16 Aralık 2017 Cumartesi

Seri Etkili Hacet Duası


Bir kimse Cenab-ı Haktan acele bir hacetini isteyecek olursa Yasini Şerifin 78. Ve 79. Ayetini içine alan aşağıdaki dua ile Cenabı Allah’a dua ederse Allah (cc) o kimsenin duasına icabet ederek hacetini verir :

"Allahümme inni eselüke bi ismikel azimal azami ve nebiyyukel mükerremi siyyidina muhammedin Sallalahu Aleyhi ve Sellem en tefale bima ente ehlühü. Vela tefal b ima ene ehluhu inneke ehlüt takva ve ehlul mağfireti. Ve darabe lena meselen ve nesiye halkah kale men yuhyilizame ve hiye ramim. Kul yuhyihellezi enşeehu evvele meretin ve hüve bikülli halkın alim. Allahümme hafif anna sıklul evzar, verzukna matsetel verzukna matsetel ebrar ve sarrif anna vesna sel-leyl ven-nahar va’tik rikabena minel nari ve abaüna ve ümmehatüna bi rahmetike ya erhamur-rahimin. Ya Aziz Ya Saffar. Ya Kerim ve yes’el hacetehu.
Ellezi cealeleküm mineşşeceril ahdari naran fe iza entüm minhu tükudün. Eveleysellezi halakessemavati vel ardı bi kadirin ala en yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alim. İnnema emruhu iza erade şeyen en yekule lehü kün feyekün. Bismillahirrahmanirrahim.. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyyakenabudu ve iyyake nestain. İhdines saratel müstakim. Sıratellezine en amte aleyhim veleddallin. Amin… Ya hadiyel müdillin la hadi gayruke (7 defa) ihdinessıratel müstakim. Sıratellezine en amte aleyhim ve melektehum esraru esmaüke ya Rabbel Alemin ve yes’el hacetü.

Gayril mağdubi aleyhim veleddallin ya mübin (7 defa) Allahümme sahharali el mülke velmelekut la ilahe illa ente ya zel celali vel ikram. Ya Hay Ya Kayyum (3 defa) Bike esteğisu ya muğis eğisni (4 kez) Ya mücib ecib daveti vakti haceti ya erhamurrahimin (37 defa) Allahümme inni eselüke bi ismikel azimül azami ve nebiyyükel mükerremi muhammedin sallallahu aleyhi ve selem (4 kez) en tefal bima ente ehlühü vela tefal bima ena ehlühü, inneke ehlül takva ve ehlül mağfireti. Allahümmerzukna hayrud-dünya ve naimül ahreti ve tüb aleyna sekeratül mevti ya samiül esvat. Allahümme selimna ve sellim dinena vela teslüb vaktel nezi imanena vela tefnina indel mevti. Allahümmehfezna minel illeti fil gürbeti ve minel illeti indel iddeti ve minel şekaveti indel hatemi. Allahümme’calni mükessiran il zikrike mueddiyen lihakkike raciyen li va’dike haifen min vaidüke radiyen fi kulli halin anke. Ferric hemmi veksif gammi vakdi haceti ya kadil hacat ve ecib daveti ya mücibül davet bi hakkı hazihil sureti vağfirli veli valideye ve li cemiül müslimin vel müslimat ve mü’minine vel mü’minat inneke semiün karib mucibud davet bi rahmetike ya erhamurrahimin ve yesel hacetehu." 
Yıldız Yükseltme, Kısmet açma,  Evlilik, İkili ilişkilerle İlgili Sorunlar,  Hacet Çalışmaları, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler ve her  türlü spiritüel danışmanlık ilgili çalışmalarımız için iletişim : lenayla@outlook.com

Rızık Darlığının Giderilmesi


Rızık bakımından sıkıntıya düşmüş bir insan rızkının genişlemesi için aşağıda zikredeceğimiz duayı 40 defa tekrarlayarak Cenab-ı Haktan rızkının bollaşmasını isterse Allah (cc) o kimsenin samimi duasını kabul ederek duasına icabet eder, hacetini vermiş olur:

“Allahümme sahharli el mülke vel melekut la ilahe illa ente ya zel celali vel ikram ya hayyu ya kayyum bike estağisu ya mugisu eğinsi”

Yine bir kimse sıkıldığı veye daraldığı zaman, rızkının genişlemesi için aşağıdaki kısa duayı 37 defa okursa Allah (cc) hacetini vermiş olur :

“Ya mucibu, ecib da’veti vakidu haceti birahmetike ya erhamurrahimin”  

Yıldız Yükseltme, Kısmet açma,  Evlilik, İkili ilişkilerle İlgili Sorunlar,  Hacet Çalışmaları, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler ve her  türlü spiritüel danışmanlık ilgili çalışmalarımız için iletişim : lenayla@outlook.com


15 Aralık 2017 Cuma

Harflerin Sırları : Zayıflamak İçin

Bir yılın daha sonuna geldik, geriye sadece onbeş gün kaldı. Bu yıl da istediği kiloya inemeyenler olduğunu biliyorum. Siz de onlardan biriyseniz vakit kaybetmeden hemen aşağıdaki tertibe başlamanızı tavsiye ederim. Ben bir haftada 1 kilo vermeyi başardım ki fazlası iyi değil zaten biliyorsunuz. Harflerin sırları olduğunu bilenler için şaşırtıcı değil elbette. İnananlar Allah’ın izniyle çok hızlı sonuç alabilirler. Şüpheyle yapılan her amelse başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkum tabii ki. Açık bir günde Venüs ya da Güneş saatinde başlamak iyi olur. Arada yeşil çay ve tabii bol bol su içmeyi de ihmal etmeyin.

100 Estağfirullah, 7 Fatiha ve 11 İhlas okuduktan sonra sevabını Peygamber Efendimizin ruhlarına bağışlıyoruz. Her gün kullandığımız bir aynaya yazmayan bir kalemle “Sin” س harfi yazdıktan sonra  sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez bu aynaya bakarak 41 defa aşağıdaki duayı yapıyoruz:

“Ya Rabbim zayıfı şişmanlatan, şişmanı zayıflatan Sen’sin. Sin harfinin hatırına beni zayıflat. Ya Selam Ya Allah, Ya Selam Ya Allah, Ya Selam Ya Allah”

Hepsi bu kadar işte 😊 Düzenli uygulayan ve sonuç alan arkadaşlarımız yorum yaparlarsa başka arkadaşlarımıza da ilham olur, sevaba girerler. Nice sağlıklı günlere…  
iletişim : lenayla@outlook.com

2 Aralık 2017 Cumartesi

Yüz Güzelliği İçin Dua

Pazartesi akşam grup çalışmasında arkadaşlarımızla aşağıdaki güzellik duasına başladık. Duayı bulduğum kaynak oldukça iddialı şeyler söylemiş. 7 günde mucizeler yaratacak kadar etkili diyor. 6. günün sonu itibariyle mucize olmasa da yüze bir nur geldiğini, cildin gerçekten güzelleştiğini memnuniyetle söylemeliyim J Bana göre en ez 40 gün devam etmeli. Hatta sürekli de okunabilir. Zaten 5 dakikanızı bile almıyor, ne kaybedersiniz ki ? Yalnız siz siz olun güzelleşeceğim diye, verilen esmaları 3 den fazla, zikir şeklinde okumaya kalkmayın sakın.

Formül şöyle :

Yatsı namazından sonra (hayırlı bir gezegen saati tercih etmeye çalışalım) güzelce abdest alıyoruz. Euzü besmele çekip Peygamber efendimizin dualardan önce söylememizi tavsiye ettiği üzere  bir kez :
“Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab”
Anlamı: “Yüce, ulu ve lütufkâr olan Rabbimi tesbih ederim”
dedikten sonra 1 kez Fatiha Suresini okuyoruz. Ardından aşağıdaki 12 esmanın her birini  3 kez tekrarladıktan sonra ara vermeden diğerine geçiyoruz. Esmaların sırası çok önemli, buna dikkat edelim.
1- El Musavvir (3 kez)
2- El Latif (3 kez)
3- El Mücib (3 kez)
4- El Vedud (3 kez)
5- El Hamid (3 kez)
6- El Kadir (3 kez)
7- El Muktedir (3 kez)
8- El Batın (3 kez)
9- En Nur (3 kez)
10- Er Reşid (3 kez)
11- El Azim (3 kez) 
12- Er Rahman (3 kez)
okuduktan sonra yine 1 Fatiha okuyup ellerimize üfleyip yüzümü mesh ederek amin diyoruz. Allah kabul etsin.

Not : Ardından Peybamberimiz (S.A.V)'in Ebu Katade'nin genç kalması için lütfettiği aşağıdaki duayı da okuyabiliriz:

"Bismillahirrahmanirrahim. Efleha vecheke Allahümme barik lehu fi ş'rihi ve beşerihi"

Anlamı : Allah yüzünün güzelliğini arttırsın. Allah'ım saçını ve vücudunu kendisi için mübarek kıl.

Ebu Katade (ra) bu duanın bereketiyle yetmiş yaşında vefat ettiği zaman on beş yaşında bir genç gibi görünüyordu.iletişim : lenayla@outlook.com