2 Ağustos 2017 Çarşamba

Havas İlmi (Gizli İlimler) ve Şartları


Havas İlmi Kur'ân ve sünnet üzeri yapılan manevî bir tedavi şeklidir. Bir ismi de Rukye ilmidir. Rukyecilik Allah Resûlü (S.A.V)'in tedavi şeklidir. Bu tedavi, mânâ âleminin doktorlarından ve mürşidlerinden alınan himmet ile yapılır. Bir adı da Gizli İlimlerdir. Allah'ın ilmidir, bu ilme sahip olmak için uzun bir eğitim sürecinden geçilir. Allah Teala'nın sırlarından önemli bir kısmı ; harflerinde, isimlerinde ve Ayeti Kerimelerinde olup, bu sırları da Salih kullarına ihsan eder. Nitekim Allah c.c. Kuran-ı Kerimde mümin Suresinin 60. Ayeti Kerime sinde şöyle buyurur: 

"Bismillâhirrahmânirrahîm. Udûnî istecib leküm. (Bana ibadet ve dua edin ki, karşılığını vereyim). "

Bu ilmi öğrenebilmek için bir öğretici bir mürşid esastır. Havas ilminin esası, bedene giren, insanlara musallat olan kâfir, suflî cinleri çıkarıp bedeni bu cinlerden temizlemektir. Allah tarafından verilen bir ilimdir. Elde edilmesi çok zordur.

Havas alimleri fizik âlemindeki doktorlar gibidirler, onların kendilerine has metodları vardır.
Kur’an’ı kerim’deki Sure-i Şerifelerin ve Ayeti Kerimelerin, Esma-i ilahiyye ve Evrad ı celilelerin hassa ve te’sirlerini konu edinen bu mübarek ilim 80 küsur İslami ilimden birisidir. Havas ilminin geçmişi Sahabe ve Tabiin dönemine kadar uzanır.

Hz. Ali, Hz. İbni Abbas ve Hz. İbni Selam gibi bazı Sahabiler ile Tabiinden Hasan Elbasri, Mukatil ibn-i Süleyman ve kelbi, Ca’fer Essadık gibi bazı Zevatı Kiram bu ilimle uğraşmışlardır. Sonraki asırlarda İmam Ahmed Elbuni, Şeyhi Ekber Muhyiddin’i Arabi, İmamı Deyrebi ve büyük Muhaddis İmamı Abdullah Yafii ile Ebu bekr İbni Vahşiyye ve Celdeki gibi büyük Alimler ve mübarek Veliler bu sahada kıymetli Eserler te’lif etmişlerdir. 
Alimlerin çoğu bu ilmi gizli tutarak “ bu ilmi cahil, münafık ve basireti kör olanlardan sakının, çünkü onlar bu ilmin kıymetini bilmeyip hor ve hakir görerek inkar ederler” demişlerdir.

Havas İlmi, maddi bilim dallarından, insan ve anatomisini, matematik bilgisi, fizik, astronomi kimya ve doğa bilimini, manevi bilim dallarından ise;
1- Ebced İlmini
2- Cifr İlmini
3- Esma-ül Hüsna İlmini
kapsar ve bu bilgileri Kur-an’ı Kerim’in (bize göre “SIR” olarak adlandıracağımız) ilmiyle sentezleyerek maddi ve manevi çözümler üretir. Kur-an ‘ın Zahiri yüzü “Görünen” yüzüdür, batıni ise “Gizli” olan yüzüdür. Işte Havass İlmi de bu gizli olan bölümdedir.

Bu ilmin şartları Ulemaların temel kaideleri üzerine kurulmuş olup, bu şartlara uyulmazsa yapılan ameller gerçekleşmez. 

Havas ilmiyle amel etmenin bazı şartları olup, bu şartların çoğu yerine getirilmediği sürece yapılan bir amel asla gerçekleşmez. Başlıca şartları:
1. Kesin karar
Yapacağın bir amelden hiçbir zaman şüphe etmemek. Çünkü şüphe yapılan bir ameli bozar. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

Üdullâhe ve entüm mûkinûne bil icâbeh. (Allah'a c.c dua ederken kabul olacağına inanarak dua ediniz).

Bu hadisi şerife uyarak, imanı kamil ile amele başlamak ve kalben inanarak Allah'a (Celle Celalüh) yönelmelidir.
2. Sabır etmek
Bıkmadan, yorulmadan, usanmadan, tam sabır ve rabıta ile başlamış olduğun işin muvaffakiyetle neticelenmesine kadar devam etmelidir. Allah Teala hazretleri Kuran-ı Kerimde şöyle buyurmuştur:

"Yâ eyyühellezîne âmenus birû ve sâbirû ve râbitû vette kullâhe lealleküm tüflihûn. (Ey İman edenler! Sabredin ve sabırlı olma yarışında ileri geçin ve bütün varlığınızla Allah c.c.'a bağlanınız. Ve Allah'tan korkun ki, kurtuluşa erişesiniz. Sure-i Al-i İmran, Ayet 200)."

Çünkü çalışan amacına ulaşır ve her çalışanın da bir nasibi vardır. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: “Men sabera zafera. (Sabır eden zafer bulur).”
3. Sır saklamak
Ne yapacağını ne okuduğunu veya üzerinde çalıştığın bir işi hiç kimseye söylememek ve sezdirmemek lazımdır. Hazreti Muhammed (s.a.v.) efendimiz şöyle buyurmuştur:

İsteînû alâ kadâi havâyiciküm bil kitmân. (Hacetlerinizin husule gelmesi için, sırrınızı saklamakla yardımcı olunuz).
Ameli tenha ve kimsenin görmediği bir mahalde yapmak. Hiç kimseyede şöyle böyle yaptım yahut da şunları bunları yaparım deme! Hazreti Ömer r.a. efendimizin; "Sırrını saklayan kendinden emin olur" sözü meşhurdur.
4. Müttaki olmak
Elden geldiğince Manevi yolda yükselmek ve başarıya ulaşmak takva ile olur ki, Cenab-ı Hak, Taha Suresi'nin 132. Ayeti Kerimesinde:

"Vel âkibetü littakvâ. (Güzel akıbet takva ile elde edilir)."

diye buyurmuştur. Bunlarda haram yememek, helal yiyip içmek, gıybetten kaçınmak ve gıybet etmemek, yalan söylememek, sıdka ve nasihate önem vermek, kötü gözle bakmamak, insanlara eziyet etmemek ve eziyete dayanmak, insanlara şefkat ve merhametle bakmaktır.
5. Acele etmemek
Yapacağın bir ameli acele etmeden huzuru kalp ile yapmak, zihnindeki bütün düşüncelerden (Aile, mal, sevinç, korku, üzüntü vb.) uzak olup, kuvvetini himmetini, iradeni ve arzunu bir noktada topla ki, muradın hasıl olsun. Yaptığın işi severek ve isteyerek yap. Alelade baştan savma yapılan işlerden hayır gelmez.
6. Temiz olmak
Devamlı taharet üzere olmalı, bedenin, elbisen ve olduğun yer, hele hele kalbinin temizliğine çok dikkat et.
7. Teşhis etmek
Bir kimseye şeriat edepleri dahilinde muhabbet, celp, davet, hastayı iyileştirmek veya buna benzer ameller yapmak istediğin zaman o kişinin rengini, suretini, boyunun uzunluğu ve kısalığını yaşlı veya genç olduğunu teşhis (tanımak) edersin. Teşhis isim vermekten daha tesirli olup, daha da tesirlisi teşhis ve isimleri beraber kullanmaktır.
8. Riyazetli olmak, Oruç Tutmak
Hayvan eti ve hayvandan çıkan süt, bal, yumurta ayrıca soğan, sarımsak veya bunlara benzer kokusu kötü olan gıdalar yememek, midenin de boş ya da gereğinden fazla tıka basa tok olmaması lazımdır. Tutulacak orucun gün sayısı her amele göre değişir. İftar ve sahurda mükellef sofralar kurarak oruç tutulmaz.
9. Amel zamanını bilmek
Yapılacak amelin gününü ve saatini iyi tayin edip, Gezegenlerin*  özelliklerine göre yapmak, gerekli tütsüleri yakmak. Ayrıca amel günü . hayırlı (açık**) bir gün olmalıdır.
10. Kıbleye yönelmek

Bir amel yaparken kıbleye doğru yönelerek yapmak gerekir.


**Açık günler : “Keşke başka bir şey dileseydim olacakmış” dediğimiz günler vardır ya hani, işte açık günler gökyüzündeki gezegenlerin uyumlu olduğu, duaların daha çabuk kabul gördüğü bu gibi özel günlerdir. Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler, Her  türlü spritüel danışmanlık, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  iletişim : lenayla@outlook.com

2 yorum:

  1. Merhaba bu açık günlere nasıl ulaşabilirim, Bunun hesaplamasını öğrenmenin bir yolu var mı yardımcı olursanız sevinirim?

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. Merhaba, lenayla@outlook.com adresine yazarsanız ücretli olarak temin edebilirsiniz. selamlar...

      Sil