30 Temmuz 2017 Pazar

Câmi Kasemi


Câmi' Kasemi diye isimlendirilen bu yüce kasem hayır amelleri için kullanılır. Hayırlı bir amele başlarken amelinin başarılı olması için bu kasemi okursan, amelin daha etkili olur.

Câmi' Kasemi :

Aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhır rûhaniyyetir rahmâniyetin nûrâniyyeti zevî ezzevâti ellatîfetil mülkiyyeti ven nüfûsiz zekiyyetil kâimeti bitesârîfil ve hakâiki meânîhel meknûnetil hâkimeti alet tâifil a'dâdi ve dekâiki avârifihel mahzûnetil müsteaddetil hudûsi ve cûbi tertibîhâ bi izni masrafil küllil mahsûsati bi havâssi tabâiıhâ alâ efrâdihâ ve terkîbihâ. Yâ fülân eınnîl esmâ-e cemîahâ elletî hiye merâkizel büyûtil münkadimeti illâ mâ ecebtüm da'vetî ve kadaytüm hâcetî bis sürati vel aceleti bil kudretil ilâhiyyetil ahadiyyetis samediyeh. Âlin şelin ya'yûbeyhin behin yûmûhin beyhin beyheyhin bitekhin bitekfâlin bisa'yin ka'yin mimyâlin mutîın yâ âlin celle zeryâlin ıhtaraka men asâ ismike yâ Allâh aksmtü ve azemtü aleyküm meâlimel ğaybi veş şehâdetil kebîril müteâli ihdurû vefalû kezâ ve kezâ ve illâ sellattü aleyküm esmâ-el kahri elletî mâ semaahâ rûhul âhara saıkan min heybeti celâlillâhi teâlâ ecîbû bârakallâhü fîküm ve aleyküm. Eselüke allâhümme yâ rabbel erbâbü yâ mâlikel mülki yâ âlimed damâiril muttaliı alâ mâ tekkenehüs serâiri yâ mürsilis sehâbi yâ kef he ye ayın sat yâ ha mim ayın sin kaf entellâ hüllezî lâ ilâhe illâ ente sehhirlî ubeydekel mü'minînet tâiîne li emrikes sâmiîne li kitâbike li yakdû hâcetî serîan âcilen yâ zel batşiş şedidi vel kuvvetil kâhiril kâdiri inneke alâ külli şeyin kadîr. Allâhümme yâ men hüve ehûnün kâfün edümme hamme hâün âmîn.Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esma Çalışması, Açık günler, Her  türlü spritüel danışmanlık, Kısmet açma,  evlilik, ikili ilişkilerle ilgili çalışmalarımız için  iletişim : lenayla@outlook.com

2 yorum:

  1. Lena abla kısmet çalışması yapmıştık dört ay önce . çok şükür bana değer veren biriyle tanıştım Rabbim senide hiç sıkıntıda koymasın. Ama biraz maddi sıkışıklığımız var Vakıa her gün okuyorum başka ne okuyayım ?

    YanıtlaSil
  2. Fetih, Rahman, Yasin okuyun bol bol. Esma çalışması da yaptırın mutlaka. Allah yardımcınız olsun inşallah.

    YanıtlaSil