4 Şubat 2017 Cumartesi

Esma-i Hüsna ile Tedavi


Esma-i Hüsna İle Tedavi Nasıl Yapılır?

Herhangi bir hastalığın tedavi edilmesi için evvela hastalık için hazırlanan ilaç verilir.Hasta, verilen ilaçları alırsa iyileşir, şifaya kavuşur.Ruhani ve manevi hastalıkların tedavisi de aynen buna benzer.Ruhani hastalıklarda hastalık hastalığın zıddı olan ilaçlar ile tedavi edilmelidir

Bu nasıl olmalıdır? Bunu bir örnekle açıklayalım:

Her şeyden korkan, tedirginlik içinde bir hastayı düşünelim! Bu hastanın ruhani yoldan tedavisi için, Esma-i Hüsna'dan ح م harfleri bulunan ismi şerifleri okuyarak tedavi edilmesi gerekir.Çünkü ح harfinin tabiatı soğuk ve rutubetli, م harfinin tabiatı kuru ve sıcaktır.




Esma-i Hüsna’dan bunların karşılığı olan ismi şerifler:

‘’El-Hayy, El-Mennan, El Haliym, El Mü’min’’ ismi şerifleridir. Hasta olan, korku ve tedirginlikten şifa bulmak için bu ismi şerifleri:’’El Hayy, El Mennan, El Haliym, El Mü’min’’ diye 48 defa, İsmi Azam olan lafza-i celal Allah ismi şerifini 66 defa okuyup:

‘’Ey Allah’ım okuduğum ismi şeriflerin ve ismi a’zamın hürmetine içinde bulunduğum hastalıktan beni kurtar ve bana şifa ver’’ diye dua edilir. Ondan sonra önceki okunan isimler 48 defa Allah ismi şerifide 66 defa tekrar okunarak sona erdirilir.

Diğer hastalıklar için de bu uygulama geçerlidir.Bu bir örnek olarak verilmiştir:

Aç olan Es Samed ismi şerifi ile, yolunu şaşıran El Hadi, El Mürşid, Er Raşiyd isimleri ile, fakir olan El Ganiy, El Muğniy, El Mü’minü, Zit tavi isimleri ile, zayıf kimseler El Kaviyyü, El Metin ismi şerifleri ile, zelil kimseler El Kahhar, El Kadir isimleri ile, cahil kimseler El Alim, El Alimü, El Muhsıy isimleri ile hastalıklarına şifa aramalıdırlar.


-Alıntıdır-






iletişim : lenayla@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder