28 Mart 2017 Salı

Receb Ayı ve Regaib Kandili


Receb Ayında Kılınacak Namaz
Receb’in; 1’i ile 10’u arasında, 11’i ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak 10’ar rek’at toplam 30 rekat Hâcet namazı kılınır.
Bu namaz, mü’min ile münâfığı ayırır. Bu 30 rek’at namazı kılanlar, hidâyete ererler. Münâfıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rek’at namaz Rasûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) berberi, Selmân-ı Pâk (r.a.) Hazretleri tarafından rivâyet edilmiştir.
İlk ikisinde Fatiha dan sonra bir Kafirun suresi + üç İhlas süresi ile kılınır. 

Son 10 u da üç Kafirun+ üç İhlasla kılınır.


Sevabı: "Ey Selman inanarak kim böyle namaz kılarsa Allah günahlarını affeder bütün ayı oruçlu tutmuş ihsan eder Bir dahaki seneye kadar namazdan hiç ayrılmamış gibi yazar.

Bir sene boyunca namazda gibi her gün Bedir şehitlerinden bir şehidin ameli kadar sevap yazar,

Bin derece yükseltir.

Cebrail as bana haber verdi "bu namaz müşriklerle munafiklarla sizin aranızda bir nişandır sizi onlardan ayırır.

Namazın sonunda Allah'tan ne istersen verilir.

Namazı kılanca,Cehennemle arana 70 perde konulur her perde yerle gök arasi kadardır.

Kıldığın her rekata 1 milyon rekat sevabı yazılır.

Cehennemden berat yazılır.Sırattan cevaz vize verilir”

Hz Selman "Resulullah sav bunları söyleyince ben secdeye kapandım Allah bizi ne kadar çok seviyor ne kadar çok sevap vaat etmiş diye ağladım" buyurdu

TESBİHATI 

“Her kim Recep ayında bir kere ihlas suresini okusa, Allah (cc) onun 50 senelik günahını bağışlar.” (İmam-ı Gazali, Kalplerin Keşfi)

Kim Recep ayında herhangi bir tesbihatı okursa Allah onu en çok zikreden kadın en çok zikreden erkeklerden yazar.

Hergun 100er kere;

İlk on gün: SUBHANEL HAYYİL KAYYUM

İkinci on gün: SUBHANEL EHADÜS SAMED

Üçüncü on gün:SUBHANALLAHİ GAFURUR RAHİM

Bu tespihatları okuyanın ve bu ayda herhangi bir tesbihat okuyanın sevabını kimse tarif edemez (Enes Bin malik ra)

Recebi Şerifin her gecesi üstün ama şu dört gece daha da üstündür:

Recebin ilk gecesi, ilk perşembesi gecesi regaip kandili, 15. gecesi, 27. gecesi çok faziletlidir övülmüştür.

Receb Ayının İlk Gecesi

Bir gün ebu Said el Hudri ra Resulullah efendimizin yanına geldi.
Efendimiz sav Ona neşeyle "bu gece ne mübarek gecedir, ne kadar hayırlıdır , ne kadar bereketlidir "dedi

-Niye öyledir ya Resulallah ?" diye sorunca

-Bana Cibril haber verdi  

"Recep'in ilk gecesi Allah ümmetimin hepsine tecelli eder bakar ki kim Allah'ın ayı girdiğinden haberdarsa, Kim pişman olmuşsa , kim bu ayın girdiğinin farkındaysa hemen onları affeder. Zikredenleri namaz kılanları kendine yaklaştırır. Feyizlerini artırır.
Bu ilk geceyi ibadetle geçiren affolunmuştur."(Nüzhetül-Mecâlis)

Bu gece de yapılan ibadetler %100 kabuldür

Kim bu ilk geceyi ihya ederse herkesin öleceği O gün,onun kalbi ölmez.( mahşerde şaşırmaz ayık olur)

Allah tepesinden hayırları yağmur gibi döker.

Anasından doğduğu günkü gibi olur.

Cehennemi hak etmiş günahkârlardan 70 bin kişiye şefaat hakkı verilir. (Dürretül-Vâizin)

Regaib Kandili

Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi (dişilik), "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "Regâib"in aslı budur.

Receb'in ilk cuma gecesine Regaib gecesidir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince daha da kıymetli oluyor. Allahü teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler [ihsanlar, ikramlar] yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan, hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmalı! Kazası olmayan da nafile namaz kılar, Kur'an-ı kerim okur, tesbih çeker, tövbe istiğfar eder. Perşembe günü oruç tutup, gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Receb ayında oruç tutmak faziletlidir. 
Receb Ayı ve Regaib Gecesi ile İlgili Hadis-i Şerifler:

• Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. [Gunye] 

• Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne] 

• Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Yala] 

• Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) [İbn-i Asâkir] 

• "Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur." buyuruyorlar. (Camiu-s sağir) 

• İbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: "Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O'nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O'nu hiç oruç tutmayacak zannederdik." buyurmuştur. (Müslim) 

• Muhakkak zaman, Allah'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Ve üçü ard arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziye'l-âhirle Şaban ayları arasında gelen Mudar kabilesinin ayı Recep ayıdır." (Buhârî, Tefsir, Sure, 8,9) 

• "Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, 1/423) 

• Yine mübarek üç aylardan ilki olan Receb ayının önemi ve değeri hakkında Enes b. Malik ( r.a. )'dan şöyle rivayet edilir: Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber şöyle derdi: "Allahım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259)

• Receb'in ilk cuma gecesini ihya edene, Allahü teâlâ, kabir azabı yapmaz. Duâlarını kabul eder. [Saadet-i Ebediyye] 

• Receb büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların affoldu" der. Receb ayında Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. [Taberânî] 

• Kim Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutarsa, oruç tutulan günler dile gelip "Ya Rabbi onu mağfiret et" derler. [Ebû Muhammed] 

• Hz. Aişe ( r.a ) validemiz, "Resûlullah, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya çok önem verirdi." buyuruyor. Çünkü Hadis-i Şerifte, "Ameller Allahü Teâlâya pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Ben de amelimin oruçlu iken arz edilmesini istiyorum." buyururdu. (Tirmizî) 

• Receb ayında yapılan dua kabul edilir, günahlar affedilir. Bu ayda günah işleyenin cezası da kat kat olur. Hz. Hüseyin ( r.a) anlatır: 

Mübarek Kandil Gecelerini Nasıl Değerlendirmeliyiz
1. Kur'an-ı Kerim okuyarak,
2. Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,
3. Allah rızası için namaz kılarak,
4. Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,
5. Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dileyerek,
6. Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,
7. Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,
8. Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,
9. Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,
10. Dargın ve küskünleri barıştırarak, değerlendirebiliriz.

30 Mart 2017 Perşembe, Regaib Kandili 

Üç aylar yaklaştığı zaman Peygamber Efendimiz (s.a.v) şu duayı yapmış ve bizlere de böylece dua etmemizi öğretmiştir; “ Allah’ım! Bize Recep ve Şaban aylarını mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.”
Keşfu’l Hafa, C.1, s.213 H.No:554.

Tövbe Sûresi 36
"Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır.(3) İşte bu, Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekûn savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekûn savaşın. Bilin ki Allah, kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir."

A’râf Sûresi55
"Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez."

Bakara Sûresi 186
"Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler."

Bakara Sûresi 286
"Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."


Açık günler, Doğum Kodunuza ve Burcunuza göre Esmalarınız, İş&Aşk Kısmet çalışmalarımız için
iletişim : lenayla@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder