9 Temmuz 2017 Pazar

Duaların Kabul Olması İçin


Allâhü Teala’nın bir meleği vardır; bu melek “Ya Erhamerrahimin” diyen kimseleri takip eder. Bir kimse ” Ya Erhamerrahimin ” kelimesini üç defa söylerse melek:
“Ya Erhamerrahimin olan Rabbin sana yöneldi. Ne dileğin varsa iste” "Ya Erhame'r Râhimîn" (Ey merhamet edenlerin en merhametlisi) der. Dualardan önce okunur.

4 defa ''Elhamdülillahi rabbil alemin'' derseniz arşdaki melekler yaptığınız duaya amin derlermiş.Kim onu üç defa söylerse, ona:"Allâh karşındadır; O'ndan ne istersen iste.." der!
Nevevî, Ezkâr, 343 (Hâkim'den)

“Bismillahirrahmanirrahim; Ve bihakki
Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi heybeti
Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi menzileti, Bismillahirrahmanirrahim. İrf'kadri ve yessirli emri veşrah sadri ve men hüve KAF HA YA AYIN SAD; HA MİM AYIN SİN KAF, ELİF LAM MİM, ELİF LAM MİM SAD, ELİF LAM MİM RA, HA MİM. Allahüla ilahe illa hüvel- hayyül kayyum. Bi-siiril heybeti vel kudreti ve bi-sırril ceberuti vel azameti ic-al-ni min ıbadikel müttakın ve ehli taatikel mühıbbın vef-al lı (Burada dileğinizi söylüyorsunuz) yarabbel alemin. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihı ve sahbihı ve sellim”  Yüce mevla'ya dua ettiğinizde önemli bir talebiniz olduğunda ya da Kur'an okuduğunuzda, bu duayı okuduğunuzda daha çabuk kabul olunacağı umulur…
Hacet Çalışmaları, Bolluk&Bereket ÇalışmalarımızŞifa Çalışmalarımız, spritüel danışmanlık, doğum kodu Esmalarınız, açık günler, kısmet açma, iş bulma, başarı&terfi, evlilik, alım-satım işleri, ikili ilişkilerle ilgili sorunlarınız için  iletişim : lenayla@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder