27 Temmuz 2017 Perşembe

Eşin, Sevgilinin İlgisi ve Muhabbeti İçin


İkili ilişkilerde, evliliklerde en sık rastladığımız şeylerden biri ne yazık ki “ilgisizlik” ve elbette özellikle de erkeklerin ilgisizliği. İlişkinin başında bazen ilgisiyle sizi bunaltan adamın zamanla bazı şeyleri zoraki, mecburen yapmaya başlaması, gözünü tv den, telefondan ayırmadan sizinle konuşması, siz bütün planlarınızı ona göre ayarlarken onun lutfeder gibi sizi iki araya bir dereye sıkıştırması, eski iltifatlardan eser kalmaması, günde 5 kere arayıp 15 kez mesaj yazarken bu sayıların giderek azalması… Erkek artık çantada keklik olan kadın için çaba sarf etmeye gerek duymaz.  Kadınların en büyük kabuslarından biri böylece başlar.  “Beni eskisi gibi sevmiyor mu, başka biri mi var” vs tarzı senaryolar yazılmaya başlanır. Siz de böyle hissediyor biraz daha ilgi çekmek istiyorsanız aşağıdaki tertibi denemelisiniz. Tek dez avantajı istemediğiniz başka bir takım erkeklerin de ilgisini çekme ihtimalinizdir. O yüzden okumadan önce isim verip ilgisini çekmek istediğiniz kişiye niyet edin ki başınız ağrımasın diyeceğim ama yine de garanti edemeyeceğim. Evlilik teklifi almak, herkes tarafından beğenilmek ve kısmetin açılması için de niyet edip o amaçla da okunabilir.

Kıbleye yönelip 10 İstiğfar, 3 Salavat, 1 Fatiha, 3 İhlas, 7 Ayetel Kürsi 7 Felak, 7 Nas Suresi, 3 kez aşağıdaki Kudduriye Duası ve ardından 1000 adet Ya Vedud okunarak bir rimel ya da eyeliner üzerine üflenir. Açık bir günde (açık günler duaların kabul olduğu günler olup bazı arkadaşlarımızın sandığı gibi güneşli, havanın bulutsuz olduğu  günler değildir 😊 ) ve Güneş ya da Jüpiter saatinde okunması tavsiye edilir.


Bismillahirrahmanirrahim.
Allâhümme yâ Alîmu yâ Azîmu yâ Rahmânu yâ Rahîmu yâ Kuddûru ente Rabbi ve ilmike hasbi feni’mer-rabbû rabbi ve ni’mel hasbû hasbî tensuru men teşâu ve inneke entel azîzur-rahîm. Yâ Kuddûr(3) Ve es-elukel azameti vel-harekâti ves-sekenâti vel-kelimâti vel irâdâti vel-hazarâti min eş-şekûri kâne vez-zunûni vel-evhâmi ve zulzilû zilzâlen şedidâ. Yâ Kuddûr(3) Ve iz yekûlul münâfikûne vellezîne fî kulûbihim meredun mâ veadenallâhü ve resûlühü illâ gurûrâ. Yâ Kuddûr(3) Veftahlenâ feinneke hayrul-fâtihîn. Vağfirlenâ feinneke hayrul-gâfirîn. Verhamnâ feinneke hayrur-râhimîn.Sebbitnâ vensurnâ ve mehhirlenâ hâzâ emrî ve sehherel bahreyni li mûsa ve sehheretil cibâlu vel-hadîdi li dâvuder-rîhi vel-cinni vel-insi li süleymâni ve sehheretis-sakaleyni Muhammedinil Mustafa s.a.v Yâ Kuddûr(3) Ve sehhirlenâ küllün fil-bahri hüve leke fil-ardi ves-semâi vel-mülki vel-melekûti külle şey’in bimâ kesebet bi hakkı Kâf Hâ Yâ Ayın Sad. Vensurnâ feinneke hayrun-nâsirîn. Verzuknâ ve ente hayrur-râzıkîn. Vehdinâ ve neccinâ minel-kavmiz-zâlimîn. Yâ Kuddûr(3) Veheblenâ rîhan tayyiban kemâ hıye fî ılmike venşur aleynâ min hazâ-ıni rahmetike verhamnâ bihâ hamlil kerâmâti meas-selâmeti vel-âfiyeti fîd-dünya vel-âhireti. Yâ Kuddûr(3) Allâhümme yessirlenâ umûrenâ mear-rahmeti li kulûbinâ ve eydinâ ves-selâmeti ve künlenâ hâceten fî seferinâ ve halîfete fî ehlinâ vetmun alâ vucûhi a’dâınâ vemsehûhüm kulûb. Yâ Kuddûr(3) Şâhetil vucûhü lil hayyil kayyûm. Vekad hâbe men hamele zulmâ.Tâ Sîn Mîm.Hâ Mîm Ayın Sîn Kâf meracel bahreyni yeltakıyâni beynehümâ berahün lâ yebğıyâni.Hâ Mîm(3) el emru ve câen-nasru fealeynâ lâ yunsarûn. Yâ Kuddûr(3) Bismillâhirrahmânirahîm.Hâ Mîm.Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil alîm.Ğâfiriz-zenbi ve kâbilit-tevbi şedîdil-ikâbi fein tevellev fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hu.Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm. Bismillâhirrahmânirahîm.Yuhibbûnehüm kehubbillâhi vellezîne âmenû eşeddü hubben,lillâhi ve ihsânihî ve ehibbâı ve ihvâni minel mü’minîne vel mü’minâti billâhil-aliyyîl-azîm.Ve tekabbel kitâbin nekalehüllâhü azze ve celle ve nekaler-resûle erselehüllâhü azze ve celle.Ve tekabbel burhân ezherehüllâhü azze ve celle ve bihî lâ ilâhe illallâh.Ve izzetillâhi ve azametillâhi ve sultânillâhi ve sıatillâhi ve hükmillâhi ve afvillâhi ve ihsânillâhi ve kudretillâhi ve enbiyâillâhi ve melâiketllâhi ve kütübillâhi ve resûlillâhi ve eûzubillâhi min ğadabillâhi ve ıkâbillâhi ve sehâtillâhi ve nekâlillâhi ve min kitâbillâhi kad sebaka ve min zevâli ni’mete ve mûcibâtil-heleketi vel-fadîhati fîd-dünyâ vel-âhireh. Ve eûzubillâhil-azîm minel ehli ve mâli vel-veledi ve ınde muâyeneti melekil mevti aleyhisselâm Ve eûzubillâhil-azîm min şerri külli zî şerrin ve min şerrin mâ ehâfu ve ahzeru ve min şerri fesakatil-arabi vel-acemi ve min şerril-cini vel-insi veş-şeytâni ve min şerri iblîse ve cünâdihi ve min şerris-selâtîni ve enbâıhim ve mimmâ yenzilu mines-semâi vemâ ya’rucu fîha.Ve min şerri mâ yelicu fil-leyli ven-nehâri vemâ yahluku fîha.Ve min şerri külli dâbbetin ente ahizun binâsiyatiha inne rabbî alâ sırâtın mustakîm.Allâhümme innî estecebtü bike min şerri külli şey’in halaktahü ve ehtarisu bike minhüm. Ve eûzubillâhil-azîm minel ğaraki vel-hedmi vel-fedmi vel-hasfi vel-hicâreti vez-zelâzili ves-sayhati vel-fitneti ves-savâıki vel-cunûni ve cemîı envâıl belâı fîd-dünya vel-âhireh. Ve eûzubillâhil-azîm min ğadabillâhi ve min şerri mâstafâse minhül-melâiketül-mukarrebûne vel-enbiyâu vel-murselûne ven-nebiyyu Muhammedun abduke ve resûlike ve nebiyyuke ve es-elukel-hayre küllehâ lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke Muhammedun abduke ve resûlike lâ ilâhe illallâhü vahdehu lâ şerîke lehü ilâhen vâhiden ehaden sameden ferden vitren lem yettahız sâhıbeten velâ veledâ. Allâhümme innî es-eluke bi esmâikellezî lâ ilâhe illâ hüver-rahmânur-rahîm.Lehü mülküs-semâvâti vel-ard.Ve hüve alâ külli şey’in kadîr.Ve haşeat lehül-esvât.Ve vecelet lehül-kulûb.Yâ âyezî min külli kurbetin ve yâ sâhıbi fî külli şiddetin ve yâ ilâhi ve ilâhe âbâı ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe vel-esbâti ve mûsâ ve hârûne yâ şâhide külle necvâ. Allâhümmes-tecib bihakkı ismikel azîm.Ve bi hürmeti ısâdikes-sâlihîn. Yâ erhamer-râhimîn ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihit-tayyibînet-tâhırîn. Birahmetike yâ erhamer-râhimîn vel-hamdülillâhi rabbül alemin.    

Duanın Diğer Etkileti :
Uzakta bulunan insanı, acele yanına getirmek isteyen, akarsu (dere) kenarına giderek, 41 kere okuyup, Yarabbi bu suyun aktığı gibi filanın kalbi ve gönlü bana böyle aksın derse, hakkında dua okunan kişi mutlaka niyet ve kast edilen yere gelir,

Bir erkeğin yada bir Kadının kısmeti bağlıysa bu dua yazılarak üzerinde taşımalı,tez vakitte kısmeti açılır, hayırlı talipleri çıkar, (arapçası yazılacak)

Paranın bereketli olması için,yazıp üzerinde taşınır.

Cümle alem düşman olsa, üzerinde taşıyana karşı ağzı dili bağlanır.Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler, Her  türlü spritüel danışmanlık, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  
iletişim : lenayla@outlook.com

4 yorum:

 1. merhaba hocam duanın içinde üç yazıyor o kısımlar üçer kezmi okunacak selamlar

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba :) Evet üç kez tekrar ediyoruz Ya Kuddur Ya Kuddur Ya Kuddur" şeklinde... sevgiler...

   Sil
 2. merhaba bu duanın arapçası yazılacak demişsiniz ya latincesiyle olur mu acaba arapça yazmayı bilmeyenler için

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Maalesef :( yazıda belirtildiği şekilde olması gerekiyor.

   Sil