3 Şubat 2017 Cuma

Et-Tevvab Sırları


Anlamı : İşlediği günahlardan pişmanlık duyarak tevbe edenlerin tevbesini kabul eden.

Allah’ın rahmeti hiç durmaksızın devam eder. Çeşitli sıkıntılara uğrayan bir insan, ilahi rahmetin ulaşmasına mani olan kusuru kendinde aramalıdır.

Peygamber (s.a.v)’in hadislerinde, hacetlerin yerine getirilmesi ve insanların sıkıntılarından kurtulması için özel dualar vardır. Bu dualar, insanların günahlarından kurtulması ile Allah tarafından arzu ve isteklerinin yerine getirilmesi arasında güçlü bir vasıta durumundadır.

Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

“Artık Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. O sayede, gök üstünüze bol bol yağmur salıverir. Sizin mallarınızı ve oğullarınızı da çoğaltır. Size bağlar, bostanlar verir. Sizin için ırmaklar akıtır” (Nuh,10-12)


Bu ayette Allah (c.c) servet ile kuvveti, istiğfar etmeye bağlamıştır.

Başımıza gelen meşakkat ve sıkıntıların kaynağının günahlarımız olduğunu düşünmemiz gerekir.

Mihnet ve meşakkate uğrayan bir insan, bunun kendisi için bir hayır olduğunu görerek sevinmelidir. İşte bu hali, Allah’ın nezdindeki derecesinin yükselmesi demektir ki bu makam peygamberlerin ve onların varisleri olan alimlerin makamıdır.

Allah Tövbe Edenleri Sever

“Muhakkak ki  Allah, hem çok tevbe edenleri, hem de çok temizlenenleri sever.”  (Bakara, 222)

“Allah’tan mağfiret dileyin, sonra da O’na tevbe edin. Kuşkusuz Rabbiniz size yakındır ve duaları da kabul edendir.” (Hud, 61)

“Ey mü’minler!  Saadete ermeniz için hepiniz tevbe ederek, Allah’ın hükmüne dönünüz.” (Nur, 31)

“Biz ancak kafir ve nankörleri cezalandırırız” (Sebe, 17)

Tövbe etmenin üç şartı vardır :

1- Günahı terk etmek.
2- Günahı işlediğine pişman olmak.
3- Ebedi olarak o günahı bir daha işlememeye kararlı olmak.

Sırları :
 Adedi 409, saati Müşteri’dir. Her gün sabahları belirtilen miktarda “Ya Tevvabü” diye zikre devam eden kimse Allah’a karşı isyan içindeyse Cenab-ı Hakk onu isyan bataklından kurtarır. İşlerinde başarıya ulaşır. Devamlı zikreden kimsenin dünyevi ve uhrevi işleri yoluna girer. Maişet ve geçim darlığı çeken, her namazdan sonra 41 defa “Ya Tevabbür rahıym” diye zikrederse, Cenab-ı Hakk rızkına genişlik ve bolluk ihsan buyurur.

 İşlediği günah yükünün altında ezilen kimse bu eziklikten kurtulmak için bu ismi vird ederek okumalıdır. Günün birinde kendisine gaiplerden bir ses şöyle seslenecektir: “Ne güzel bir kulsun, tevben kabul edilmiştir.”

Bu ism-i celil yazılarak haram yiyip içenlere yağmur suyu ile içirilirse, yaptığı pis işlere karşı nefret duyarak tövbekar olur.

-Alıntıdır-


Bolluk ve Bereket Çalışmalarımız


iletişim : lenayla@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder