27 Şubat 2017 Pazartesi

Zihin Açıklığı İçin...


1- 786 besmele-i şerif bir bardak suya okunup sabah güneş doğarken içilirse zihnin açıklamasına ve ezber gücüne sahip olmaya neden olur .

2-Kim zekasının açılması niyeti ile 50 Ayetel Kürsiyi bir suya okunup içerse zekası artar. 

3- Aç karnına 20 defa Ya Rezzak okumak zekayı açar. 

4- Bir kaba 100 defa Ya Basiru ismi şerifi yazılıp daha sonra içme suyu ile silinip o su içilirse kişi gördüğünü çabucak ezberler , zekasında inkişaflar meydana gelir. 

5-Aşağıdaki ayetler içme suyuna okunup hem içilir, hem de bu suyla yemek yapılırsa özellikle bu sudan içen çocukların zekası müthiş derecede açılır.

“Elif lam ra kitabün enzelnahü ileyke li tuhricen nase minez zulumati ilen nuri bi izni rabbihim ila sıratıl azizil hamid , Allahillezi lehü ma fis semavati vema yestehıbbünel hayateddünya alel ahıreti ve yesuddüne an sebilillahi ve yebğuneha ıveca . Ülaike fi dalalin beıyd. Ve ma erselna min rasulin illa bi lisani kavmihi li yübeyyine lehüm fe yüdıllüllahü men yeşaü ve yehdi men yeşa'Ve hüvel azizil hakiym.”

6- Küçük çocuğun üzerine Ya Aliyyü ismi şerifi yazılıp bağlanırsa zekası açılır.

7- Ya Rakıyb ismi serefi temiz bir tabağa yazılarak suyla sildikten sonra sabah aç karnına içilirse zekayı kuvvetlendirir. Hatta zeka seviyesi oldukça düşük çocuklara yapılacak olursa zekası normal seviyeye yükselir .

8- Her gün 37 defa Ya Evvelü ismi şerifini zikreden talebe her zaman okuduğu yerde birinci olur.

9- “Ya Kayyumu Fela yetufü şey’ün min ilmihi vela yeu’duhu. Ya Kayyumu.” İsmi şerifini, unutkanlığa karşı günde 27 kez olmak üzere 40 gün hiç ara vermeden okunmalıdır.
Yeniay Kısmet, Bolluk&Bereket ve Şifa Çalışmalarımıza kayıtlar devam ediyor !

iletişim : lenayla@outlook.com

23 Şubat 2017 Perşembe

Anne-Babaya Hürmet- Annenin Duası


Dinimizde bu dünya ve ahiret hayatında mutlu olabilmenin en önemli şartlarından birinin anne-babaya hürmet olduğu gerek ayetlerle gerekse hadislerle anlatılmıştır.

Allah'u Teâlâ Kur'an-ı Kerîm'de, insanın kimlere karşı görevleri olduğunu sıralarken şöyle buyurur:

"Yüce Rabb'ın şöyle emretti; Yalnız Allah'a ibadet edeceksiniz, ana-babalarınıza iyilik yapacaksınız. Şayet bunlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlarsa sakın onlara "öf " dahi deme, yüzlerine bağırma, onlara tatlı söz söyle. Onlara, merhamet belirtisi olarak tevazu kanadını aç da, "Ya Rab, küçüklüğümde bana şefkat gösterdikleri gibi, sen de onlara merhamet et" de "(el-isrâ, 17/23-24)

21 Şubat 2017 Salı

"Besmele"nin Sırları


“Besmele” Bismillahirrahmanirrahim sözünün kısaltılmış şeklidir. Hayırlı bir işe başlarken, Allah-û Teâlâ’nın ismini anıp, bu mübarek isim ile başlamak anlamına gelir.
Besmele; “Esirgeyen, bağışlayan, lütuf ve ihsanını, rahmet ve merhametini eksiltmeyen” manâsındaki Rahman ve Rahim isimlerinden oluşmuştur.

Resûl-ü Ekrem (S.a.v.) Efendimiz Besmelesiz başlanan her işin bereketsiz olacağını hadislerinde şöyle belirtmişlerdir:

“Meşru işlerin her hangisi olursa olsun, Besmele-i Şerife ile başlanmazsa nasipsiz, güdük(hayrı kesik) olur” (Münâvi)

15 Şubat 2017 Çarşamba

En-Nafiu Sırları


Musa Aleyhisselam bir gün dişinin ağrısından dolayı Cenab-ı Hakk’a şikayette bulundu. Cenab-ı Hakk, Musa Aleyhisselam’a :

“Ya Musa, falan otu al, dişinin üzerine koy” buyurdu. Buyrulanı uyguladı, diş ağrısından hemen kurtuldu. Aradan bir süre sonra dişi ağrıyan Musa (a.s.) hemen otun yanına koşarak, otu alıp dişinin üzerine koydu, ağrı azalmadı, daha da arttı. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk’tan yardım diledi “Ey Rabbim, ilk defa ağrıyan dişimin üzerine şifa veren otu koymamı Sen buyurmuştun. Bu seferki uygulamamda ağrı daha da arttı. Bunun hikmeti nedir ?”

Bunun üzerine Cenab-ı Hakk:

11 Şubat 2017 Cumartesi

Şifa Çalışmalarına Davet

Bolluk&Bereket Çalışmalarımızı her hafta yeni arkadaşlarımızın aramıza katılmasıyla sürdürüyoruz. Her derdini, sevincini paylaşan bir aile gibi olduk diyebilirim. Birbirini hiç tanımayan belki de hiç tanımayacak, yurdun dört bir yanından insanın, her hafta aynı günde, aynı saatte, aynı amaçla buluşup, büyük bir zincirin bir halkası olarak, birbirlerinin iyiliği, bolluk ve bereketi için dua etmelerinin yarattığı enerjiyi, gücü ve huzuru tahmin edebilirsiniz. Herkes çok hevesli, keyifli ve hayatından memnun.  

Şimdi sıra geldi Şifa Çalışmalarına…

Yine haftada bir gün, akşam saatlerinde  bir araya gelerek yapacağımız Şifa Çalışmalarımıza :

·         Ruhen ve bedenen sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyenler,
·        Hastalar ve yakınları,
·        Stresli bir yaşamı olanlar,
·        Çok sık hastalanan, bağışıklığı zayıf olanlar,
·        Sürekli kötü bir şey olacakmış gibi kendini huzursuz ve mutsuz hissedenler,
·        Depresyona eğilimli olanlar,
·        Kötü alışkanlıklarından kurtulup daha sağlıklı bir hayat sürmek isteyenler,
·        Kendilerini ve sevdikleri insanları şifalandırmak isteyenler,
·        Endişeli ruh halinden kurtulamayan, pozitif düşünmeyi başaramayanlar,
·        Aşk acısı çekenler, her türlü negatif duygudan kurtulmak isteyenler,
·        Manevi yanını güçlendirmek isteyenler,


Kısacası hayatının her alanında maddi ve manevi açıdan şifa bulmak isteyen, birlikte yapılan duaların gücüne inanan ve bu olumlu enerjiyi yaşamına çekmek isteyenler katılabilir.

Katılım şartlarını öğrenmek için lenayla@outlook.com adresine yazabilirsiniz.

Kanser hastaları ve yakınları için ücretsizdir.

Uyarı : Çalışmalarımız herhangi bir tıbbi öneri, teşhis ya da tedavi içermez. Sağlık sorunlarınızda doktorunuza başvurunuz. 

iletişim : lenayla@outlook.com

9 Şubat 2017 Perşembe

Kötü Ahlak ve Alışkanlıklara Karşı


Sevdikleriniz kötü ahlak, huy ve kötü alışkanlıklarından kurtulması   için  Hud Süresi 75. âyeti okuyabilirsiniz.
Eşinizin, ailenizdeki bireylerin her kim olursa olsun, içki, kumar gibi kötü huylardan kurtulup, doğru yola yönelmesini sağlamak için, gönlünü Allah c.c sevgisi ile kuşatmak için okuyabilirsiniz. Bu Âyet-i Kerimi okuyanın  hanesine huzur gelir. Her anlamda duygusal ve ruhsal düşünce  ve kalben kişinin değişmesini sağlar.
İnatçı kişilerin inatlarından vazgeçmesini sağlar. Kısacası, madden ve manen ruhsal  ve bedenen sahip olduğu her şeyin değişmesini ve kişinin daha fazla Allah’a karşı yönelip yasaklardan ve yanlışlardan arınmasına büyük etki sağlar. Sizden nefret  edenlerin hoşgörüyle size bakmasını sağlar.

7 Şubat 2017 Salı

Yeniay Dilek ve Kısmet Çalışmaları


Yeniay başlangıç, umut ve değişim için en uygun zamandır. Özellikle gelecekle ilgili çalışmalarla, okul ve iş yaşamında başarı sağlamak, iş ve aşk kısmetinizin açılması, bolluk&bereketi hayatınıza çekmek, evlilik ve aile hayatınızın huzuru gibi konularda şifalanmak üzere adımlar atmanız için en uygun zamandır. Yeniayın doğum saati ile doğum saatinden sonraki kırk sekiz saat dileklerin daha kolay gerçekleşmesini sağlayan, güçlü bir çekim etkisi olan bir zaman dilimi olup iyi değerlendirilmesi gerekir.

Bu amaçla 30 Martt-6 Nisan tarihlerinde hep birlikte gerçekleştireceğimiz Yeniay Dilek ve Kısmet Çalışmasına katılabilir, dilerseniz daha sonra her ay bu çalışmalara katılarak Yeniayla birlikte topluluğun enerjisinden faydalanabilir ya da bu çalışmada öğrendiklerinizi kendiniz de tek başınıza uygulayabilirsiniz.

Çalışmaya katılmak için lenayla@outlook.com adresine yazabilirsiniz.

Not: Bolluk&Bereket Çalışmalarımıza katılanlar Yeniay Dilek ve Kısmet Çalışmasından indirimli olarak yararlanabilirler.

Açık günler için  iletişim : lenayla@outlook.com

4 Şubat 2017 Cumartesi

Esma-i Hüsna ile Tedavi


Esma-i Hüsna İle Tedavi Nasıl Yapılır?

Herhangi bir hastalığın tedavi edilmesi için evvela hastalık için hazırlanan ilaç verilir.Hasta, verilen ilaçları alırsa iyileşir, şifaya kavuşur.Ruhani ve manevi hastalıkların tedavisi de aynen buna benzer.Ruhani hastalıklarda hastalık hastalığın zıddı olan ilaçlar ile tedavi edilmelidir

Bu nasıl olmalıdır? Bunu bir örnekle açıklayalım:

Her şeyden korkan, tedirginlik içinde bir hastayı düşünelim! Bu hastanın ruhani yoldan tedavisi için, Esma-i Hüsna'dan ح م harfleri bulunan ismi şerifleri okuyarak tedavi edilmesi gerekir.Çünkü ح harfinin tabiatı soğuk ve rutubetli, م harfinin tabiatı kuru ve sıcaktır.

3 Şubat 2017 Cuma

Et-Tevvab Sırları


Anlamı : İşlediği günahlardan pişmanlık duyarak tevbe edenlerin tevbesini kabul eden.

Allah’ın rahmeti hiç durmaksızın devam eder. Çeşitli sıkıntılara uğrayan bir insan, ilahi rahmetin ulaşmasına mani olan kusuru kendinde aramalıdır.

Peygamber (s.a.v)’in hadislerinde, hacetlerin yerine getirilmesi ve insanların sıkıntılarından kurtulması için özel dualar vardır. Bu dualar, insanların günahlarından kurtulması ile Allah tarafından arzu ve isteklerinin yerine getirilmesi arasında güçlü bir vasıta durumundadır.

Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

“Artık Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. O sayede, gök üstünüze bol bol yağmur salıverir. Sizin mallarınızı ve oğullarınızı da çoğaltır. Size bağlar, bostanlar verir. Sizin için ırmaklar akıtır” (Nuh,10-12)