10 Haziran 2017 Cumartesi

7 Gece Okunacak Dilek Duası


Önemli bir dilek için:

Her akşam yatsı namazından sonra  4 rekat namaz kıldıktan sonra aşağıda vereceğim duaları okuyun. Namazın her rekatında 1 Fatiha 10 İhlas okunacak. Namazdan sonra 10 İstiğfar 100 Salavat (Allahümme sallli ala seyyidina Muhammed yeterli) okuduktan sonra:

1.Gece
Birinci gece 1000 kez :“Leyse lehâ min dûnillâhi kâşifeh. Yâ ğıyâsel müsteğıysîne eğısnî.”
Ardından 100 Salavat ve 19 defa aşağıdaki duayı okuyoruz:
“Allahümme Rabbenâ âtina fid dünyâ haseneten ve fil âhırati haseneten ve kınâ azâben nâr. Bi rahmetike yâ erhamer râhimiyn.”

2. Gece
İkinci gece 1000 kez : “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimin”
Ardından 100 Salavat ve 19 defa aşağıdaki duayı okuyoruz:
 “Allahümme Rabbenâ âtina fid dünyâ haseneten ve fil âhırati haseneten ve kınâ azâben nâr. Bi rahmetike yâ erhamer râhimiyn.”

3.Gece
Üçüncü gece 1000 kez : “Hasbünallâhü ve nı’mel vekil” Ardından 100 Salavat ve 19 defa aşağıdaki duayı okuyoruz:
“Allahümme Rabbenâ âtina fid dünyâ haseneten ve fil âhırati haseneten ve kınâ azâben nâr. Bi rahmetike yâ erhamer râhimiyn.”

4. Gece
Dördüncü gece 1000 kez : “Va’fü annâ vağfir lenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirin” Ardından 100 Salavat ve 19 defa aşağıdaki duayı okuyoruz:
“Allahümme Rabbenâ âtina fid dünyâ haseneten ve fil âhırati haseneten ve kınâ azâben nâr. Bi rahmetike yâ erhamer râhimiyn.”

5.Gece
Beşinci gece 1000 kez : “İyyâke nâbüdü ve iyyâke nesteıyn” Ardından 100 Salavat ve 19 defa aşağıdaki duayı okuyoruz:
“Allahümme Rabbenâ âtina fid dünyâ haseneten ve fil âhırati haseneten ve kınâ azâben nâr. Bi rahmetike yâ erhamer râhimiyn.”

6. Gece
Altıncı gece 1000 kezYâ Kerim” Ardından 100 Salavat ve 19 defa aşağıdaki duayı okuyoruz:
“Allahümme Rabbenâ âtina fid dünyâ haseneten ve fil âhırati haseneten ve kınâ azâben nâr. Bi rahmetike yâ erhamer râhimiyn.”

7. Gece
Yedinci gece 1000 kez “Ve üfevvidu emrî illallâh” Ardından 100 Salavat ve 19 defa aşağıdaki duayı okuyoruz:

“Allahümme Rabbenâ âtina fid dünyâ haseneten ve fil âhırati haseneten ve kınâ azâben nâr. Bi rahmetike yâ erhamer râhimiyn.”

Bismillâhirrahmânirrahıym Ve beşşiril mü'mînînellezîne izâ esâbethüm müsıybetün kâlû innâ lillâhi ve innâ ıleyhı râciûn Ülâike aleyhim salevâtün min rabbihim ve rahmetün ve ülâike hümül mühtedûn Ellezîne kâle lehümün nâsü innen nâse kad cemeû leküm fahşevhüm fezâdehüm îmanen ve kâlû hasbünellâhü ve nı’mel vekiyl (19) Fenkalebû bı nimetin minellâhi ve fadlin lem yemseshüm sûün vettebeû rıdvânellâh vallâhü zû fadlin azıym Ve eyyûbe iz nâdâ rabbehû ennî messeniyed durru ve ente erhamür râhımiyn Festecebnâ lehû fe keşefnâ mâ bihî min durrin ve âteynâhü ehlehû ve mislehüm meahüm rahmetcn min ındinâ ve zikrâ lil âbidîn Ve zen nûni iz zehebe muğâdıben fe zanne en len nakdira aleyhi fe nâdâ fiz zulümâti en lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimiyn Festecebnâ lehû ve necceynâhu minel ğammi ve kezâlike nüncil mü’minîn Fe se tezkürûne mâ ekûlü leküm ve üfevvidu emrî ilallâh innellâhe basıyrun bil ıbâd Fe vekâhüllâhü seyyiâti mâ mekerû ve hâka bi âli fir’avne sûel azâb Sübhâne rabbike rabbil izzeti amma yasıfun Ve selâmün alel mürseliyn Vel hamdü lillâhi rabbil âlemiyn.

Allah kabul etsin.


Ramazan-Hacet Çalışmaları, Bolluk&Bereket ÇalışmalarımızŞifa Çalışmalarımız, spritüel danışmanlık, doğum kodu Esmalarınız, açık günler, kısmet açma, iş bulma, başarı&terfi, evlilik, alım-satım işleri, ikili ilişkilerle ilgili sorunlarınız için  iletişim : lenayla@outlook.com

iletişim : lenayla@outlook.com

2 yorum:

  1. Başka bir yerde 6.gece zel celali vel ikram okunur diyor ?

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. Celali isimleri zikretmenizi hiç tavsiye etmem, tecellisi kaldıramayacağınız şeyler olabilir, sevgilerimle...

      Sil