22 Eylül 2017 Cuma

Evde Bereket İçin


Hicri yılbaşını kutladığımız bu hayırlı günlerde, okullar açılmış, masraflar artmış, zorlu mevsim kış kapıya dayanmışken herkesin en çok ihtiyaç duyduğu bolluk&bereket konusunda bir okuma paylaşmak istedim. Okumayı bugün (akşam ezanına kadar) hayırlı bir gezegen saatinde ya da Pazar günü yine hayırlı bir gezen saatinde yapmanızı tavsiye ederim.
Güzelce abdest aldıktan sonra evimizin bereketi için niyet edip küçük bir (doğal malzemeden yapılmış olsun) kaba koyduğumuz bir miktar kalın tuzun üzerine 40 defa aşağıdaki duayı okuyup üflüyoruz. “Kim bu tuzu evinde bulundurursa, Allah’ın izni ile evde bereket hasıl olacaktır“ denir. Yeni yılın herkese her anlamda bereketli, güzel günler getirmesini diliyorum.
Okunacak dua:
“Lâ ilâhe illellâhül ğaniyyül hâdir razzâk. Lâ ilâhe illellâhül keriymül vâsiul vehhâbü züt tavl. Lâ ilâhe illâ hüvel cevâdül mütefaddıl. Ve sallelâhü alâ seyyidina muhammedin ve âlihi ve sahbihî  ve selleme tesliymâ.”

Yıldız Yükseltme, Kısmet açma,  Evlilik, İkili ilişkilerle İlgili Sorunlar,  Hacet Çalışmaları, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler ve her  türlü spritüel danışmanlık ilgili çalışmalarımız için iletişim : lenayla@outlook.com

16 Eylül 2017 Cumartesi

Dargınları Barıştırmak İçin


Cuma gecesi yani Perşembeyi Cumaya bağlayan gece yatsı namazının farzını kılıp son sünnete kalkmadan “Ya Rabbi filan kulun (anne adıyla söylemek iyi olur) bana dönsün ve muhabbet etsin” diye niyet edilip  Fetih Suresi okunmaya başlanır, ”zalike fethan kariba” ayetinden sonra 312 defa  ” Ya Rakib ” okunur ve ardından bir defa “Allahümme bi hürmeti kelamikel kadim ve bi hürmetike habibikel muhammedin mustafa il kerim ” okunup ardından tekrar dileğiniz dile getirilip Fetih Suresine kaldığınız yerden devam edip bitirir ve yatsı namazını tamamlarsınız. Çok etkili bir celp olup Allah izin verirse mutlaka sonuç alınır.Yıldız Yükseltme, Kısmet açma,  Evlilik, İkili ilişkilerle İlgili Sorunlar,  Hacet Çalışmaları, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler ve her  türlü spritüel danışmanlık ilgili çalışmalarımız için iletişim : lenayla@outlook.com

11 Eylül 2017 Pazartesi

Hayatınıza Aşkı ve Sevgiyi Çekmek İçin


Yeryüzünde ne kadar kadın ve erkek varsa hepsinin kalbini çekmek için aşağıdaki dua her sabah 3 kere okunur. Allah’ın izniyle hayretler içinde kalacağınız durumlar hasıl olur.

En azından açık günlerde hayırlı bir saatte mutlaka okumanızı tavsiye ederim, bir kaç ay içinde (kişiye göre değişiyor, daha kısa sürede de olabilir) farkı görürsünüz.

 “Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil azizil muteze bi uluvve izzehi azizen ve küllü azizin bi izzetillah ya’tezzune ya azizü teazzeztü bi izzetike fe meni’tezze bi izzetike fehüve azizün la zülle badehü ve menitezze biduni izzetike fe hüve zel’ilün innellahe kaviyyün aziz ve innehü le kitabün azizün ve yansurekallahu narsan aziza lekad caeküm resulün min enfusiküm azizün yuhıbbınehüm ve yuhısebınehü allahümme e’izzeni fiy uyuni halkıke ve ekrimni beynehüm ve lekad kerremna beni ademe ve innehü le kuranün kerim fiy kitabin meknun la yemessehu illal mutahharun tenzilün min rabbil alemin ve elkaytü aleyke muhabbeten minni ve litusne’a ala ayni iz temşi uhtike fetekulu hel uddulüküm ala men yekfuluhü ferecaneke ila ümmüke key tekarre aynuha ve la tahzene fekatelte nefsen fe neccannake minel gammi ve fetannake fetunen asallahu en yecale beyneküm ve beynel lezine adeytüm minhüm meveddetüm vallahu kadir vallahu gafurun rahim allahümme elif beyni ve beynel halaiki küllühüm ecmain kema ellefte beyne ademe ve Havva ve kema ellefte beyne İbrahim aleyhisselam ve sara ve hacer ve kema ellefte beyne musa ve turi sina ve kema ellefte beyne seyyidina muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve beyne alihi radıallahu anhüm ve ümmetihi rahimehümüllahu ve kema ellefte beyne Yusuf ve züleyha kad şeğefeha hübb ben inna leneraha fiy delalin mubin kalu tallahi tefteu tezkürü yusufe hattakune harazen ev tekune minel halikine ya temhısa ya temhısa ya meştaba ya betraşisa ya şelihusa ya meslehusa ya samedü kafiyen ahiyyen şerahiyyen azuniya asbavutin ali şeddayi ya mücliye azimil umuri la ilahe illa hüvel hayyul kayyum allahümme elkıl ülfete veş şefkate vel muhabbete fiy kulubi beni ademe ve benatı Havva ecmain hasseten (özellikle muhabbeti istenenin adı söylenecek) kalbe ehaztü ve akadtü cevarihanu bihakkı şehidallahu ve kul huvallahu ve hasbiyallahu ela inne hizbullahi hümül galibun ve sallallahu ala seyyidina muhammedil nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve selemle teslimen kesiren ila yevmiddin velhamdülillahi rabbil alemin”
Çalışmalarımıza katılanların yorumları için tıklayınız.

Yıldız Yükseltme, Kısmet açma,  Evlilik, İkili ilişkilerle İlgili Sorunlar,  Hacet Çalışmaları, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler ve her  türlü spritüel danışmanlık ilgili çalışmalarımız için iletişim : lenayla@outlook.com

1 Eylül 2017 Cuma

Her Esma Zikredilmez!


İnternetin yaygın kullanımı sayesinde Havas İlminden haberdar olmayan kalmadı. Gizli İlimlerin sırlarını (!) açıklayan yüzlerce site açıldı kitap basıldı. Uygulaması en kolay görünen Esma okumaları herkesin elinde, dilinde dolaşır oldu. Gerçekten de özellikle Arapça bilmeyenler için, hatasız okuma yapmak açısından Esmaül Hüsna okumak çok daha mantıklıdır. Esmalar sihirli değnek gibidir ama yanlış ve bilinçsiz okumalar yarardan çok zarar getirebilir ki bunu söyleyen yok!

Her esma okunmaz, zikir olarak çekilmez desek de ne yazık ki bir çoğunuz gidip asla zikredilmemesi gereken Celali esmaların okunmasının muhteşem (!) etkilerini, faziletlerini anlatan yanlış kaynaklardan bulduğunuz okumaları yapıyorsunuz.

Havasın, Esmaül Hüsna okumalarının temeli  bedene giren, insanlara musallat olan kâfir, suflî cinleri çıkarıp bedeni bu cinlerden temizlemek ve müslüman, iyi ruhanilerden, meleklerden yardım almaktır. El-Kahhar, el-Şedid, El-Müzil El Müntekim, El Mümit, El Kaim, El-Kavi, El-Kadir, Zül-Batşiş-Şedid, El-Muktedir gibi isimleri zikrederken melaike Azrail’den yardım istediğinizi ve onu çağırdığınızı biliyor muydunuz ? Bu isimlerin zikri Hz. Azraile aittir. Davetinize icabet edip de geldiğinde ne yapacağınız, nasıl göndereceğiniz konusunda bir fikriniz var mı ? Sizi üzen, zalim kişiye ceza vermeye çalışırken kendiniz yanmayacağınızı mı düşünüyorsunuz ?

Her Esmanın bir yardımcı meleği vardır. Dünyada her şey  ilahi bir düzen içinde işler. Ölüm meleği de, Kahır meleği de melektir ve bu düzen içinde görevlerini yapmaları doğaldır. Ama ölümün bizim bakımımızdan çok arzulanır bir şey olduğu söylenebilir mi ? Bile bile davet eder misiniz ?  Bu işler çocuk oyuncağı değil. Özellikle celali esmalardan uzak durun yoksa başınız beladan kurtulmaz. Bu kadar çok okuyorum niye her şey ters gidiyor diye düşünür durursunuz sonra.

Esma-i Hüsna okumada amaç hayatın devamlılığına uygun isimlerin zikredilmesidir. Yokluğa ve zulme, kahır ve gazaba neden olacak isimlerinden uzak durulmalıdır. İsimler; anlamlarına göre tecelli edeceğinden, kahır ve gazabı, yıkım ve ölümü davet edecek isimlerin zikrinden uzak durulması gerekir. Bu nedenle; İslam’da beddua yasaklanmış, “Mü’min ya hayır konuşsun yahut sussun” buyrulmuştur.

Özet olarak Anlamlarına göre,olumsuz esmâların zikrinden uzak durulmalı, hayata ve hidayete davet etmek dururken, dolaylı yahut doğrudan ölümü, kahrı, gazabı davetin haksızlık olacağı, zikri yapanın sorumlu tutulacağı unutulmamalıdır. Her türlü dua çıktığı merciye yani okuyana döner. Bunun anlamı siz birisine veya bir eşyaya beddua ederseniz, o kötü duanız önce sizde tecelli eder, demektir.  ”Yuvalarına ateş düşsün” derseniz, yuvanıza ateş düşecek demektir. Allah hidayet versin, akıl fikir versin derseniz, hidayet ve akıl önce sizde tecelli edecek, eğer hak ediyorsa, dua yahut beddua karşı tarafta da tecelli edecektir. Eğer beddua ettiğiniz kişi masumsa veya kendini korursa zarar gören sadece siz olacaksınız demektir. 

Havas ve Esmalar'la ilgili diğer yazımızı okumanızı tavsiye ederim : Havas İlmi

Hacet ÇalışmalarıDoğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler, Yıldız Düşüklüğü, Her  türlü spritüel danışmanlık, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  iletişim : lenayla@outlook.com