duyuyorum. Enerji ve coşkuyla doluyum.

BOĞAZ SORUNLARI
Olası Neden: Kendi adına konuşamamak. Yutulmuş kızgınlık. Tıkanmış yaratıcılık. Değişme ve korkusu.Yeni Düşünce Modeli: Kendimi özgürce, kolaylıkla, sevgiyle ifade ediyorum. Yaratıcılığımı kullanıyorum. Değişmeye hazırım.

BOYUN AĞRILARI
Olası Neden: Soruna bir başka açıdan bakmayı reddetmek. İnatçılık. Esnek olmamak.Yeni Düşünce Modeli: Kolaylıkla ve esneklikle bir konuyu her açıdan görebiliyorum. Bir şeyi yapmanın ve görmenin bir çok yolu var.

BÖBREK SORUNLARI
Olası Neden: Yargılama, düş kırıklığı, başarısızlık. Utanç. Çocuk gibi tepki gösterme.Yeni Düşünce Modeli: Daima doğru adım atıyorum. Her deneyim yararlı. Büyümeyi seçiyorum.

BRONŞİT
Olası Neden: Bağırılıp çağrılan aile ortamı.Yeni Düşünce Modeli: Çevremde barış ve uyum var.

BUNAMA
Olası Neden: Çocuğun güven dolu sanılan dünyasına geri dönmek. Bakım ve ilgi talep etmek. Etrafındakileri bir çeşit kontrol etme yolu. Kaçış.Yeni Düşünce Modeli: Korunma. Güven. Barış. Evrensel akıl hayatın her boyutunda çalışıyor.

BURUN AKMASI
Olası Neden: İçsel ağlama. Çocuksu gözyaşı. Kurban rolüne bürünme.Yeni Düşünce Modeli: Hayatımın yaratıcı gücünün bende olduğunu kabul ediyorum. Hayattan zevk almayı seçiyorum.

BURUN KANAMASI
Olası Neden: Kabul görme isteği. Önem verilmeme duygusu. Sevgi istiyorum.Yeni Düşünce Modeli: Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Gerçek değerimi biliyorum.

CİLT SORUNLARI
Olası Neden: Kaygı, korku. Eski, derine gömülmüş bir tehlike. Dokunulma yoksunluğu.Yeni Düşünce Modeli: Barış ve sevgi düşünceleriyle kendimi koruyorum. Geçmişi unuttum ve affettim. Şimdi özgürüm.

CİNSEL HASTALIKLAR
Olası Neden: Cinsel organların günah ve pislik yuvası olduğu inancı. Suçluluk. Cinsellikte insanları kullanmak, sömürmek, tecavüz etmek.Yeni Düşünce Modeli: Cinselliğimi sevgiyle ifade ediyorum. Bana iyi duygular hissettiren cinselliği yaşamayı seçiyorum.

CUSHING HASTALIĞI (Bir tür hormon bozukluğu)
Olası Neden: Zihinsel dengesizlik. Sürekli çılgınca fikirler üretilmesi. Aşırı güçlülük duygusu.Yeni Düşünce Modeli: Sevgiyle bedenimi ve zihnimi dengeliyorum. Şimdi bana iyi duygular veren düşünceleri seçiyorum.

CÜZZAM
Olası Neden: Hayatla baş edememe. Temiz ve iyi olmadığına dair uzun süreli inanç.Yeni Düşünce Modeli: Sınırlılığımı aşıyorum. Sevgi tüm hayatımı iyileştiriyor.

ÇENE SORUNLARI
Olası Neden: Kızgınlık. İntikam arzusu.Yeni Düşünce Modeli: Yarattıklarımı değiştirme gücü bende.

ÇIBAN (ŞİRPENÇE)Olası Neden: Bize yapıldığını düşündüğümüz haksızlıklara duyulan zehirli öfke.Yeni Düşünce Modeli: Geçmişi bırakıyorum, hayatımın her alanını iyileştirmek için kendime zaman tanıyorum.

ÇOCUK HASTALIKLARI
Olası Neden: Takvime, toplumsal kurallara ve sahte yasalara inanmak. Etrafındaki yetişkinlerin çocukça davranışları.Yeni Düşünce Modeli: Bu çocuk kutsal sevgi ve korumasıyla kuşatılmış. Zihinsel bağışıklık talep ediyoruz.

ÇOCUK FELCİ
Olası Neden: Paralize eden kıskançlık. Birisini durdurma isteği.Yeni Düşünce Modeli: Her şey, herkese yetecek kadar çok. Sevecen düşüncelerle özgürlüğümü yaratıyorum.

ÇÜRÜKLER Olası Neden: Yaşamda küçük engeller. Kendini cezalandırma.Yeni Düşünce Modeli: Kendimi seviyorum ve saygı duyuyorum. Kendime sevecen davranıyorum.

DALAK
Olası Neden: Obsesyon. Bir şeylere aşırı tutku.Yeni Düşünce Modeli: Kendimi seviyorum ve onaylıyorum.

DELİLİK
 Olası Neden: Aileden kaçış. Hayattan şiddetli bir kaçış.Yeni Düşünce Modeli: Bu kişi gerçek kimliğini biliyor ve Evrensel Aklın yaratıcı bir ifadesi.

DENGE KAYBI
Olası Neden: Dağınık düşünceler.Yeni Düşünce Modeli: Hayatım olduğu gibi mükemmel ve güvenli. Her şey iyi ve güzel.

DENİZ TUTMASI
Olası Neden: Korku. Ölüm korkusu. Kontrolü yitirme.Yeni Düşünce Modeli: Her yerde barış ve huzur içindeyim. Hayata güveniyorum.

DİSK KAYMASI
Olası Neden: Hayatta hiç bir desteğin olmadığı duygusu. Kararsızlık.Yeni Düşünce Modeli: Hayat, tüm düşüncelerimi destekliyor. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum.

DİŞ SORUNLARI
Olası Neden: Uzun süreli kararsızlık. Karar vermek için düşünceleri analiz edememe.Yeni Düşünce Modeli: Doğruluk ilkesinden şaşmadan kararlarımı veriyorum. Doğru kararlar verdiğimin güvencesi içindeyim.

DİŞETİ KANAMALARI
Olası Neden: Hayatta aldığımız kararlardan haz duymama.Yeni Düşünce Modeli: Aldığım kararların doğruluğuna güveniyorum. Huzurluyum.

DİŞETİ SORUNLARI
Olası Neden: Kararları kesinleştirememek, hayat karşısında güçsüzlük.Yeni Düşünce Modeli: Kararlı bir insanım. Kendimi sevgiyle destekliyorum ve kararlarımı uyguluyorum.

DİYABET (Şeker Hastalığı)
Olası Neden: Geçmişteki seçimlerinden pişmanlık duymak. Hayatı kontrol altına alma ihtiyacı. Derin üzüntü. Hayattan tat almama.Yeni Düşünce Modeli: Bu an güzelliklerle dolu. Günün tatlı yönlerini görmeyi, yaşamayı seçiyorum.

DİZ SORUNLARI
Olası Neden: İnatçı ego ve gurur. Taviz verememe. Uzlaşamama. Esnek olmama.Yeni Düşünce Modeli: Affediyorum. Anlıyorum. Şefkat duyuyorum. Kolayca uzlaşıyorum.

DOĞUŞTAN GELEN SAKATLIKLAR
Olası Neden: Karmik. Böyle gelmeyi siz seçtiniz. Ailemizi de biz seçeriz.Yeni Düşünce Modeli: Her deneyim, gelişim sürecimiz için mükemmel. Olduğum gibi olmaktan mutluyum ve huzurluyum.

DUDAK UÇUĞU
Olası Neden: Hayatı küçümseme alışkanlığı. Kendini ve başkalarını aşırı eleştirme. ‘Herşey ne kadar kötü, değil mi?’ deme alışkanlığı.Yeni Düşünce Modeli: Hayatla birim. Kendimi ve başkalarını seviyorum. Yaşamaktan mutluluk duyuyorum.

DÜŞÜK
Olası Neden: Gelecek korkusu. ‘Şimdi değil, daha sonra..’ Yanlış zamanlama.Yeni Düşünce Modeli: Hayat bana daima uygun çözümleri getiriyor.

EGZAMA
Olası Neden: Aşırı muhalefet, düşmanlık. Zihinsel feveran.Yeni Düşünce Modeli: İçimde ve etrafımda uyum, barış, sevgi ve hazla çevriliyim. Güvencedeyim.

EKLEMLER
Olası Neden: Hayatımızın yön değiştirmesi.Yeni Düşünce Modeli: Daima en iyi yöne doğru gidiyorum.

EL BİLEĞİ
Olası Neden: Hareketi ve kolaylığı temsil ediyor.Yeni Düşünce Modeli: Tüm deneyimlerime bilgelikle, sevgiyle, kolaylıkla yaklaşıyorum ve üstesinden geliyorum.

EPİLEPSİ (Sara)
Olası Neden: Eziyet çekme. Hayatı reddediş. Büyük mücadele duygusu. Kendine yönelik şiddet.Yeni Düşünce Modeli: Hayatı sonsuz ve haz dolu olarak görmeyi seçiyorum. Ben de sonsuz, haz dolu ve huzurluyum.

FITIK
Olası Neden: Zedelenmiş ilişkiler. Gerginlik. Yanlış yaratıcı ifade.Yeni Düşünce Modeli: Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Kendim olmakta özgürüm.

FİBROİD TÜMÖR VE KİSTLER
Olası Neden: Eşe derinden kırılma ve bu kırgınlığı besleme. Kadınlık benliğine darbe yemek.Yeni Düşünce Modeli: Bu deneyimi bana çeken düşünce kalıbından kendimi kurtarıyorum.

FRİJİTLİK (Cinsel Soğukluk)
Olası Neden: Korku. Hazdan korkma. Cinselliğin kötü olduğuna dair inanç.Duyarsız eş.Yeni Düşünce Modeli: Bedenimden zevk duyarken güvencedeyim. Kadın olmaktan mutluluk duyuyorum.

GASTRİT
Olası Neden: Uzun süren kararsızlık.Yeni Düşünce Modeli: Kendimi seviyorum ve onaylıyorum.

GEĞİRME
Olası Neden: Korku. Hayatı çabucak yutmaya çalışmak.Yeni Düşünce Modeli: Yapmam gereken her şeyin yeri ve zamanı var. Huzurluyum.

GÖĞÜSLER
Anneliği ve şefkati temsil ediyor.Yeni Düşünce Modeli: Mükemmel bir denge içinde besleniyor ve besliyorum.-
KİSTLER, YUMRULAR, AĞRILAR
Olası Neden: Aşırı annelik. Aşırı koruma. Aşırı tahakküm. Yaşamdan beslenmeyi engellemek.Yeni Düşünce Modeli: Kendim olmakta özgürüm, başkalarının da kendileri olma özgürlüğüne saygı duyuyorum. Herkes büyüyüp gelişmeli.

GÖZLER Berrak görüşü simgeliyor. Geçmişi, anı geleceği.Yeni Düşünce Modeli: Her şeyi sevgi ve sevinçle görüyorum.
GÖZ SORUNLARI
Olası Neden: Hayatta gördüğü şeylerden hoşlanmamak.Yeni Düşünce Modeli: Görmekten hoşlanacağım bir hayatı yaratıyorum.- ASTİGMAT Olası Neden: Kendini olduğu gibi görme korkusu.Yeni Düşünce Modeli: Kendi güzelliğimi ve görkemimi görmeyi seçiyorum.- KATARAKT Olası Neden: Geleceği karanlık görmek.Yeni Düşünce Modeli: Hayat sonsuz ve haz doludur.- ÇOCUKLARDA OLMASI Olası Neden: Ailede olan biteni görmek istememe.Yeni Düşünce Modeli: Bu çocuğu mutluluk ve güzellik kucaklıyor.- ŞAŞILIK Olası Neden: Aynı anda zıt amaçların olması.Yeni Düşünce Modeli: Gördüğüm bana güven veriyor.- HİPERMETROP Olası Neden: Anda yaşanılanların değerini bilmemek ve korkmak.Yeni Düşünce Modeli: Şimdi ve buradayım. Güvende olduğumu görüyorum.- MİYOPOlası Neden: Gelecek korkusu.Yeni Düşünce Modeli: Kutsal hayatın rehberliğine güveniyorum.- GLOKOM (Göz Tansiyonu)Olası Neden: Taşlaşmış affetmezlik.Yeni Düşünce Modeli: Sevgi ve şefkatle bakıyorum.- KERATİT (Kornea İltihabı)Olası Neden: Aşırı kızgınlık. Yumruk atma arzusu.Yeni Düşünce Modeli: Bırakıyorum yüreğimdeki sevgi gördüğüm her şeyi iyileştirsin.

GRİP Olası Neden: Kitlesel karamsarlık ve inançlara uyum. Korku. İstatistiklere inanmak.Yeni Düşünce Modeli: Toplum inançlarının ötesindeyim. Toplumsal etkilerden özgürüm.

GUATR
Olası Neden: Üzerindeki baskılara duyulan nefret. Kurban. Doyumsuzluk.Yeni Düşünce Modeli: Hayatımın tek otoritesi ve gücü benim. Kendim olmakta özgürüm.

GUT HASTALIĞI
Olası Neden: Tahakküm etme ihtiyacı. Sabırsızlık. Kızgınlık.Yeni Düşünce Modeli: Kendimle ve başkalarıyla barışığım ve huzurluyum.

HAZIMSIZLIK
Olası Neden: İçgüdüsel korku, kaygı, başa çıkamama.Yeni Düşünce Modeli: Yeni deneyimleri kolaylıkla ve zevkle özümsüyorum.

HEMOROİD
Olası Neden: Geçmişe duyulan kızgınlık. Geçmişin sorumluluğu altında ezilme.Yeni Düşünce Modeli: Yapmak istediğim her şey için zamanım var. Sevgi olmayan her şeyi bırakıyorum.

HEPATİT
Olası Neden: Değişime direnç. Korku, kızgınlık, nefret.Yeni Düşünce Modeli: Düşüncelerim arınmış ve özgür. Geçmişi bırakıyorum, yeniye yöneliyorum.

HERPES
Olası Neden: Cinselliğin ayıp olduğu toplumsal inancı kabullenme. Cezalanma ihtiyacı. Utanç duygusu. Cezalandırıcı bir Tanrı’ya inanma.Yeni Düşünce Modeli: Benim Tanrı anlayışım sevgidir. Cinsellik normal ve doğaldır. Cinselliğimi ve bedenimi seviyorum.

HİPERTROİDİ
Olası Neden: İstenen şeyi yapamamaktan duyulan aşırı düş kırıklığı. Daima kendini değil, hep başkalarını düşünmek.Yeni Düşünce Modeli: Gücüme yeniden sahip çıkıyorum. Kararlarımı kendim veriyorum. Kendi mutluluğumun doyumunu yaşıyorum.

HİPERVENTİLASYON
Olası Neden: Korku. Değişime karşı duymak. Gidişata güvenmemek.Yeni Düşünce Modeli: Nerede olursam olayım güven içindeyim. Hayatın akışına güveniyorum.

HİPOFİZ Kontrol merkezi. Yeni Düşünce Modeli: Zihnim ve bedenim mükemmel denge içinde.

HİPOGLİSEMİ
Olası Neden: Hayatın yükü altında ezilmek.Yeni Düşünce Modeli: Hayatımı hafif, kolay, zevkli hale getirmeyi seçiyorum.”

HODGKİN HASTALIĞI (Bir tür lenf kanseri)
Olası Neden: Suçlama ve ‘yetersiz olmak’tan duyulan büyük korku. Kendini kabulettirmeye duyulan aşırı gereksinme çabalarıyla yaşam zevkinin unutulması.Yeni Düşünce Modeli: Kendim gibi olmaktan son derece memnunum. Olduğum gibi değerliyim ve yeterliyim. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum.

HORLAMA
Olası Neden: Kalıplaşmış düşüncelerden kurtulmayı inatçı bir reddediş.Yeni Düşünce Modeli: İçinde sevgi ve haz olmayan düşüncelerimi bırakıyorum. Yeniyi, tazeliği, canlılığı seçiyorum.

İÇE DÖNMÜŞ TIRNAK
Olası Neden: İlerlemekten duyulan endişe ve suçluluk duygusu.Yeni Düşünce Modeli: Hayatta kendi yolumu çizmek en doğal hakkım. Güvenliyim. Özgürüm.

İDRAR SORUNLARI
Olası Neden: Endişe. Eski düşüncelere saplanma. Bıkkınlık.Yeni Düşünce Modeli: Eskiyi kolaylıkla ve rahatlıkla bırakıyor ve yeniye hayatımda yer veriyorum.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU
Olası Neden: Genellikle karşı cinse veya sevgiliye duyulan öfke. Başkalarını suçlamak.Yeni Düşünce Modeli: Bu koşulları yaratan bilincimdeki kalıpları değiştiriyorum. Değişmeye hazırım.Kendimi seviyorum.
İKTİDARSIZLIKOlası Neden: Cinsel baskı, gerginlik, suçluluk. Toplum baskısı. Önceki eşe duyulan öfke. Anne korkusu.Yeni Düşünce Modeli: Cinsel gücümü kolaylıkla ve zevkle ifade ediyorum.

İSHAL
Olası Neden: Korku. Reddetmek. Kaçış.Yeni Düşünce Modeli: Beslenme, hazmetme ve dışkılama sistemim düzenli işliyor. Hayatla barış içindeyim.

İŞTAH–FAZLA
Olası Neden: Korku. Korunma ihtiyacı. Duyguları yargılamak.Yeni Düşünce Modeli: Güvendeyim. Hissetmek sağlıklıdır. Duygularım normal ve kabul edilebilir şeylerdir.

İŞTAH –AZ
Olası Neden: Korku. Kendini koruma. Hayata güvenmemek.Yeni Düşünce Modeli: Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Güvendeyim. Hayat zevkli ve güven dolu.

KABA ETLER (Butlar)Gücü temsil ediyor. Gevşek kabaetler; gücün kaybolması.Yeni Düşünce Modeli: Gücümü akıllıca kullanıyorum. Güçlüyüm. Güven doluyum.

KADIN SORUNLARI
Olası Neden: Kendini, dişiliğini, dişilik prensibini reddetme.Yeni Düşünce Modeli: Kadın olduğum için mutluyum. Bedenimi seviyorum.

KALÇA SORUNLARI
Olası Neden: Büyük kararlar almada duyulan korku. Gidilecek bir yönün olmaması.Yeni Düşünce Modeli: Hayatım denge içinde. Her yaşta kolaylıkla ve zevkle hayatımda ilerleme gösteriyorum.

KALP Sevgi ve güven merkezi.Yeni Düşünce Modeli: Kalbim sevgi ritmiyle atıyor.
SORUNLARI
Olası Neden: Uzun süreli duygusal sorunlar. Haz yoksunluğu. Kalbin katılaşması. Stres ve zorluklar.Yeni Düşünce Modeli: Coşku, haz, mutluluk. Bunların düşüncelerimi, deneyimlerimi, bedenimi doldurmasına izin veriyorum.- KRİZİ Olası Neden: Haz duygusunu para, pozisyon vb için feda etmek.Yeni Düşünce Modeli: Önce sevgi geliyor. Hayattan haz almayı seçiyorum.– KALP DAMARLARININ DARALMASI Olası Neden: Zihinsel katılık, katı yüreklilik,çelik gibi irade, esnek olmama. Korku.Yeni Düşünce Modeli: Sevecen mutlu düşünceleri seçerek sevecen, mutlu bir dünya yaratıyorum. Güvenli ve özgürüm.

KAN Bedende hazzı temsil ediyor, özgürce akıyor.Yeni Düşünce Modeli: Hayatın mükemmel ritmi içinde haz alıyorum ve haz veriyorum.

KAN SORUNLARI
Olası Neden: Sevinç yoksunluğu ve düşüncelerin özgürce dolaşamaması.Yeni Düşünce Modeli: Sevinç verici yeni düşünceler içimde özgürce dolaşıyor.-PIHTILAŞMA Olası Neden: Haz duymaya kapalı olmak.Yeni Düşünce Modeli: İçimde yeni bir hayat uyanıyor.

KANAMA
Olası Neden: Haz alma duygusunu yitirmek. Kızgınlık, ama neye?Yeni Düşünce Modeli: Hayatın mükemmel ritmi içinde haz alıyorum ve haz veriyorum.

KAN BASINCI- YÜKSEK
Olası Neden: Uzun zamandır çözülemeyen duygusal sorun.Yeni Düşünce Modeli: Geçmişi huzurla bırakıyorum.-DÜŞÜK Olası Neden: Çocukta sevgi yoksunluğu. Yenilgi. Niye uğraşayım ki? Nasılsa bir şey değişmeyecek.Yeni Düşünce Modeli: Hep sevinç dolu olan şu anda yaşamayı seçiyorum. Yaşamım bir sevinçkaynağı.

KABIZLIK Olası Neden: Eski düşüncelerden vazgeçmeyi reddetmek. Geçmişe saplanmak. Bazen cimrilik.Yeni Düşünce Modeli: Geçmişi bıraktığımda yenilik, tazelik, canlılık geliyor. Hayatın içimden akmasına izin veriyorum.

KANDİDİA (Bir çeşit mantar hastalığı)
Olası Neden: Aşırı öfke ve düş kırıklığı. Kendini parçalanmış hissetmek. Tahakkümcü ve ilişkilere güvenmeyen, alıcı bir kişilik.Yeni Düşünce Modeli: Olabileceğim her şeyi olmaya kendime izin veriyorum. Hayatta en iyi şeylere layığım. Kendime de başkalarına değer veriyorum, takdir ediyorum veseviyorum.

KANGREN
Olası Neden: Marazi düşünceler. Zehirli düşüncelerin sevinci boğması.Yeni Düşünce Modeli: Şimdi uyumlu düşünceleri seçiyorum.

KANSER
Olası Neden: Derin acı. Uzun süre taşınan kırgınlık, sır, hüzün bedeni kemiriyor. Nefreti içine gömmek.Yeni Düşünce Modeli: Geçmişle ilgili her şeyi sevgiyle affediyorum. Yaşamımı mutlulukla doldurmayı seçiyorum. Kendimi seviyorum.

KARACİĞER SORUNLARI Öfke ve gazabın merkezidir.
Olası Neden: Sürekli şikayet etmek. Kendini kandırmak. Haklı çıkmak için sürekli başkalarında hata bulmak. Kötü hissetmek.Yeni Düşünce Modeli: Kalbim açık olarak yaşamayı seçiyorum. Baktığım her yerde sevgiyi görüyorum.

KARIN AĞRILARI
Olası Neden: Korku, başlamış bir olayı, süreci durdurmak.Yeni Düşünce Modeli: Hayatın akışına güveniyorum.Güvencedeyim.

ÇOCUKLARDA KARIN AĞRISI
Olası Neden: Zihinsel tahriş. Sabırsızlık. Çevreden duyulan rahatsızlık.Yeni Düşünce Modeli: Bu çocuk yalnızca sevgiye ve sevgi dolu düşüncelere karşılık veriyor. Her şey barış dolu.

KAS SORUNLARI
Olası Neden: Aşırı korku. Herkesi ve her şeyi çılgın bir şekilde kontrol etme arzusu.Güven duymanın derin ihtiyacı.Yeni Düşünce Modeli: Hayatta olmak güzel. Kendim olmak güzel. Kendime güveniyorum.

KAŞINMA
Olası Neden: Akıntıya kürek çekme arzusu. Doyumsuz. Pişman.Yeni Düşünce Modeli: Bulunduğum noktada huzurluyum. Arzu ve ihtiyaçlarımın karşılanacağını bilerek, iyiliğimi kabul ediyorum.

KATARAKT
Olası Neden: Geleceği olumlu görememek. Karanlık gelecek.Yeni Düşünce Modeli: Hayat sonsuzdur ve haz doludur. Her ana heyecanla yaklaşıyorum.

KAZALAR
Olası Neden: İstediğini dile getirememe. Otoriteye karşı çıkma isteği. Şiddete inanmak.Yeni Düşünce Modeli: Bunu yaratan düşünceyi aşıyorum. Huzurluyum, değerliyim.

KEKEMELİK
Olası Neden: Güvensizlik. Kendini ifade yoksunluğu. Ağlamaya izin verilmemesi.Yeni Düşünce Modeli: Düşündüklerimi ifade etmekte özgürüm. Kendimi güven ve sevgiyle ifade ediyorum.

KELLİK
Olası Neden: Korku. Gerginlik. Her şeyi kontrol altında tutmaya çalışma.Yeni Düşünce Modeli: Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Hayata güveniyorum.

KEMİKLER Evrenin temel yapısını temsil ediyor.Yeni Düşünce Modeli: Dengeli ve sağlam yapılıyım.
KEMİK SORUNLARI-KIRILMA

Olası Neden: Otoriteye karşı tepki.Yeni Düşünce Modeli: Dünyamda kendimin efendisi benim. Düşüncelerim yalnızca bana ait.-DEFORMASYON Olası Neden: Zihinsel baskı ve gerginlik. Kasların ve düşüncenin esnekliğinikaybetmesi.Yeni Düşünce Modeli: Hayatın nefesini dolu dolu içime çekiyorum. Hayatın akışına güveniyorum.

KISIRLIK
Olası Neden: Hayat sürecine duyulan korku ve direnç ya da anne baba olmaya ihtiyaç duymamak.Yeni Düşünce Modeli: Hayata güveniyorum. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru şeyi yapıyorum. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum.

KIZARIKLIK
Olası Neden: Gecikmelerden duyulan rahatsızlık. Dikkat çekmenin çocukça bir yolu.Yeni Düşünce Modeli: Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Hayatta her şey gerektiği zaman oluşuyor.

KİSTLER
Olası Neden: Acı veren eski bir filmi tekrar tekrar seyretmek. Acıları beslemek. Sahte büyüme.Yeni Düşünce Modeli: Zihnimin sinemaları güzel filmler gösteriyor. Çünkü ben seçiyorum. Kendimi seviyorum.

KİSTİK FİBROZ
Olası Neden: Hayatın size mutluluk getirmeyeceğine dair derin inanç. ‘Zavallı ben’.Yeni Düşünce Modeli: Hayat beni, ben hayatı seviyorum. Hayatı dolu dolu ve özgür yaşamayı seçiyorum.

KOLLAR Hayat deneyimlerini kucaklama kapasitesi ve yeteneği.Yeni Düşünce Modeli: Yaşadıklarımı kolaylıkla ve zevkle, severek kucaklıyorum.

KOLESTROL
Olası Neden: Haz kanallarının tıkanması. Haz alma korkusu.Yeni Düşünce Modeli: Hayatı sevmeyi seçiyorum.Haz kanallarım ardına kadar açık.

KOLİT
Olası Neden: Aşırı derecede katı ana babalar. Eziyet çekme ve yenilgi duygusu. Şefkate duyulan büyük ihtiyaç.Yeni Düşünce Modeli: Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Mutluluğumu kendim yaratıyorum. Hayatta ‘kazanan’ olmayı seçiyorum.

KOMA
Olası Neden: Korku. Bir şeyden veya birinden kaçmak.Yeni Düşünce Modeli: Seni sevgi ve güvenle kucaklıyoruz. İyileşmen için ortam yaratıyoruz. Sen sevgisin.

KONJUNKTİVİT (Gözakı iltihabı)
Olası Neden: Hayatta görülen şeylere öfke ve düş kırıklığı duymak.Yeni Düşünce Modeli: Sevginin gözleriyle görüyorum. Uyumlu bir çözüm yolu var ve bu yolu kabul ediyorum.

KORONER TROMBOS (Kalp damarları tıkanıklığı)
Olası Neden: Yalnızlık duymak ve korkmak. Yeterli olmamak. Yeterince uğraşmamak. ‘Asla yapamayacağım.’Yeni Düşünce Modeli: Tüm hayatla birim. Evren beni tümüyle destekliyor. Her şey harikulade.

KRAMPLAR
Olası Neden: Gerginlik. Korku. Sıkı sıkıya yapışmak.Yeni Düşünce Modeli: Zihnimi gevşetiyorum ve huzur dolu olmasına izin veriyorum.

KRONİK HASTALIKLAR
Olası Neden: Değişimi reddetmek. Gelecekten korkmak. Güvende hissetmemek.Yeni Düşünce Modeli: Gelişmeye ve değişime hazırım. Şimdi güvenli yeni bir gelecek yaratıyorum.

KULAKLAR İşitme kapasitesini temsil ediyor. Yeni Düşünce Modeli: Sevgiyle dinliyorum.

KULAK AĞRISIOlası Neden: Kızgınlık. İşitmek istememek. Fazla kargaşa. Kavga eden ana baba.Yeni Düşünce Modeli: Çevremde uyum var. İyi ve hoş şeyler işitiyorum. Sevginin merkeziyim.

KULAK ÇINLAMASI
Olası Neden: Dinlemeyi reddetmek. İçimizdeki minik sese kulak vermemek. İnatçılık.Yeni Düşünce Modeli: Yüksek benime güveniyorum. İçimdeki sese sevgiyle kulak veriyorum. İçinde sevgi olmayan her şeyi bırakıyorum.

KURDEŞEN
Olası Neden: Küçük, gizli korkular.Yeni Düşünce Modeli: Hayatımın her alanında barış var.

LARENJİT
Olası Neden: Öfkeden konuşamamak. Otoriteye kızgınlık. Konuşmaktan korkmak.Yeni Düşünce Modeli: İstediklerimi rahatlıkla dile getiriyorum. Kendimi ifade edebiliyorum.

LENF BEZLERİ
Olası Neden: Aile çatışmaları, kavgalar. Çocuk istenmediğini hissediyor.Yeni Düşünce Modeli: İstenen, hoş karşılanan ve çok sevilen bir çocuğum.

LÖSEMİ
Olası Neden: İlham ve yaratıcılığın hunharca yok edilmesi. ‘Ne yararı var?’ Yeni Düşünce Modeli: Geçmişteki sınırlılığımı aşıp, şimdiki anın özgürlüğünü yaşıyorum. Kendim olmakla güvencedeyim.

MENOPOZ SORUNLARI
Olası Neden:Artık istenmemekten korkmak. Yaşlanma korkusu. Kendinikabullenmeme.Yeni Düşünce Modeli: Hayatın tüm dönemlerinde dengeli ve huzurluyum. Bedenimi sevgiylekutsuyorum.

MİDE BULANTISI
Olası Neden: Korku. Bir fikri ya da deneyimi kabul edememe.Yeni Düşünce Modeli: Güvendeyim. Hayatın bana daima iyilikler getireceğine güveniyorum.MİGRENOlası Neden: Köşede sıkışıp kalma duygusu. Cinsel korkular. (Migreni geçirmek için en iyi yolmastürbasyondur.)Yeni Düşünce Modeli: Hayatın akışına kendimi bırakıyorum. Hayat benim hayatım.

NARKOLEPSİ
Olası Neden: Her şeyden uzaklaşma isteği. Aşırı korku. Burada olmayı istememek.Yeni Düşünce Modeli: Kutsal bilgeliğin gücüne ve rehberliğine güveniyorum.

NASIRLAR:
Olası Neden: Katılaşmış kavram ve düşünceler. Somut korkular.Yeni Düşünce Modeli: Yeni düşünce ve yolları görmek ve denemek güvenli. İyiye açığım.

NEFES Hayatı içimizde hissetme yeteneği.Yeni Düşünce Modeli: Hayatı seviyorum.

NEFES KOKMASI
Olası Neden: Kızgınlık ve intikam dolu düşünceler.Yeni Düşünce Modeli: Geçmişime sevgiyle sünger çekiyorum. Sadece sevgiyi dile getiriyorum.

NEFES SORUNLARI
Olası Neden: Hayatı dolu dolu yaşamaktan korkmak. Yaşamda yeri olmadığınıhissetmek.Yeni Düşünce Modeli: Hayatı dolu dolu ve özgürce yaşamak en doğal hakkım. Sevilmeye layığım. Hayatı dopdolu yaşamayı seçiyorum.

NEFRİT (Bright Hastalığı da denilen bir böbrek hastalığı)
Olası Neden: Hiç bir şeyi doğru yapamayan bir çocuk gibi hissetmek. Düş kırıklığı ve başarısızlığa gösterilen aşırı tepki.Yeni Düşünce Modeli: Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Değerli ve yeterli bir insanım. Hayatımda olması gereken şeyler oluyor. Yeniyi kolayca kabul ediyorum.

OMURGA
Hayatın esnek desteği. Yeni Düşünce Modeli: Hayat tarafından destekleniyorum.

OMURGA EĞRİLİĞİ
Olası Neden: Hayata güvenmemek. Onursuzluk. Cesaretsizlik. Desteksizliğin korkusu.Yeni Düşünce Modeli: Korkularımı yeniyorum. Sevgiyle dik duruyorum. Bu, benim hayatım.

OMURİLİK MENENJİTİ
Olası Neden: Aşırı aile uyumsuzluğu. Kızgınlık ve öfke dolu bir ortamda yaşamak.Aşırı içsel karmaşa. Destek yoksunluğu.Yeni Düşünce Modeli: Düşüncelerimde, bedenimde ve dünyamda barış yaratmayı seçiyorum. Güvenliyim ve seviliyorum.

ÖDEM
Olası Neden: Kimi yada neyi bırakamıyorsun?Yeni Düşünce Modeli: Geçmişi bırakıyorum ve özgürleşiyorum.

PAMUKÇUK
Olası Neden: Dudaklardan dökülmesi engellenen çirkin, suçlayıcı sözcükler.Yeni Düşünce Modeli: Sevgi dolu dünyamda yalnızca sevinç dolu deneyimler yaratıyorum.

PANKREAS Hayatın tadını simgeliyor. Yeni Düşünce Modeli: Hayattan tat alıyorum.

PARMAKLAR Hayatın detaylarını simgeliyor. Yeni Düşünce Modeli: Hayatın ayrıntılarıyla barış içindeyim.- BAŞ PARMAK: Akıl ve endişeyi simgeliyor.Yeni Düşünce Modeli: Zihnim dingin.- İŞARET PARMAĞI: Ego ve korkuyu simgeliyor.Yeni Düşünce Modeli: Güvendeyim.- ORTA PARMAK: Kızgınlık ve cinselliği simgeliyor.Yeni Düşünce Modeli: Cinselliğimle barış içindeyim.- YÜZÜK PARMAĞI: Birlikte olma ve üzüntüyü simgeliyor.Yeni Düşünce Modeli: Sevecen ve huzurluyum.- KÜÇÜK PARMAK: Aile ve sahte bir görünüm verme çabasını simgeliyor. Yeni Düşünce Modeli: Hayat ailesinde olduğum gibi görünüyorum.

PARKİNSON HASTALIĞI
Olası Neden: Korku. Herkesi, her şeyi aşırı kontrol etme arzusu.Yeni Düşünce Modeli: Güvende olduğumu bilerek rahatım. Hayatım bana ait.

PEPTİK ÜLSER
Olası Neden: Yeterli olmama inancı. Başkalarını memnun etme kaygısı.Yeni Düşünce Modeli: Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Kendimle barışığım.

PROSTAT SORUNLARI
Olası Neden: Zihinsel korkuların erkekliği zayıflatması. Vazgeçmek. Cinsel baskı vesuçluluk. Yaşlanma korkusu.Yeni Düşünce Modeli: Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Gücümü kabul ediyorum. Ruhum daima genç

RAHİM Yaratıcılığın evini simgeliyor. Yeni Düşünce Modeli: Bedenimle barışığım.

RAŞİTİZM (Bir tür kemik hastalığı)
Olası Neden: Duygusal beslenme eksikliği. Sevgi ve güven yoksunluğu.Yeni Düşünce Modeli: Güvenliyim. Evrenin ta kendisi olan sevgiyle besleniyorum.

ROMATİZMA
Olası Neden: Kurban. Hep haksızlığa uğradığını hissetmek. ‘Hep benim başıma geliyor.’Sevgi yoksunluğu.Yeni Düşünce Modeli: Deneyimlerimi ben yaratıyorum. Kendimi ve başkalarını sevip onayladıkça, gittikçe daha olumlu deneyimleri hayatımda yaratıyorum.

SAFRA TAŞI
Olası Neden: Katı düşünceler. Lanetleme. Gurur.Yeni Düşünce Modeli: Geçmişi arkamda bırakmayı seçiyorum.

SAĞIRLIK
Olası Neden: Reddediş. İnatçılık. Tecrit. ‘Neyi işitmek istemiyorsun?’ ‘Beni rahatsız etme’.Yeni Düşünce Modeli: Yüce sesi dinliyorum. İşittiğim her şey bana zevk veriyor. Her şeyle birim.

SAMAN NEZLESİ
Olası Neden: Duygusal tıkanma. Zamanla yarış. Suçluluk.Yeni Düşünce Modeli: Hayatın BÜTÜNÜYLE BİR’İM. Her zaman hayata güven duyuyorum.

SARILIK
Olası Neden: İçsel ve dışsal önyargı. Dengesiz mantık.Yeni Düşünce Modeli: Kendim ve herkes için sevgi, anlayış ve şefkat duyuyorum.

SELÜLİT
Olası Neden: Çocukluk anılarına takılı kalmak. Geçmişteki kötülükleri unutamamak. İlerlemekte zorlanmak. Kendi yolunu çizme korkusu.Yeni Düşünce Modeli: Herkesi affediyorum. Kendimi affediyorum. Tüm geçmiş acılarımı affediyorum. Özgürüm.

SIRT SORUNLARI– ÜST
Olası Neden: Duygusal destek yoksunluğu. Sevilmediğini hissetmek. Sevgiyigöstermemek.Yeni Düşünce Modeli: Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Yaşam beni destekliyor ve seviyor.- ORTA Olası Neden: Suçluluk. Sırta binen yükün altında ezilmek. “Sırtımdan in”. Yeni Düşünce Modeli: Geçmişimi bırakıyorum. Yüreğimdeki sevgiyle hayatta ileriye doğru yol almayı seçiyorum.- AŞAĞI Olası Neden: Parasızlık korkusu. Ekonomik destekten yoksunluk.Yeni Düşünce Modeli: Hayatın kendisine güveniyorum. İhtiyacım olan şey daima karşılanıyor.

SİĞİL
Olası Neden: Küçük nefretler duyma. Çirkin olduğuna inanma.Yeni Düşünce Modeli: Tüm ifadesiyle hayatın sevgisi ve güzelliğiyim.

SİNİR AĞRISI (Nevralji)Olası Neden: Suçu cezalandırmak. İletişim konusunda şiddetli üzüntü.Yeni Düşünce Modeli: Kendimi affediyorum. Sevgiyle iletişim kuruyorum.

SİNİR KRİZİ
Olası Neden: Ben merkezcilik. İletişim yollarını tıkamak.Yeni Düşünce Modeli: Yüreğimi açarak, açık ve sevecen iletişim kuruyorum.

SİNİRLİLİK
Olası Neden: Korku, evham, mücadele, acelecilik. Hayata güvenmemek.Yeni Düşünce Modeli: Sonsuzluğun içinde yolculuk yaptığımı biliyorum. Her şeye zaman var. İçtenlikle iletişim kuruyorum.

SİNÜS SORUNLARI
Olası Neden: Çok yakın bir insandan tedirgin olmak. Yeni Düşünce Modeli: İçimde ve çevremde huzurlu ve uyumlu bir ortam var.

SİVİLCE
Olası Neden: Kendini kabul etmemek. Kendinden hoşnut olmamak.Yeni Düşünce Modeli: Hayatın kutsal bir ifadesiyim. Kendimi şu anda olduğum gibi seviyorum ve kabul ediyorum.

SİYAH NOKTALAR
Olası Neden: Kirli ve sevgisiz hissetmek.Yeni Düşünce Modeli: Kendimi seviyorum ve onaylıyorum.

SOĞUK ALGINLIĞI
Olası Neden: Aynı anda birden çok şeyin birden olması. Zihinsel karışıklık. Küçükincinmeler. “Her kış üç kez soğuk algınlığına yakalanırım” türünden inançlar. Yeni Düşünce Modeli: Gevşemeye ve düşüncelerimin berraklaşmasına izin veriyorum. İçimde ve çevremde berraklık ve uyum var.

ŞİŞMANLIK
Olası Neden: Korunma isteği. Aşırı duyarlılık.Yeni Düşünce Modeli: Kutsal sevgiyle korunuyorum ve güven duyuyorum.

TETANOZ
Olası Neden: Kızgın, yiyip bitiren düşüncelerden kurtulma isteği.Yeni Düşünce Modeli: Yüreğimdeki sevginin tüm bedenimi ve duygularımı yıkamasına ve iyileştirmesine izin veriyorum.

TIRNAK YEMEK
Olası Neden: Çaresizlik ve düş kırıklığı. Kendini yemek. Anne babaya öfke duymak.Yeni Düşünce Modeli: Büyümeyi seçiyorum. Artık kendi hayatımı kolaylıkla ve zevkle idare ediyorum.

TİMÜS BEZİ Bağışıklık sisteminin temel guddesi.Olası Neden: ‘Herkes bana zarar vermeye uğraşıyor. Hayat bana saldırıyor.’ Yeni Düşünce Modeli: Sevecen düşüncelerim bağışıklık sistemimi güçlendiriyor. İç ve dış dünyamda güvenliyim. Sevgiyle iyileşiyorum.

TİROİD
Olası Neden: Aşağılanmak. ‘İstediğim hiç bir şeyi yapamıyorum. Bana sıra ne zaman gelecek?’Yeni Düşünce Modeli: Eski sınırlılığımı aşıyorum ve kendimi özgürce, yaratıcılığımla ifade ediyorum.

TÜBERKÜLOZ
Olası Neden: Bencillikle kendi kendini yok etmek. Hükmedici sabit düşünceler. Öç alma ihtiyacı.Yeni Düşünce Modeli: Kendimi sevdikçe ve onayladıkça, daha zevkli, huzurlu, barışçıl bir dünya yaratıyorum.

UÇUK VE KABARCIKLAR
Olası Neden: Kırgınlık. Duygusal korunma yoksunluğu.Yeni Düşünce Modeli: Hayatın akışında, her yeni deneyime kolaylıkla uyum sağlıyorum.

UYKUSUZLUK
Olası Neden: Korku. Hayat sürecine güvenmemek. Suçluluk.Yeni Düşünce Modeli: Günü ardımda bırakıyor, huzurlu bir uykuya dalıyorum. Yarın yeni bir gün ve çözümleriyle geliyor.

UYUŞMA
Olası Neden: Başkalarını umursamamak. Sevgi vermemek. Zihinsel duyarsızlık.Yeni Düşünce Modeli: Duygularımı ve sevgimi paylaşıyorum. Herkesin sevgisine karşılık veriyorum.

UYUZ
Olası Neden: Başkalarının fazla etkisinde kalmak.Yeni Düşünce Modeli: Hayatın yaşayan, seven, haz dolu bir ifadesiyim. Benim, kendi kişiliğim var.

ÜLSER
Olası Neden: Korku. Yetersiz olduğuna dair duyulan güçlü inanç. Sizi ne yiyip bitiriyor?Yeni Düşünce Modeli: Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Barış ve huzur doluyum.

ÜRPERME
Olası Neden: Zihinsel kasılma. Geriye çekilme. Uzaklaşma arzusu. Beni yalnız bırak.Yeni Düşünce Modeli: Her zaman emniyetteyim ve güven içindeyim. Sevgi beni kuşatıyor ve koruyor.

VARİS Olası Neden: Bulunduğun durumdan nefret etmek. Cesareti yitirmek. Aşırı yük taşıdığını hissetme.Yeni Düşünce Modeli: Hayatı seviyorum ve özgürce hareket ediyorum.

VİTİLİGO (Ciltte beyaz noktalar)
Olası Neden: Ait olmama. Kendini her şeyin dışında hissetmek. Bir grubadahil hissetmemek.Yeni Düşünce Modeli: Hayatın tam merkezindeyim. Herkesle ve her şeyle sevgiyle bağlıyım.

YANMA
Olası Neden: Kızgınlık. Küplere binmek.Yeni Düşünce Modeli: Sevgi ve coşku doluyum.

YANIKLAR
Olası Neden: Kızgınlık. Alev alev öfke.Yeni Düşünce Modeli: İçimde ve çevremde barış ve uyum yaratıyorum. İyi hissetmeyi hak ediyorum.

YAŞLILIK SORUNLARI
Olası Neden: Toplumsal inançlar. Eski düşünceler. Kendim olma korkusu. Şimdiyireddetmek.Yeni Düşünce Modeli: Her yaşta kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Hayatın her anı mükemmel.

YATAĞI ISLATMA
Olası Neden: Ebeveyn korkusu. Genellikle baba.Yeni Düşünce Modeli: Bu çocuğa sevgi, şefkat ve anlayışla bakıyorum.

YILANCIK
Olası Neden: Başkalarının hayatına çok fazla karışmasına izin vermek. Kendini yeterince temiz ve iyi bulmamak.Yeni Düşünce Modeli: Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Hiç kimsenin, hiç bir şeyin üzerimde gücü olmasına izin vermiyorum.

YİRMİ YAŞ DİŞİ
Olası Neden: Sağlam bir temel yaratmak için gereken zihinsel hazırlığı yapmamak.Yeni Düşünce Modeli: Bilincimi, hayatın genişletmesine açıyorum. Gelişmek ve değişmek için hazırım. Ve bol imkanım var.

YUMURTALIKLAR Yaratıcılık noktası.Yeni Düşünce Modeli: Yaratıcılığımı dengeliyorum.

YÜZ Dünyaya gösterdiğimizi temsil ediyor.Yeni Düşünce Modeli: Kendimi olduğum gibi ifade ediyorum.

ZATÜRRE
Olası Neden: Umutsuz. Hayattan bıkkınlık. Duygusal yaraların iyileşmesine izin verilmemesi.Yeni Düşünce Modeli: Yeni düşünceleri kabul ediyorum. Bu an, yeni bir an.

ZONA
Olası Neden: Korku ve gerginlik. Aşırı duyarlılık.Yeni Düşünce Modeli: Dinginim ve huzurluyum. Çünkü hayatın akışına güveniyorum.

”ŞİMDİ, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE HASTALIK OLARAK ORTAYA ÇIKABİLECEK OLAN İÇİMDEKİ DÜŞÜNCE KALIPLARINDAN KENDİMİ BİLİNÇLİ OLARAK ÖZGÜR KILIYORUM.”